Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The development of science, which has been observed in recent years, shows that engineering knowledge and activity are becoming more and more interdisciplinary. Up to the late 80-ties of the previous century, the experience and interest of engineers covered mainly hard sciences that directly followed their education. After this period, the engineering knowledge and solutions proposed in one discipline started to be applied successfully in other domains. This tendency can be seen especially in Biomedical Engineering, which development is based on achievements made in the rest of hard sciences, even if they seem to be as distant as Environmental Engineering.
PL
Rozwój nauki, który obserwuje się w ostatnich latach, wymaga czerpania i integracji wiedzy z różnych jej dziedzin. Do końca lat 80. ubiegłego wieku zainteresowania i praca inżyniera były ściśle związane ze zdobytą przez niego wiedzą i obejmowały głównie nauki ścisłe. Po tym okresie wiedza techniczna oraz rozwiązania zaproponowane w jednej dziedzinie nauki zaczęły być z powodzeniem stosowane w innych. Tendencję tę widać szczególnie w Inżynierii Biomedycznej, której rozwój opiera się na osiągnięciach dokonanych w pozostałych naukach ścisłych, nawet, jeśli wydają się one być tak odległe, jak Inżynierii Środowiska.
2
PL
Przedstawiono dwa modele uwalniania środków aktywnych z hydrożeli znany model dyfuzyjny oraz opracowany nowy model dyfuzyjno-desorpcyjny. Model ten uwzględnia procesy desorpcji z powierzchni fazy stałej matrycy oraz procesy dyfuzyjne zachodzące w porach matrycy. Kinetykę uwalniania opisano za pomocą współczynnika dyfuzji środka aktywnego v cieczy wypełniającej pory oraz współczynnika wnikania masy, który odpowiada szybkości desorpcji składnika aktywnego z powierzchni porów, przykładową symulację dla surowiczej albuminy wołowej (BSA) wykonano w programie MATLAB metodą różnic skończonych.
EN
The paper presents two models of release of active agents from hydrogels: the known diffusion model and a developed new diffusion-desorption model. The later model takes into account desorption processes from the surface of solid phase matrix and diffusion processes taking place in the matrix pores. The release kinetics is described by means of the diffusion coefficient of active agent in liquid filling the pores, and the mass transfer coefficient which corresponds to the desorption rate of active ingredient from the surface of pores. An exemplary simulation for bovine serum albumin (BSA) was performed in MATLAB using the finite differences method.
3
Content available remote Drug release from hydrogel matrices
EN
Description of the kinetics of drug release from hydrogels is a domain of steadily increasing academic and industrial importance. The aim of this paper is to review mathematical approaches to drug release from hydrogel matrix devices. In the first section the parameters of hydrogel structure are described. Than the phenomena that influencing resulting drug release are discussed. Finally, mechanisms of physical release and release with chemical reaction are studied. In this section mathematical expression that predicting drug release profiles are described.
PL
Zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia bardzo ważny jest opis kinetyki uwalniania leków z hydrożeli. Celem tego artykułu jest przegląd opisanych w literaturze modeli matematycznych uwalniania leków z matryc hydrożelowych. W pierwszej części omówiono parametry opisujące strukturę hydrożelu. Następnie opisano zjawiska wpływające na mechanizm uwalniania leków. W ostatniej części przeglądu literatury zostały przedstawione mechanizmy uwalniania. W tej części zebrano wyrażenia matematyczne stosowane do opisu profili uwalniania leków.
PL
Przedstawiono możliwości wytwarzania układów hybrydowych do kontrolowanego uwalniania środków farmakologicznych przy wykorzystaniu nośników hydrożelowych i struktury w skali mikro i nano. Szczególną uwagę zwrócono na wytwarzanie takich układów w procesie adsorpcji, korzystając z nośnika chitozanowego. Przedstawiono modele opisujące stan równowagi oraz kinetykę w procesie sorpcji substancji modelowych.
EN
Possibilities of formation of hybrid systems for controlled drug release from hydrogel carriers and structures in micro- and nanoscale are discussed in the study. Attention is focussed on the formation of such systems in the adsorption process from a chitosan carrier. Models which describe the equilibrium state and sorption kinetics of model substances are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.