Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ferry sailing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Główną przesłanką publikacji jest realne zagrożenie długofalowego utrzymania pozycji konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa promowe na rynku przewozów pasażersko-towarowych na Morzu Bałtyckim. Jest to spowodowane rosnącymi kosztami eksploatacyjnymi promów oraz niezbędnymi nakładami inwestycyjnymi i oczekiwanym wzrostem cen paliwa o zawartości 0,1% siarki, w związku z wdrażaniem, w warunkach trwającego kryzysu gospodarczego, nowej dyrektywy siarkowej Parlamentu Europejskiego. Treścią artykułu jest przedstawienie koncepcji badań mających na celu stworzenie modelu systemowej, wielokryterialnej oceny wpływu dyrektyw środowiskowych Parlamentu Europejskiego na sytuację ekonomiczną i działalność operacyjną przedsiębiorstw żeglugi promowej na Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy siarkowej, na przykładzie linii żeglugowych Świnoujście – Skandynawia Po upadku znaczących sektorów polskiej gospodarki morskiej oraz zahamowaniu przemysłowej, miastotwórczej i regionotwórczej funkcji portów morskich należy poszukiwać nowych rozwiązań pozwalających na utrzymanie i rozwój sektora usług transportowych i portowych, które będą konkurencyjne w stosunku do portów i przedsiębiorstw promowych operujących na Morzu Bałtyckim w relacji Polska – Skandynawia, ze szczególnym uwzględnieniem linii żeglugowych Świnoujście – Skandynawia.
EN
The critical premise for the publication is a real risk of losing the competitive position, in the long run, by ferry operators on the Baltic market of passenger and cargo traffic. This risk is due to growing costs of ferry operation, required investment effort and expected rise of prices of fuel with 0.1% sulphur content, related to the implementation of the new sulphur directive passed by the European Parliament, all falling on the time of economic downturn. The article presents concept of scientific research undertaken to create a model of a systems, multicriteria assessment of the impact of European Parliament's (EP) environmental directives on the economic situation and operations of ferry operators in the Baltic, particularly considering the sulphur directive, and examining the Świnoujście – Scandinavia shipping lines. After the collapse of leading sectors of Polish maritime economy and the reduction of industrial, city-forming and region-forming functions of seaports, we should seek new solutions aimed at maintaining and developing the area of transport and port services that will be competitive to ports and ferry companies operating in the Baltic Sea on Poland – Scandinavia routes, particularly shipping lines between Świnoujście and Scandinavian harbours.
PL
Funkcje turystyczne żeglugi promowej ściśle związane są z usługami, które świadczone są przez przewoźników promowych na rzecz pasażerów. Usługi te obejmują czynności na promie, a także zadania, które przewoźnicy organizują od strony obsługi lądowej. Na przestrzeni lat ograniczeniu ulega funkcja transportowa. Obecnie na szeregu rynkach bałtyckich podstawowe znaczenie ma funkcja turystyczna. Żegluga promowa na Bałtyku jest głównym segmentem turystyki morskiej w stosunku do mieszkańców RMB.
EN
The article presents the selected issues concerning the passenger services in ferry operations. Ferry shipping is the main form of maritime tourism in the Baltic Sea Region. It handles mainly inhabitants of Baltic states, who take a short sea voyages. Concerning the main aim of the trip, passengers can be selected as follows: liner passengers, shopping passengers, pleasure passengers, conference passengers, business passengers. The range of services handle by ferry operators has been increasing due to the passenger demand.
PL
Bałtycki rynek promowy jest wysoce konkurencyjny. Na przestrzeni ostatniej dekady doszło do szeregu fuzji i przejęć, co doprowadziło do ograniczenia liczby samodzielnie działających operatorów i osiągnięcia dominującej pozycji przez kilka przedsiębiorstw: Finnlines, Tallink, Stena Line, DFDS Seaways. Ich udział w rynku szacowany jest na ok. 70% przewozów pasażerów i ładunków dokonywanych w Regionie Morza Bałtyckiego. Celem artykułu jest prezentacja procesu konsolidacji w tym sektorze żeglugi oraz pozycji głównych przewoźników.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.