Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  detekcja ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote System nadzoru pojazdów na parkingach autostradowych za pomocą wideo monitoringu
PL
W artykule przedstawiono metodę klaryfikacji pojazdów za pomocą wirtualny detektorów. Metoda ta oparta jest na detekcji ruchu w zdefiniowanych strefach (wirtualnych detektorach). Klasyfikacja pojazdów została przeprowadzona na podstawie ich wysokości. Wykonano badania na jednym z parkingów MOP na autostradzie A2. Przedstawiono wyniki badań.
EN
This article presents a method of vehicles classification using virtual detectors. This method is based on motion detection in defined zones (virtual detectors). Classification of vehicles was carried out on the basis of their height. The study was performed on one of the parking lots of the highway A2. Shows the results of the research.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowana została metoda pozwalająca na zwiększenie możliwości wykrywania ruchomych obiektów przez konwencjonalny, różnicowy algorytm subtrakcji tła. Opracowany algorytm jest metodą hybrydową, łączącą różnicową metodę subtrakcji tła oraz algorytm obliczający przesunięcia histogramu konturowego (C-HDC – Contour Histogram Displacement Calculation). Poprawa niezawodności działania dotyczy sekwencji wideo za-rejestrowanych przez ruchomą kamerę. W artykule zaprezentowano wyniki badań określające wpływ wprowadzenia poprawek na jakość otrzymywanych wyników detekcji.
3
Content available remote System monitoringu w oparciu o aplikację ZoneMinder
PL
Artykuł opisuje możliwość wykorzystania aplikacji ZoneMinder jako podstawy systemu monitoringu wizyjnego. Przedstawiono główne cechy i funkcje programu, ze szczególnym uwzględnieniem ważnego zagadnienia z punktu widzenia monitoringu, czyli dostępnych typów stref ruchu. Szczególne znaczenie ma aspekt ekonomiczny rozwiązania ze względu na fakt, iż wykorzystanie darmowej, działającej pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, aplikacji ZoneMinder nie niesie ze sobą generowania dodatkowych kosztów.
EN
This article describes the possibility of using ZoneMinder application as a basis for building the monitoring system. Authors describe the main features and functions of the program with particular emphasis on important issues in terms of monitoring - the available types of motion zones. Of particular importance is the economic aspect of the solution due to the fact that using the free, running under the Linux operating system, ZoneMinder application does not generate additional costs.
PL
Artykuł prezentuje eksperymentalny system telewizji dozorowej do śledzenia ruchomych obiektów w czasie rzeczywistym. W jego skład wchodzi kamera przemysłowa CC-5299 MAFS/M zamontowana na komputerowo sterowanej obrotnicy. Zestaw jest kontrolowany ze standardowego komputera klasy PC z zainstalowanym systemem Linux. Zaprojektowane oprogramowanie analizuje obraz z kamery i na jego podstawie dobiera parametry sterowania obrotnicą. Ponadto, oprócz sterowania automatycznego, możliwe jest także sterowanie ręczne. Szczegółowo opisano także wykorzystane algorytmy śledzenia obiektów.
EN
This paper presents an experimental CCTV system for real time tracking of moving objects. It is equipped with the industry standard video camera CC-5299 MAFS/M mounted on a controlled turntable. APC computer operating with Linux system is used. The prepared software analyzes the captured video and decides how to control the turntable and the camera to track the selected object. Manual system control is also possible. The implemented algorithms are discussed in the paper in detail.
5
Content available remote Image processing for old movies by filters with motion detection
EN
Old movies suffer from various types of degradation: severe noise, blurred edges of objects (low contrast), scratches, spots, etc. Finding an efficient denoising method is one of the most important and one of the oldest problems in image sequence processing. The crucial thing in image sequences is motion. If the motion is insignificant, then any motion noncompensated method of filtering can be applied. However, if the noise is significant, then this approach gives most often unsatisfactory results. In order to increase the quality of frames, motion compensated filters are usually applied. This is a very time consuming and awkward approach due to serious limitations of optical flow methods. In this paper, a review of various filters with motion detection when applied to the processing of image sequences coming from old movies is presented. These filters are nonlinear and based on the concept of multistage median filtering or mathematical morphology. Some new filters are proposed. The idea of these new filters presented here is to detect moving areas instead of performing full estimation of motion in the sequence and to apply exclusively 2D filters in those regions while applying 3D motion noncompensated filters in static areas, which usually significantly reduces the computational burden.
6
Content available remote Neuronal movement detector in the model of simulated mammalian visual system
EN
A simple model of mammalian visual system was created. This structure was simulated by means of several hundred Hodgkin-Huxley neurons. We investigated signal processing properties of the model. Energetic function - a concept taken from information theory was applied to the analysis of Primary Visual Cortex dynamics. Discussion of such method's efficiency in movement detection is presented in some detail.
PL
Stworzono prosty model układu wzrokowego ssaka. Struktura taka była symulowana przy pomocy kilkuset neuronów Hodgkina-Huxleya. Badano zdolności przewodzenia sygnałów przez taką strukturę. Funkcja energetyczna - metoda zaczerpnięta z teorii informacji - została wykorzystana do analizy dynamiki pierwotnej kory wzrokowej (PVC) mózgu. Zostanie przeprowadzona dyskusja na temat wykorzystania funkcji energetycznej do detekcji ruchu.
PL
Opracowanie przedstawia metodę detekcji i estymacji parametrów ruchu, wykorzystującą algorytm klasteryzacji oraz podaje modyfikację procesu pasowania klasterów. Zaletą metody jest względnie mała wrażliwość na zniekształcenie sceny w ruchomych obrazach. Skuteczność metody została przedstawiona na podstawie analizy sekwencji obrazów o różnym stopniu złożoności. Wyniki przeprowadzonych badań zamieszczono w tabelach. Aby uwydatnić cel modyfikowania algorytmu, porównano wyniki detekcji ruchu na tych samych sekwencjach obrazów.
EN
The detection algorithm presented in the article differs from typical methods of a motion detection. The matching refers to regions of images (objects) which are coherent with regard to their intensity. They are obtained in the clustering process (hence these regions are called clusters). The moving objects are represented by shifted clusters which have similar intensity and shape features. There are at least two reasons that make this method interesting: - generation of a more regular optical flow than in case of other methods; - detection of a motion on a large scale changes of an object location in the image as well as changes of intensity and shape deformation of an object.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.