Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Szwajcaria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W szwajcarskiej miejscowości Dübendorf pod Zurychem, na terenie kampusu Instytutu Empa Materials Science and Technology, otwarto oficjalnie 27 lutego 2019 roku DFAB HOUSE, będący pierwszym na świecie domem mieszkalnym, zaprojektowanym i – w dużym stopniu – zbudowanym cyfrowo. Obiekt zajmuje część najwyższej kondygnacji trzypiętrowego kompleksu modułowego NEST, gdzie są prezentowane i testowane w warunkach rzeczywistych różne innowacyjne rozwiązania budowlano-architektoniczne oraz w zakresie wykończenia i wyposażenia wnętrz, czy mieszkalnych rozwiązań energetycznych.
2
Content available Most Plewny w Lucernie
PL
Z dwóch zabytkowych mostów drewnianych – ikon Lucerny: Spreuerbrucke i Kapellbrucke, ten pierwszy lepiej przetrwał upływ czasu. Jego konstrukcję opisano i przedstawiono na zdjęciach.
EN
Of the two antique wooden bridges in Lucerne, Spreuer Bridge and Kapellbrücke (Chapel Bridge), the former is the better preserved bridge. This article describes its construction and engineering details.
EN
The shallow-marine carbonate deposits of the Reuchenette Formation (Kimmeridgian, Upper Jurassic) in northwestern Switzerland and adjacent France yield highly diverse bivalve associations, but only rarely contain remains of pinnid bivalves. The three occurring taxa Pinna (Cyrtopinna) socialis d’Orbigny, 1850, Stegoconcha granulata (J. Sowerby, 1822) and Stegoconcha obliquata (Deshayes, 1839) have been revised. A lectotype for Pinna (C.) socialis was designated and the taxon is assigned herein to P. (Cyrtopinna) Mörch, 1853, the first record of the subgenus from the Jurassic. A brief review of Stegoconcha Böhm, 1907 revealed two species groups within the genus. Species close to the type species S. granulata are characterized by a nearly smooth anterior shell, followed posteriorly by deep radial furrows and rows of pustules covering the dorsal flank. Another group comprises radially ribbed species related to S. neptuni (Goldfuss, 1837). It includes among others the Paleogene species S. faxensis (Ravn, 1902), extending the known range of Stegoconcha from the Middle Jurassic into the Paleogene. The paper suggests a relationship between Stegoconcha and the Cretaceous Plesiopinna Amano, 1956, with S. obliquata as a possible intermediate species leading to Plesiopinna during the Early Cretaceous. Furthermore, a possible relationship between Stegoconcha and Atrina Gray, 1842 is discussed.
PL
Otulona górskimi pasmami Alp Szwajcaria, kraj o głębokim szacunku do porządku, przywodzi na myśl styl nowoczesnego życia, silnie zespolonego z naturą. Twórczość architekta krajobrazu Enza Enei wpisuje się w tę filozofię.
PL
W artykule opisano energetykę wodną Szwajcarii, jej największe obiekty - w tym szczegółowo zaporę i zbiornik Grandę Dixence. Scharakteryzowano system zasilania w wodę tego zbiornika wraz z pompowniami, a przede wszystkim elektrownie systemu Cleuson-Dixence: Chandoline, Fionnay, Nendaz i najnowszą elektrownię Bieudron o mocy 1269 MW, pracującą na najwyższym w świecie spadzie statycznym 1883 m. Podkreślono najwyższy poziom zdolności konstruktorskich szwajcarskich inżynierów zajmujących się budownictwem elektrowni wodnych i konstruowaniem turbin wodnych.
EN
The article describes the hydropower industry in Switzerland and its largest facilities - in particular the dam and the Grande Dixence Reservoir. It provides a characteristics of the reservoir's water supply system including pumping stations, focusing on the Cleuson-Dixence scheme hydropower plants: Chandoline, Fionnay, Nendaz and the state-of-the-art Bieudron of the total capacity of 1269 MW and with the highest head of 1883 m. The article stresses the highest level of engineering excellence of the Swiss engineers specializing in construction of hydropower plants and water turbines.
PL
Dostępność przestrzenna jest jednym z kluczowych składników dyskursów rozwoju obszarów wiejskich, sprawiedliwości społecznej, a także zrównoważonego rozwoju. Dostępność do przestrzennie i czasowo rozproszonych miejsc, zasobów i szans, a zwłaszcza dostępność do edukacji czy służby zdrowia, jest ważnym czynnikiem określającym szanse życiowe ludzi. Dostępność jest też czynnikiem rozwoju i wzrostu gospodarczego miejscowości i całych regionów. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu instytucjonalnych uwarunkowań organizacji transportu publicznego w Szwajcarii, uznawanej za wzorzec organizacji transportu publicznego, na dostępność przestrzenną na obszarach wiejskich. Dla uwzględnienia wpływu regulacji transportu publicznego zbadano zmiany w dostępności na wybranych obszarach wiejskich Szwajcarii, które pokazano na szerszym tle zmian dostępności na wybranych obszarach wiejskich Polski, Czech i Słowacji.
EN
In a contemporary globalized, hyper-mobile world one of the most important narrative in discourse on development of rural and peripheral areas is their accessibility. An adequate access to spatially and temporally dispersed resources and opportunities is an important issue undermining people’s life chances, especially access to education and to health care, as well as a prospect for an economic growth and prosperity of regions and localities. The idea of accessibility become part of political agenda settled in the social justice and social inclusion rhetoric as well as it has emerged as an important part of sustainability discourse. The study examines the impact of the public transportation organization on spatial accessibility in rural areas of Switzerland, which is often recalled as a benchmark for public transportation. To examine effects of the changes in Swiss public transport regulation a comparison of accessibility in selected Swiss rural areas over time is presented. Additionally, some rural areas of Poland, Czechia and Slovakia are included in the comparison to set a wider background.
PL
Artykuł przedstawia szwajcarskie podejście do projektowania zmian w infrastrukturze kolejowej. Założenia cyklicznego zintegrowanego rozkładu jazdy, wdrożonego w całym transporcie publicznym Szwajcarii, są całkowicie inne niż warunki panujące w Polsce. Najważniejszym elementem całego procesu jest konstrukcja rozkładu jazdy, który ma odpowiadać potrzebom pasażerów i nadawców ładunków. Następnym krokiem jest analiza możliwości dostosowania do wymogów projektowanego ruchu posiadanej infrastruktury. Ostateczny wybór rozwiązania opiera się z jednej strony na analizie możliwości finansowych, a z drugiej - na długoterminowym planowaniu robót w celu minimalizacji zakłóceń w ruchu pociągów.
PL
Dwa wydarzenia o kolosalnym znaczeniu dla kierunku i tempa rozwoju budownictwa podziemnego odbyły się w Genewie: Światowy Kongres Tunelowy – WTC (1–6 czerwca 2013 r.) oraz XXXIX Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Robót Podziemnych – ITA-AITES (2 i 5 czerwca 2013 r.).
EN
Two events of major significance for the direction and pace of development of underground construction engineering have taken place in Geneva: World Tunnel Congress (1-6 June 2013) and 34th General Assembly of International Tunneling and Underground Space Association ITA-AITES (2nd and 5th June 2013).
9
PL
W artykule porównano metody doboru i wymiarowania systemów wentylacji pożarowej wg wytycznych niemieckich (RABT), austriackich (RVS) oraz szwajcarskich (ASTRA). Wnioski z analizy wytycznych mogą być wykorzystane przy tworzeniu nowych, krajowych wytycznych, lepiej dostosowanych do realiów.
EN
The paper presents comparison of design methodologies for the design of fire ventilation in tunnels in chosen German (RABT),Austrian (RVS) and Swiss (ASTRA) standards. Results of the analysis can be used as a source of new formal recommendations for tunnels located in Poland.
PL
Logistyka w turystyce najczęściej dotyczy zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, a brakuje opracowań dotyczących turystyki kwalifikowanej. W artykule przedstawiono przykład zastosowania rozwiązań komunikacyjno- -logistycznych w tej formie turystyki. Zaprezentowano sieć komunikacyjną dla turystów w dolinie Saastal w Szwajcarii, stanowiącą zarazem kompleksowy system logistyczny.
EN
Logistics in tourism is mostly affecting tourism agencies management. There is lack of works affecting qualified tourism. The paper presents an example of an application of logistic solution in this form of tourism. The paper shows a logistic communications network for tourists in Saas Valley in Switzerland, which is a comprehensive logistic system.
11
Content available remote Z szacunku dla otoczenia. Mieszkać w Szwajcarii, mieszkać w Holandii
PL
W artykule opisano warunki naturalne, środowiskowe i kulturowe Szwajcarii i Holandii. Przedstawiono jak w tych dwóch odmiennych pod tymi względami krajach realizowana jest zasada Green Architecture dotycząca szacunku dla otoczenia w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego.
EN
This paper describes the natural, environmental and cultural conditions in Switzerland and the Netherlands. It shows how the principle of Green Architecture, which concerns respect for the surroundings with reference to housing, is applied in these two dissimilar countries.
PL
Szwajcaria to kraj w każdej dziedzinie życia i gospodarki dobrze zorganizowany. Jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie państw świata. W branży usługowej, w tym w turystycznej, zatrudnionych jest 61% obywateli czynnych zawodowo. Miasta i wsie utrzymane są wzorowo, pomimo że tereny zieleni trudno zachować w dobrym stanie.
PL
Działalność współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od wymagań rynku. Nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, narzędzia oraz systemy CAD/CAM/CIM pozwoliły na wzrost wydajności produkcji i skrócenie czasu projektowania i wprowadzania nowych produktów na rynek. Obecnie wzrost produktywności coraz częściej wiąże się z wprowadzaniem elementów automatyzacji procesu produkcji, oraz przeniesieniem przygotowania i ustawienia półfabrykatów z obrabiarki na stanowisko presetu. Zastosowanie tych dwóch elementów pozwala na efektywniejsze wykorzystanie obrabiarek CNC, poprzez skrócenie ich przerw w pracy do niezbędnego minimum.
15
PL
Na początku października 2011 r. w szwajcarskim Davos odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 60-lecia istnienia firmy Geobrugg AG. Na spotkanie przybyli eksperci, których zadaniem jest przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym. Na tle wspomnień o historii firmy ważne miejsce zajęła dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie najnowszych rozwiązań oraz ich zastosowania w stabilizacji skarp i zboczy, zabezpieczeniach przed spadającymi odłamkami skalnymi, lawinami śnieżnymi, spływami gruzowymi oraz płytkimi osuwiskami.
PL
W artykule przedstawiono systemy prawne dotyczące nadzorowania bezpieczeństwa zapór w sześciu państwach europejskich: Wielkiej Brytanii, Austrii, Norwegii, Szwajcarii, Czech i Słowacji.
EN
The article presents legal systems relative to the control over the security of dams in six European countries: Great Britain, Austria, Norway, Switzerland, Czech Republic and Slovakia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.