Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Spatial Information System
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule podjęto próbę określenia założeń oraz rozwiązań praktycznych dotyczących zastosowania systemów informacji przestrzennej dla potrzeb wspomagania zarządzania elementami infrastruktury technicznej w zakresie sieci ciepłowniczej. Zaprezentowano założenia prawne oraz szeroko pojętą problematykę związaną z administrowaniem obiektami sieci ciepłowniczych, jak i optymalizujących funkcjonowanie przedsiębiorstw dystrybuujących ciepło dla odbiorców indywidualnych i komercyjnych. W pracy zaprezentowano przykładową koncepcję funkcjonowania systemu typu GIS oraz wykazano, iż tego typu aplikacje mogą stanowić element usprawniający funkcjonowanie przedsiębiorstw branżowych.
EN
This paper attempts to identify the assumptions and practical solutions for the use of geographical information systems to support the management of elements of the technical infrastructure in the field of heating networks. Legal assumptions and broad issues related to the administration of heating network facilities were presented, as well as and optimizing the operation of distributing heat to individual and commercial consumers. In this work, an exemplary concept for the functioning of a GIS system was demonstrated, giving also rise to the conclusion that the GIS systems can significantly improve functioning of the media industry.
PL
W pracy podjęto próbę opracowania założeń oraz koncepcji Systemu Informacji Przestrzennej dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które mogą stać się wytycznymi podczas wdrożenia i dopasowania systemu do potrzeb Centrum. Praca zawiera opis proponowanych etapów tworzenia profilowanego systemu, a jej głównym efektem jest stworzenie „Mapy przynależności danych oraz funkcji do użytkowników”.
EN
Spatial Information System plays a large role in the implementation of the tasks the Crisis Management Center, which is why the scope of its functions should be adapted to the needs of its users. Proper configuration of the system significantly affects the response times of the Centre, which depends on the speed of decision making to a large extent based on the stored information in the SIP.
EN
'Land' plays multidimensional role in maintaining many global processes, therefore sustainable planning and management of land resources is an important issue at the global forum. The process of land resource planning and associated decision-making invariably involves multiple objectives, multiple criteria and multiple social interests and preferences. Such complexity necessitates a systematic approach to the decision-making process to accommodate the multiplicity and multi dimensionalities of the problem to improve the reasonability of decisions and to justify the actions to be taken. The objective of this study is to perform a preliminary assessment of the landslide susceptibility for enviroment protection in the City of Zagreb. A geographic information system (GIS) database was compiled based on data from topographical and geological maps. Weight of evidence, analytic hierarchy process (AHP), and fuzzy logic methods, as well as hybrid methods, were used to establish the rating of classed for each factor, weigting for the factors, and to combine multiple factor layers into landslide-susceptibility maps. The results recognize relative weights between the influential factors and promote the real efficiency on City of Zagreb hillsides disaster can be important references for establishing the evaluation model.
PL
Praca podejmuje zagadnienia związane z możliwościami, jakie daje wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (z ang. GIS - Geographic Information Systems) w rolnictwie, zarówno w ujęciu mikro, jak i makro gospodarczym. Połączenie informacji dotyczących szeroko rozumianej produkcji rolnej z konkretną sytuacją przestrzenną daje praktycznie nieograniczone możliwości analityczne, służące optymalizacji cyklu wytwórczego, łącznie z etapem dystrybucji płodów rolnych. Dzięki temu otrzymujemy narzędzie wpływające na poprawę jakości i efektywności pracy, a co za tym idzie maksymalizację dochodów. Dodatkowo autorzy pracy zwracają uwagę na uniwersalność metod stosowanych w ramach rozwiązań GIS, dzięki czemu mogą z niej korzystać zarówno organy centralne, odpowiadające za realizację polityki rolnej Państwa, jak i indywidualni producenci rolni.
EN
The paper takes up issues related to possibilities resulting from the use of spatial information systems (GIS - Geographic Information Systems) in agriculture, both from micro- and macroeconomic perspective. Linking of information concerning widely understood agricultural production with specific spatial situation gives practically unlimited analytical capabilities, used to optimize manufacturing cycle, including farm produce distribution stage. Owing to this, we obtain a tool that improves quality and efficiency of work, and consequently guarantees income maximisation. Additionally, the authors of this paper draw attention to versatility of methods employed as part of GIS solutions. This makes them useful both for central authorities responsible for implementation of the State agricultural policy, and individual agricultural manufacturers.
EN
A role of technique in a life of modern man was presented, especially engineering computer aided systems. The new system GIS (Geographic Information Systems) and GPS (Global Positioning System) were described in the article.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze założenia Systemu Informacji Przestrzennej w Polsce opracowane w trakcie prac nad projektem badawczym zamawianym „ Koncepcja SIP w Polsce ". Projekt zamowiony przez MSWiA realizowany byl przez Instytut Geodezji i Kartografii w kooperacji z Politechniką Warszawską, AGH, Uniwersytetem WarmińskoMazurskim i Uniwersytetem Śląskim vv latach 1998-2001.
PL
Referat stanowi próbę oceny dokonań i zagrożeń na drodze do infrastruktury geoinformacyjnej w Polsce. W pierwszej części przypomniane zostały dotychczasowe dokonania z zakresu SIP. Następnie podkreślono znaczenie regulacji w sprawie KSIoT, uznając je jako istotny krok do opracowania kompleksowego prawodawstwa, bez którego nie powstanie uporządkowana infrastruktura geoinformacyjna. Przedstawiono dyskusję zagrożeń posiłkując się doświadczeniami zebranymi przy budowie Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
PL
W poniższym opracowaniu została przeprowadzona analiza przepisów prawnych dotyczących statystyki państwowej w oparciu o ustawą o statystyce państwowej i o przepisy pokrewne oraz zaproponowano koncepcją relacji między systemem informacji przestrzennej, katastrem a systemem statystyki publicznej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.