Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydajność wentylatora
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Evaluation efficiency of low-power fans used in the means of transport
EN
The article presents test results on low-power fans used in the means of transport. Fans evaluation was in the context of energy efficiency. Interest in scientific topics related to low-power fans has its source in the reports of the Chief Inspector of Environmental Protection on the state of the natural environment in Poland and European Union reports assessing our natural environment. The goal of the article is to compare experimental results with Minister of Economy Regulation of March 11th, 2014, which introduces changes in accordance to European Parliament and Council Directive 2009/125/WE, with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW.
2
Content available remote Characteristics of fans used in low-power boilers
EN
This paper presents the results of tests conducted in the Chair of Thermal Engineering of Poznan University of Technology dedicated to determining the efficiency of low-power barrel fans, which are used in low-power boilers. Operation parameters of fans produced for industry were checked with respect to the requirements of Directive 2009/125/EC of the European Parliament. The tests were used to determine the efficiency of fans and to compare them against values determined according to the European Directive. The test results are presented on graphs as functions of air volume flow. Those characteristics comprise distributions of total pressure, electric power absorbed by the motor, and fan efficiency. The results indicate that there is a need to develop new guidelines. They should concern those efficiencies of low-power fans which are not covered by Directive 2009/125/EC of the European Parliament.
PL
Praca dotyczy opisu budowy skalibrowanego modelu obliczeniowego silnika elektrycznego i prezentuje efektywność chłodzenia urządzenia przy zastosowaniu powietrznego układu chłodzenia. Badania kalibracyjne zostały przeprowadzone na stanowisku, składającym się z kompletnego kadłuba wraz ze stojanem i wałem z wentylatorem osadzonym na jego końcu. W wyniku przeprowadzonych badań zmierzono wydatek wentylatora zamontowanego w układzie chłodzącym oraz prędkość powietrza w wybranych punktach wokół kadłuba, a następnie przeprowadzono próby nagrzewania i rejestracji temperatury w wybranych punktach pomiarowych. Pomiar wydatku wentylatora przeprowadzono metodą kalorymetryczną oraz przy pomocy termoanemometru. Pomiary wydajności powietrznego układu chłodzenia przeprowadzono dla różnych wartości strat (150W, 350W, 550W) przy stałej prędkości obrotowej wentylatora (900 obr/min) oraz dla stałej mocy (550W) przy różnych prędkościach wentylatora (300 obr/min, 600 obr/min, 900 obr/min). Obliczenia przeprowadzono budując osobno modele dyskretne do wyznaczenia wydatku wentylatora i do obliczeń cieplno-przepływowych w celu określenia temperatury w wybranych punktach układu. Przeprowadzone badania i obliczenia pozwoliły opracować zestaw charakterystyk przedstawiających wpływ prędkości obrotowej wentylatora na temperaturę wybranych elementów układu.
EN
The preparation of a calibrated numerical model of the electric motor and the effectiveness of the air cooling system are presented in the article. The bench, consisting of a complete motor case and the stator, and the shaft with a fan mounted on its end was used to the model calibration. The volume flow rate of the fan with air velocity at selected points around the motor case, and the temperature at the selected measuring points in the device thermal steady state were measured. The calorimetric method and thermoanemometr were used to measure volume flow rate of the fan. The performance of the air cooling system for different values of losses (150W, 350W, 550W) at a constant fan speed (900 rpm) and for constant power (550W) at different fan speeds (300 rpm, 600 rpm, 900 rpm) was carried out. The discrete models for fan volume flow rate and the heat-flow calculations were prepared separately to determine the temperature of selected points of the cooling system. The set of characteristics showing the effects of rotational speed of the fan to the temperature of selected elements of the system was prepared on the basis of the tests and calculations.
PL
Omówiono charakterystyki ruchowe wentylatorów lutniowych wraz z określeniem parametrów nominalnych wentylatora oraz prawidłowej współpracy wentylatora z siecią wentylacyjną. Przedstawiono korzyści płynące z doświadczalnego wyznaczania charakterystyk i weryfikacji rzeczywistych parametrów wentylatora. Zaprezentowano możliwości badawcze ITG KOMAG w tym zakresie.
EN
Operational characteristics of ventube fans, determination of nominal fan’s parameters as well as proper cooperation of fans with the ventilation system are discussed. Benefits from experimental determination of fan’s characteristics and from verification of real fan’s parameters are given. KOMAG’s testing infrastructure in this area is presented.
EN
The select results of experimental investigations of the cross flow fan functional models made of different plastics have been presented in this paper. An analysis of the possible effects of an appearance of unprofitable (undesirable) flow phenomena influencing on a decrease of cross flow fan efficiency has been carried out. An influence of a kind of plastics used as constructional materials of this two steps flow machine as well as an interpretation of its influence on the dimensionless coefficients characterizing a cross flow fan performance have been considered.
PL
W celu rozszerzenia wentylatorowej oferty w zakresie parametrów przepływowych, wielu producentów wdraża nowe wielkości sprawdzonych w praktyce eksploatacyjnej typoszeregów, zbudowane w oparciu o schemat aerodynamiczny wentylatora modelowego. Skale podobieństwa geometrycznego przyjmuje się według szeregów R10, 20, 40 o wartościach xƖ = 1,256, 1,122, 1,059. Zbudowanie większych lub mniejszych maszyn w stosunku do istniejących przedstawicieli typoszeregu pozwala rozszerzyć pole zastosowań. Zagęszczone i poszerzone pole parametrów przepływowych umożliwia dokonanie optymalnego doboru wentylatora do instalacji przemysłowej i pozwala zaspokoić oczekiwania klientów. Wykonanie dokumentacji maszyny podobnej nie nastręcza z reguły większych trudności. Natomiast przeliczenie charakterystyki przepływowej w oparciu o kryteria podobieństwa stosowane w maszynach przepływowych, na podstawie charakterystyki modelu, jest zadaniem znacznie trudniejszym, jeśli zamierza się ją wykorzystać do doboru maszyny do sieci lub zamieścić w katalogu wyrobów. Szczególnie niepewne wyniki przeliczeń otrzymuje się, gdy skala podobieństwa geometrycznego i kinematycznego przekracza o 30% wymiary liniowe konstrukcji i prędkość obrotową modelu. Eksperymentalne wyznaczenie wielkogabarytowego przedstawiciela typoszeregu jest niemożliwe do wykonania u producentów, a nawet w instytucjach badawczych. Dlatego nieodzowne jest w takich warunkach wykorzystanie metod przeliczania, a weryfikacja dokonanych obliczeń możliwa będzie dopiero na stanowisku pracy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.