Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pilarka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono obliczenie mocy potrzebnej do obróbki drewna oraz sposób projektowania wrzeciona pilarki, układu przeniesienia napędu oraz dobierania silnika elektrycznego. Konstruowana pilarka będzie jedną z niewielu, jeśli nie jedyną o podobnej szerokości części roboczej stworzoną na terenie Polski.
EN
In the article own methodology of calculations of multi-rip saw is presented. Special consideration is taken in case of strength analysis of shaft. For this purpose original calculation model was created, by which satisfactory results were received. Overall in the article design process of such machine is presented.
PL
W lipcu 2013 r. w zakładzie stolarskim na terenie województwa warmińsko-mazurskiego doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy 55-letniego pracownika obsługującego pilarkę do drewna. Został on uderzony w głowę fragmentem obrabianej deski. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy badający zdarzenie stwierdził, że główną przyczyną wypadku było eksploatowanie maszyny bez klina rozszczepiającego (zainstalowano go dopiero po wypadku, próbując wprowadzić inspektora PIP w błąd), co doprowadziło do odrzutu obrabianego materiału. W wyniku kontroli inspektor skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez pracodawcę i kierownika zakładu przestępstw określonych w art. 155 i 220 Kodeksu karnego.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2525--2538, CD 1
PL
W artykule przeanalizowane zostały najczęściej występujące stany obciążenia pił taśmowych takie, jak : napięcie wstępne, zginanie na kołach prowadzących, rozciąganie ze skręcaniem, napinanie linii zębów (ang. straightening), obciążenie siłą odśrodkową i obciążenie momentem napędowym. Wymienione stany obciążenia zostały przeanalizowane przy użyciu Metody Elementów Skończonych. Do obliczeń użyty został program Autodesk Simulation Mechanical 2014. Dla wszystkich stanów obciążenia zostały wyznaczone rozkłady naprężeń, a dla obciążenia siłą odśrodkową dodatkowo obliczono przemieszczenia promieniowe. Analizy MES zostały zweryfikowane przez obliczenia analityczne przeprowadzone w oparciu o wytrzymałość materiałów. Uzyskane obliczenia pozwalają na prognozowanie trwałości zmęczeniowej pił taśmowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz można wnioskować, że przyczyną pękania pił taśmowych oraz ich zsuwania się z kół prowadzących są niewłaściwie skonfigurowane parametry piły taśmowej oraz pilarki (zbyt duże napięcie wstępne, niewłaściwy stosunek grubości piły do średnicy kół prowadzących, zbyt duże skręcenie wstępne, zbyt duża prędkość skrawania).
EN
In this article the most common load conditions of bandsaw blades, such as tension, bending on the guide wheels, tension with torsion, straightening, centrifugal load and driving torque load were examined. The listed load conditions were analyzed using the Finite Element Method. The analyses were performed in the Autodesk Simulation Mechanical 2014 engineering software. For each load condition stress distribution was determined and for centrifugal load additionally radial displacements were calculated. The Finite Element Analyses were verified by the analytical calculations based on the Strength of Materials. Obtained results allow the prediction of the fatigue life of bandsaws. On the basis of the analysis it can be concluded, that the cause of bandsaws cracking and their sliding from guide wheels are improperly configured parameters of the bandsaws and the machines (too high tension, incorrect ratio of the bandsaw thickness to the diameter of the guide wheels, too high initial torsion, too high cutting speed).
EN
The article presents analysis of results of lubricants comparative study on SBM-PIMR stand [6]. The tests were aimed to determine an amplitude measure values and their discriminants of the vibration speed signals and torque variations, according to a lubricant used in the test. Analyzes showed that the root amplitude and impulsiveness coefficient are the most important distinctive coefficients of the tested lubricants.
PL
Przedstawiono analizę wyników badań porównawczych środków smarnych na stanowisku do badań porównawczych SBMPIMR [6]. Badania dotyczyły określenia wartości miar amplitudowych i ich dyskryminant bezwymiarowych sygnałów prędkości drgań i zmian momentu obrotowego, w zależności od zastosowanego środka smarnego. Na podstawie przeprowadzonych analiz wyników określono, że cechami wyróżniającymi są amplituda pierwiastkowa oraz współczynnik impulsowości.
PL
Silniki pilarek spalinowych są źródłem niebezpiecznych związków wydalanych ze spalinami. Do najniebezpieczniejszych należą węglowodory, tlenki węgla i tlenki azotu. Operator narażony jest na szkodliwe działanie tych związków przede wszystkim w czasie wykonywania ścinki drzew, kiedy silnik pracuje pod dużym obciążeniem. Autorzy podjęli próbę określenia składu spalin zależnie od obciążenia silnika. Okazało się, że ich stężenie zależy przede wszystkim od składu mieszanki paliwowo-powietrznej oraz jest zależne od obciążenia silnika pilarki. Ilość szkodliwych substancji wzrasta wraz z obciążaniem silnika i spadkiem jego prędkości obrotowej.
EN
The engines of I.C.E.-powered sawing machines make a source of toxic substances expelled with exhaust gas. The most dangerous of them include: hydrocarbons, carbon oxides and nitrogen oxides. Their operators are exposed to harmful action of these compounds first of all while felling trees, when engine works under high load. The authors made an effort to determine exhaust gas constitution depending on engine load. It turned out that their concentration primarily depends on constitution of air-fuel mixture. Moreover, it depends on sawing machine engine load. The amount of toxic substances grows with increasing engine load, and its rotational speed drop.
PL
Smarowanie w spalinowych pilarkach łańcuchowych odbywa się w obiegach otwartych, inaczej zwanych przelotowymi. W wyniku takiego systemu smarowania, cały olej po spełnieniu swojego zadania, spada na powierzchnię strefy cięcia. Ponieważ wszystkie prace ścinki i okrzesywania prowadzone są z wykorzystaniem pilarki stwarza to poważne zagrożenie dla środowiska leśnego. Olej do smarowania układu tnącego pilarki łańcuchowej nie jest rozprowadzany równomiernie na całej powierzchni np. zrębu, ale spada na powierzchnie w ściśle określonych miejscach. Ilość oleju jaka spada na powierzchnię jest uzależniona od czasu pracy, ułożenia prowadnicy, typu pilarki i rodzaju oleju. Dokonane obserwacje miały na celu określenie w jakiej formie i jakim kierunku przemieszcza się olej opuszczający układ tnący pilarki łańcuchowej.
EN
Lubrication in combustion chainsaws takes place in open cycle systems or, as they are sometimes called 'disposable systems'. The application of this system of lubrication means that all oil after fulfilling its task falls on the surface where it has been used, most frequently in the forest. This poses a serious threat to forest environment. Contrary to widespread believes, oil used for the lubrication of the cutting systems of chain-saws is not distributed uniformly on the entire surface of, for example, clear-cutting but rather falls on surfaces in definite places. The quantity of oil that falls on forest surfaces depends on: duration of chainsaw operation, position of the guide, type of chainsaw and kind of oil. The purpose of the performed investigations was to determine the shape and direction of oil droplets leaving the cutting system of the chainsaw.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.