Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tynk silikonowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tynków opartych na ¬spoiwie akrylowym, silikatowym i silikonowym o uziarnieniu 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 mm oraz tynku mozaikowego. Na podstawie uzyskanych wyników badań określono wpływ rodzaju spoiwa organicznego oraz uziarnienia zastosowanego kruszywa na takie parametry, jak przyczepność do podłoża, przenikanie pary wodnej oraz przepuszczalność pary wodnej.
EN
The article presents the test results of plasters based on acrylic, silicate and silicone binder with different grain size distribution of aggregates: 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 mm, and of mosaic plaster. Based on the results achieved, the impact of different types of organic binders and particle size distribution of aggregates on the properties of plasters was determined, in terms of adhesive strength, water-vapour transmission and vapour barrier.
2
PL
W artykule omówiono rodzaje tynków oraz stawiane im wymogi. Pokazano wybrane skutki oddziaływania wody na elewacje. Zasygnalizowano, czym warto kierować się podczas doboru takich systemów. Wymieniono także najważniejsze parametry wybranych tynków stosowanych do renowacji i ochrony zabytków.
EN
The article gives a discussion of types of plasters with the criteria applicable to them. Selected water effects on facades are presented as well. An indication is given of the criteria that should be followed while choosing these systems. In addition, key cha-racteristics of selected plasters used for historical assets renovation and protection are enumerated.
3
Content available remote Nowoczesne wyprawy tynkarskie w systemach ETICS
PL
W artykule omówiono rodzaje i właściwości tradycyjnych i nowoczesnych tynków cienkowarstwowych. Podano wymagania i dokumenty dotyczące tego typu rozwiązań. Przedstawiono także perspektywy rozwoju tych produktów na rynku materiałów budowlanych.
EN
The article discusses the types and properties of conventional and advanced thin-coat plasters. The requirements and documents applicable to such solutions are identified. Also, development perspectives are shown for these products in the construction materials market.
4
Content available remote Formułowanie receptur farb i tynków silikonowych
PL
Posiadając wiedzę na temat receptur i podejścia do zagadnienia opracowywania formulacji tynków silikonowych, przedstawiono sposoby ustalania składu farb i tynków na bazie emulsji silikonowych odpowiedniej jakości. Omówiono zasady formułowania receptur tynków silikonowych oraz wyniki badań porównawczych tynków przygotowanych z receptur ustalanych różnymi sposobami w oparciu o różne surowce.
EN
With knowledge of recipes and approaches to develop a formulation of silicone plaster, methods for determining the composition of the paint and plaster based on appropriate quality silicone emulsions. The principle formulated silicone plaster recipes and presents the results of comparative studies of plaster prepared from recipes determined in different ways based on different raw materials.
5
Content available remote Właściwości farb i tynków cienkowarstwowych a teorie na ich temat
PL
W artykule omówiono wybrane właściwości mylnie przypisywane farbom i tynkom cienkowarstwowym jako ich cechy wyróżniające lub główne mankamenty. Opisano zmiany niektórych właściwości użytkowych tych wyrobów spowodowane rozwojem technologicznym, który nastąpił w ostatnich latach.
EN
The article discusses selected properties wrongfully attributed to paints and thin-coat plasterworks as their main drawbacks. Changes of some of the functional properties of these products caused by technological development in recent years are described.
6
Content available remote Tynki cienkowarstwowe. Rodzaje, właściwości, kryteria wyboru
PL
Artykuł porusza kwestie optymalnego wyboru tynków elewacyjnych pod kątem uwarunkowań rzutujących na trafność podejmowanych decyzji. Szczególną uwagę zwraca na rodzaj spoiwa, wgląd na kalkulację, niektóre cechy fizykochemiczne tynków, charakter i jakość krajobrazu wokół budynku, wybór terminu realizacji prac oraz odpowiedni dobór koloru.
7
Content available remote Silikonowe zaprawy tynkarskie
PL
Choć od odkrycia pierwszego związku krzemoorganicznego wyznaczającego narodziny ery silikonów upłynęło nieco ponad 150 lat, to jednak znaczące przyspieszenie w tej dziedzinie chemii odnotowano dopiero w ostatnim trzydziestoleciu, kiedy to pojawiła sie na rynku zdecydowana większość produktów opartych na silikonach, a wśród nich silikonowe zaprawy tynkarskie. Popyt na ten rodzaj tynków stale rośnie, co wynika z ich wysokich walorów użytkowych i estetycznych.
8
Content available remote Tynki zewnętrzne i wewnętrzne
PL
W ostatnich latach można zaobserwować bardzo duże za interesowanie inwestorów i wykonawców budowlanymi materiałami wykończeniowymi, w tym materiałami tynkarskimi. Ma to ścisły związek m.in. z wprowadzoną przed laty nową normą dotyczącą ochrony cieplnej budynków nowo wznoszonych, jak i budynków istniejących, pod dawanych termorenowacji, oraz prac związanych z restauracją i rekonstrukcją obiektów będących dzisiaj dobrami kultury i zabytkami architektury.
9
Content available remote Elewacyjne wyprawy tynkarskie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.