Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gniotownik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy określono wpływ dodatku oleju na energochłonność procesu rozdrabniania. Dodatkowo wykonano ocenę stopnia rozdrobnienia oraz określono pylistość uzyskanej śruty. Badaniom poddano surowiec o stałej wilgotności i różnej ilości wprowadzonego tłuszczu. Proces przeprowadzono w gniotowniku przy różnych szczelinach roboczych. Stwierdzono, że dodatek oleju do ziarna pszenicy wpływał na obniżenie energochłonności procesu rozdrabniania, oraz na zwiększenie średniej wielkości cząstek otrzymanej śruty.
EN
The study dealt with the effect of oil addition on energy consumption in grain grinding process. Moreover, the fineness degree and the dustiness of ground material were estimated. Wheat grain of constant moisture content and differentiated amounts of supplemented fat was processed in a crushing mill at various working gaps. The results showed that the addition of oil to wheat grain reduced the energy consumption in grinding process as well as increased average particle size of ground material.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań porównawczych jedno i dwuetapowego zgniatania ziarna w gniotowniku. Wielkościami porównywanymi była jednostkowa energia zgniatania. Przeprowadzone testy wykazały, że bardziej korzystne jest zgniatanie ziarna w procesie dwuetapowym. W stosunku do rozdrabniania jednoetapowego zużycie energii jednostkowej było o 20% mniejsze. Określono również wpływ szczeliny roboczej gniotownika oraz prędkości obwodowej walców na zużycie energii jednostkowej charakteryzującej proces.
EN
Paper presents the results of comparative studies of one- and two-stage crushing of grain i a crushing mill. Specific energy consumption at crushing was a value to be compared. The study showed much more efficient crushing of gain two-stage process. In comparison to single-stage crushing the energy consumption per unit was by 20% lower. The effects of working gap clearance in crushing mill as well as the rollers’ tangential velocity on specific energy consumption at crushing were also determined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wpływu dodatku tłuszczu na właściwości fizyczne produktu otrzymanego w procesie rozdrabniania. Analiza obejmowała ilość, jak również moment wprowadzenia tego czynnika. Proces przeprowadzono w gniotowniku przy różnych szczelinach roboczych. Wykazano, że dodatek oleju przed procesem rozdrabniania wpływał na oznaczane właściwości fizyczne i pylistość mieszanki paszowej.
EN
The study dealt with the effect of fat addition on some physical properties of ground cereal grain. Both, the quantity and the moment of introducing fatty factor were considered. The experiments were conducted in a crushing mill at different working gaps. It was found that the addition of oil before grinding- crushing process affected the physical properties and dusting of grain mixture.
4
Content available remote Energochłonność dynamicznego zgniatania ziarna w modelu gniotownika
PL
Przedstawiono wyniki badań dynamicznego rozdrabniania ziarna pszenicy w gniotowniku modelowym. Badano wpływ odmiany pszenicy, poziomu nawożenia, szklistości i twardości ziarna, zawartości białka, włókna, tłuszczu i popiołu, oraz prędkości walców rozdrabniacza na wartość zapotrzebowania energii gniecenia. Istotny okazał się wpływ poziomu nawożenia, szklistości oraz prędkości walców rozdrabniacza.
EN
Results of investigations on the dynamic grinding of wheat grain in a model roller-crusher were presented. The effect of such factors as wheat cultivar, fertilization level, grain hardness and vitreousness, the contents of protein, fat, fibre, and ash as well as the rollers' speed, on energy consumption at crushing grain, were studied. Energy consumption was significantly affected by fertilization level, grain vitreousness and speed of the crushing rollers.
5
Content available remote Analiza wpływu wilgotności ziarna na efekty pracy gniotownika
PL
Przestawiono wyniki badań gniotownika dwuwalcowego. Określono zależność zużycia energii jednostkowej, grubości płatków, geometrycznej średniej ważonej wielkości cząsteczek śruty i zawartości frakcji pylistej od wilgotności ziarna. Stwierdzono, że wpływa ona w bardzo dużym stopniu na wszystkie wymienione prametry.
EN
Results of testing two-roller grain mill were presented. The effects of grain moisture content on specific energy consumption, flake thickness, weighted geometrical average size of the particles and on the content of dusty fraction in ground material were studied. It was found that all investigated parameters were in great extent dependent on the moisture content of grain.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.