Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wodoszczelność betonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano kwestie związane z mrozoodpornością i wodoszczelnością betonu. Przedstawiono Ogólne Specyfikacje Techniczne oraz wymagania, jakie powinien spełniać trwały beton drogowy.
EN
The article describes the issues related to the frost resistance and water resistance of concrete. The General Technical Specifications as well as requirements that should be met by durable road concrete are presented.
EN
Concrete is one of the basic construction materials. It is a composite made of cement, water, coarse and fine aggregate. In the past, concrete was produced only with primary components, and it was often of poor quality. Nowadays, technological progress and scientific research allowed the concrete to be made with the use of chemical admixtures and mineral additives to modify and improve selected properties of both the concrete mixture and hardened concrete. Contrary to popular belief, obtaining concrete with suitable properties is not simple and the choice of mixture components requires professional knowledge. The care and quality is also extremely important. The paper presents the results of laboratory research concerning the impact of the plasticizer admixture—Betocrete-C17 and superplasticizer—Arpoment-O and mineral additive of silica fly ash on concrete water resistance. Capillarity, water permeability and water absorption of the concrete were determined. Additionally, a study of the consistency of fresh mixture was done and the hardened concrete compressive strength was tested.
4
Content available remote Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu
PL
W artykule dokonano oceny efektywności silikonowych środków hydrofobowych zastosowanych do impregnacji powierzchniowej betonu. Na podstawie badań określono ich wpływ oraz mechanizm oddziaływania na właściwości użytkowe betonu.
EN
The article includes an efficiency assessment of silicone water repellents used to perform the surface impregnation of concrete. Based on research, the article determines the influence of those agents, as well as the mechanism of their impact on the performance of concrete.
PL
W referacie przedstawiono i porównano wyniki badań wodoszczelności i przepuszczalności azotu w czterech betonach wysokowartościowych, których skład zróżnicowany był wartością wskaźnika wodno-spoiwowego oraz obecnością lub brakiem dodatku pyłu krzemionkowego. Porównanie wyników wskazuje jednoznacznie, iż badanie wodoszczelności nie pozwala na właściwe rozróżnienie analizowanych betonów pod względem tej cechy. Przy stosowaniu w badaniach medium gazowego uzyskano wyniki, które w sposób logiczny i wyraźny umożliwiają zidentyfikowanie stopnia dostępności porowatej struktury analizowanych betonów.
EN
The paper presents and discusses the results of research on the water and nitrogen permeability of four types of high performance concrete. The composition of the concretes analysed varied in water/binder ratio and in addition of silica fume. A comparison of the experimental results indicates that the test of water permeability does not allow one to distinguish the concretes properly with regard to this property. But the results obtained by using a gaseous medium for the investigations allow one, by contrast, to identify the degree of accessibility of the porous structures of the concretes analysed in a distinct and logical manner.
6
Content available remote Wpływ domieszki upłynniającej i redukcji W/C na wodoszczelność betonu
PL
W pracy przedstawiono badania wpływu domieszki upłynniającej na wodoszczelność betonu. Zastosowano superplastyfikator naftalenowy w różnych ilościach. Wpływ jego zastosowania porównano z właściowściami betonu modelowego, bez domieszki. Wnioski zawierają praktyczne informacje dotyczące wpływu superplastyfikatora i redukcji wskaźnika W/C na wodoszczelność betonu.
EN
The paper presents some investigations of concrete waterproof caused by admixture. It was used naphthalene suprplasticizer in different values. Effects of using it were compared to model concrete without admixture. Conclusions contain some practical information about influence of superplasticizers and W/C ratio reducing on concrete waterproof.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.