Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagadnienie Cauchy'ego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Our aim in this work is to study the existence of solutions of first and second order for neutral functional differential equations with state-dependent delay. We use the Mönch’s fixed point theorem for the existence of solutions and the concept of measures of noncompactness.
PL
W pracy rozwiązane zostało zagadnienie odwrotne dla przypadku stacjonarnego pola temperatury w obszarze wielospójnym, które jest ważne z technicznego punktu widzenia i dotyczy problemu chłodzenia łopatek turbin gazowych. Rozwiązane zostało zagadnienie odwrotne testowe dla obszaru pierścienia eliptycznego, w którym znany jest rozkład temperatury oraz współczynnik przejmowania ciepła na brzegu zewnętrznym obszaru. Na tej podstawie wyznaczony został rozkład temperatury oraz gęstości strumienia ciepła na brzegu wewnętrznym pierścienia. W funkcjonale optymalizującym rozwiązanie zagadnienia odwrotnego uwzględniony został człon związany z gradientem temperatury w całym obszarze. Obliczenia przeprowadzono dla znanego rozkładu współczynnika przejmowania ciepła na brzegu zewnętrznym obszaru zaburzonego błędem losowym równym 0, 1, 5 oraz 10%. Zbadano wpływ gradientu temperatury na czas i dokładność obliczeń. Uwzględnienie gradientu temperatury w funkcjonale, który jest minimalizowany w procesie obliczeniowym skróciło czas obliczeń oraz zmniejszyło oscylacje rozkładu temperatury oraz strumienia ciepła na brzegu wewnętrznym obszaru wielospójnego.
EN
In this paper, the inverse problem for the steady-state temperature field in the multiply-connected domain was solved, which is of great importance from technical point of view and concerns the problem of cooling the gas turbine blades. Test inverse problem for domain of the elliptical ring with the known temperature distribution and the heat transfer coefficient on the outer boundary of the domain was solved. On this basis the distributions of temperature and heat flux density on the inner boundary of the ring were determined. The optimization functional of the solution of the inverse problem comprises a term related to the temperature gradient in the whole domain. Calculations were made for the known distribution of the heat transfer coefficient on the outer boundary of the domain disturbed by random error equal of 0, 1, 5 and 10 %. The influence of the temperature gradient on time and the accuracy of calculations was examined. Taking into account the temperature gradient in the functional, which is minimized in the calculation process, reduced the time of calculations and decreased oscillations of the temperature as well as heat flux distributions on the inner boundary of the multiply-connected domain.
EN
We give a meaning to the nonlinear characteristic Cauchy problem for the wave equation in base form by replacing it by a family of non-characteristic ones. This leads to a well-formulated problem in an appropriate algebra of generalized functions. We prove existence of a solution and we precise how it depends on the choice made. We also check that in the classical case (non-characteristic) our new solution coincides with the classical one.
EN
Using the properties of the Henstock–Kurzweil integral and corresponding theorems, we prove the existence theorem for the equation x(m)(t) = f(t, x) in a Banach space, where f is HL integrable and satis.es certain conditions. Our fundamental tool is the measure of noncompactness developed by Kuratowski and Hausdorff.
5
Content available remote On the unbounded solutions for parabolic differential-functional Cauchy problem
EN
We consider the initial value problem for second order differential–func- tional equation. Functional dependence on an unknown function is of the Hale type. We prove the existence theorem for unbounded classical solution. Our formulation admits a large group of nonlocal problems. We put particular stress on “retarded and deviated” argument as it seems to be the most difficult.
6
Content available remote Semilinear Cauchy problems with almost sectorial operators
EN
Existence of a mild solution to a semilinear Cauchy problem with an almost sectorial operator is studied. Under additional regularity assumptions on the nonlinearity and initial data we also prove the existence of a classical solution to this problem. An example of a parabolic problem in Holder spaces illustrates the abstract result.
7
Content available remote On the null condition for nonlinearly elastic solids
EN
Smooth solutions to the Cauchy problem for the equations of nonlinear elastodynamics exist typically only locally in time. However, under the assumption of small initial data and an additional restriction, the so-called null condition, global existence and uniqueness of a classical solution can be proved. In this paper, we examine this condition for the elastodynamic equations and study its connection with the property of genuine nonlinearity as well as its relation with the phenomenon of self-resonance of nonlinear elastic waves. Using a special structure of plane waves elastodynamics [13], we provide an alternative and simple formulation of the null condition. This condition is then evaluated for some examples of elastic constitutive laws in order to determine the nature of the restrictions that it imposes.
PL
W pracy rozważano zadanie sterowania optymalnego procesem nagrzewania indukcyjnego wlewka, w którym pole temperatur T zależy od zmiennej czasowej t i zmiennej przestrzennej je czyli T = T(x,i). Model matematyczny zjawiska stanowi równanie przewodnictwa cieplnego Fouriera, którego funkcję niejednorodności stanowią źródła ciepła od prądów wirowych. Przyjęto, że parametry fizyczne nagrzewanego ciała w sposób istotny zależą od temperatury co prowadzi do quasiliniowego równania przewodnictwa cieplnego. Model matematyczny pola temperatur to zagadnienie brzegowe równania różniczkowego cząstkowego typu parabolicznego. Z punktu widzenia procesu sterowania model matematyczny jest zagadnieniem Cauchy'ego. W zadaniu sterowania optymalnego rozpatrzono zadanie Dubowickiego-Milutina z ograniczeniami fazowymi i ograniczeniem na sterowanie.
EN
The weighted Cauchy problem [...] is considered, where [...] is a singular Volterra operator, [...] is a continuous nondecreasing function, positive on (a,b], and [...] is a norm in Rn .The conditions are found under which this problem possesses Kneser's property, i.e., the set of all its noncontinuable solutions is closed and connected in the topology ofthe space [...]. .
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.