Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Adhesive coatings in the form of layers are widely used in the protection of machines and equipment against corrosion. The article presents the research of four prepared areas which were subject to the influence of brine in the salt spray chamber. Powder paint was applied to one of the areas, another was covered with alkyd paint, another- with paint from spray can, and one of the areas was not protected against corrosion. The samples were exposed in a salt spray chamber. Changes occurring in the layers of individual coatings were registered at predetermined time intervals which were set in accordance with the standard. In addition, coating thickness measurements were made before and after samples exposure to brine. Based on the research, it was found that the first defects of powder coated coatings appeared only after 25 hours of brine influence, in contrast to the other areas where it occurred definitely early because after only 2 hours after starting the experiment.
PL
Powłoki adhezyjne w postaci lakierów znajdują szerokie zastosowanie w ochronie maszyn i urządzeń przed korozją. W artykule przedstawiono badania czterech przygotowanych obszarów, które poddano oddziaływaniu solanki w komorze mgły solnej. Na jeden z obszarów nałożono farbę proszkową, inny został pokryty farbą alkidową, kolejny - farbą w aerozolu, a jeden z obszarów nie zabezpieczono powłoką przed korozją. Tak przygotowane próbki poddano ekspozycji w komorze mgły solnej. Zmiany pojawiające się w warstwach poszczególnych powłok rejestrowano w z góry założonych odstępach czasowych, które zostały ustalone zgodnie z normą. Dodatkowo, przed i po działaniu solanki na próbki wykonano pomiary grubości powłoki lakierniczej. Na podstawie badań stwierdzono, że pierwsze wady powłok lakierowanych proszkowo pojawiły się dopiero po 25 godzinach oddziaływania solanki, w przeciwieństwie do pozostałych obszarów, gdzie nastąpiło to zdecydowanie wcześniej, bo już po 2 godzinach.
2
Content available Etyczne i prawne aspekty reklamy
PL
W globalnej gospodarce ważne jest nie tylko wykonanie produktu czy usługi, ale także zainteresowanie nimi klientów. W pogoni za ich zdobyciem wytwórcy podejmują działania, na które możemy spojrzeć pod kątem standardów etycznych i prawnych. Autorzy podejmują ten problem, próbując przybliżyć czytelnikowi wymagania istniejące w tym zakresie w Polsce, przywołując wiele unormowań prawnych i normatywnych dokumentów etycznych. Znajdziemy tu także uwagi dotyczące reklamy papierosów i wyrobów alkoholowych oraz ogólne spostrzeżenia związane z jakością reklamy.
EN
In the global economy, it is not only important to provide a service or product but also to attract the interest of clients. In order to appeal to clients, the creators undertake actions that can be looked at through the aspect of legal and ethical standards. The authors tackle this problem and attempt to acquaint the reader with the requirements related to these issues in Poland. They provide examples of a variety of legal and normative ethical documents. Some comments related to cigarette and alcohol advertisements can also be found here, as well as general observations about the quality of advertising.
EN
Document image segmentation into text lines is one of the stages in unconstrained handwritten document recognition. This paper presents a new algorithm for text line separation in handwriting. The developed algorithm is based on a method using the projection profile. It employs thresholding, but the threshold value is variable. This permits determination of low or overlapping peaks of the graph. The proposed technique is shown to improve the recognition rate relative to traditional methods. The algorithm is robust in text line detection with respect to different text line lengths.
PL
Przedstawiono opis potencjalnych korzyści związanych z użytkowaniem systemu sieci inteligentnej rozwiązania Siemensa, ogólny zarys jego działania oraz pewne trendy dalszego rozwoju.
EN
Contains the description of potential benefits of intelligent network system of Siemens, general concept of its operation and some trends of future orientation.
PL
Przedstawiono ogólny opis funkcji systemu zarządzania ruchem telefonicznym środowiska central wielu dostawców, produktu rodziny systemów Siemensa dla zarządzania telekomunikacją TWN.
EN
Contains the general introduction to the functionality of traffic management system in multi-vendor environment - one of Siemens TMN product portfolio.
PL
Przedstawiono ogólny opis architektury, sprzętu i oprogramowania systemu rozliczeniowego proponowanego przez Siemensa, należącego do rodziny systemów zarządzania telekomunikacją TMN. Zawarto ogólne wprowadzenie do idei systemu zarządzania telekomunikacją oraz funkcje realizowane w systemie.
EN
Contains the general introduction to the architecture, hardware and software of Siemens billing system - one of Siemens TMN product portfolio, including also the general introduction to the TMN idea and the funcionality of described system.
PL
Przedstawiono ogólny opis architektury, sprzętu i oprogramowania dwóch systemów sieci zarządzania telekomunikacją proponowanych przez Siemensa, a więc systemu zarządzania centralami EWSD oraz systemu zarządzania centralami pochodzącymi od różnych dostawców. Artykuł zawiera również ogólne wprowadzenie do idei systemu zarządzania telekomunikacją TMN.
EN
Contains the general information about architecture, hardware and software of Siemens two TMN systems - NodeCommander (OA&M system for EWSD switches) and Nodelntegrator (OA&M system for different vendor exchanges) including also the general introduction to the TMN idea.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.