Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekspandowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono sposoby ekspandowania takich surowców pochodzenia roślinnego jak nasiona oraz warzywa i owoce. Analiza tych sposobów świadczy o dużym ich wpływie na stopień ekspansji surowców.
EN
The paper presents expansion ways for plant products including seeds and vegetables and fruit. Completed analysis of these expanding ways proves their substantial impact on the products expansion degree.
PL
Celem pracy było określenie wpływu właściwości izolacji termicznej na proces ekspandowania nasion w strumieniu gorącego powietrza w przewodzie pneumatycznym. Zastosowano symulację komputerową procesu metodą "krok po kroku'. Obliczenia przeprowadzono dla trzech rodzajów izolacji. Wyniki obliczeń wykazały, że jakość izolacji ma znaczący wpływ na rezultaty procesu.
EN
The purpose of the study was to determine the impact of thermal insulation properties on the process of seed expansion in hot air stream in a pneumatic conduit. A computer simulation was done by using the "step-by-step" method. The calculations were done for three types of insulation. The calculation results showed that the quality of the insulation has a significant effect on results of the process.
PL
Celem pracy było określenie wpływu wielkości nasion na przebieg i rezultaty procesu ekspandowania nasion w strumieniu gorącego powietrza w pionowym przewodzie pneumatycznym. Analizy problemu dokonano na podstawie wyników symulacji komputerowej procesu dla dwóch klas ziarnowych tego samego gatunku nasion. Wykazały one, że dla każdej klasy ziarnowej należy odrębnie ustalać optymalne, z punktu widzenia jakości produktu, parametry procesu.
EN
The purpose of the study was to determine the impact of seed size on the course and results of the seed expansion process in a stream of hot air in a vertical pneumatic tube. The problem analysis was done based on the results of a computer simulation of the process for two grain classes of the same grain type. It was found that for each grain class it is necessary to establish separately the process parameters that would be optimal from the point of view of the quality of the product.
4
Content available Termiczne preparowanie ziarna pszenicy
PL
W pracy przedstawiono metodę przygotowania i obróbki termicznej w oleju, całych i obłuszczonych ziarniaków pszenicy miękkiej trzech odmian i wpływ parametrów obróbki na ich cechy wytrzymałościowe. Na maszynie Instron rejestrowano wartości siły deformacji F, określanej na podstawie testu jednoosiowego ściskania pojedynczych ziaren i ziarniaków pszenicy. Badania ukierunkowano pod kątem przygotowania ziarniaków do bezpośredniej konsumpcji, bądź jako dodatek do innych produktów spożywczych, pozwalających w dalszej konsekwencji na ich szersze wykorzystanie w przemyśle spożywczym.
EN
Paper presented the method of moistening and thermal treatment in oil of whole and dehulled soft wheat grains as well as its effect on the strength properties of grain of three cultivars. The values of deformation force F were determined by uniaxial compression tests for single wheat grains in the Instron apparatus and recorded in computer. The investigations were conducted considering the preparation of grains to immediate consumption or using as a supplement to other food products and further application in food processing industry.
PL
Amarantus (szarłat spożywczy) jest rośliną bardzo cenną ze względu na swój skład chemiczny. Nasiona mogą być spożywane w postaci surowych nasion, mąki oraz jako „popping” poddane procesom termicznym (np.: ekspandowaniu). Ważną cechą określającą jakość gotowego produktu po ekspandowaniu oprócz składu chemicznego, barwy jest ich geometria. W pracy zaprezentowano metodykę pomiarów wielkości geometrycznych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazów. Omówiono wpływ procesu ekspandowania na zmianę podstawowych wymiarów geometrycznych oraz współczynników kształtu nasion amarantusa.
EN
Amaranth - for its chemical composition - is a valuable food plant. The amaranth seeds may be consumed raw (without any processing), as a meal or "popping" - after thermal treatment, e. g. by expanding. An impotrant feature determining the quality of amaranth seeds after expanding, apart from chemical composition and colour is their geometry. Paper presented the methods to measuring geometrical values with the use of computer image analysis. The effects of expanding process on the changes in basic geometrical dimensions and shape coefficients of amaranth seeds were discussed.
6
Content available remote Wpływ warunków ekspandowania na mechaniczne właściwości nasion amarantusa
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury powietrza oraz masowego wydatku ekspandowanych nasion amarantusa na przebieg testów osiowego ściskania pojedynczych nasion oraz warstwy nasion w komorze Kramera. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że wraz ze wzrostem temperatury ekspandowania nasiona staja się „słabsze”, tzn. doznają określonych odkształceń liniowych przy mniejszych wartościach obciążenia. Natomiast wpływ masowego wydatku surowca na właściwości mechaniczne ekspandowanych nasion amarantusa nie jest jednoznaczny.
EN
Paper presented the experimental results concerning the effect of air temperature and mass output of expanded amaranth seeds on the course of axial compression tests of single seeds and seed beds in the Kramer's chamber. It was stated that along with increase of expanding temperature the seeds became "weaker", i. e. they sustain determined linear deformations at smaller loads applied. However, the influence of mass output of the material on mechanical features of expanded amaranth seeds was not unique.
7
Content available remote Wpływ warunków ekspandowania na barwę nasion amarantusa
PL
W pracy przedstawiono wpływ procesu ekspandowania na zmianę wyróżników barwy nasion amarantusa. Przyjęto, iż barwa jest jednym z ważniejszych parametrów oceny jakości produktów poddanych procesom termicznym. Do pomiaru zmiany barwy wykorzystano spektrofotometr MiniScan XL Plus. Barwa zapisywana była za pomocą składowych Lab* a na ich podstawie wyliczono indeksy barwy: WI, YI, ΔE*, ΔH*, ΔC*. Najlepszą barwą charakteryzowały się nasiona ekspandowane w temperaturze 290 C oraz niektóre grupy w 330°C przy wysokim początkowym strumieniu masy nasion.
EN
Paper dealt with the effect of expanding process on the changes in colur indices of amaranth seeds. It was assumed that colour is one of the most important parameters to assess the quality of products exposed to thermal processing. Spectrophotometer Miniscan XL Plus was used to measuring of the colour changes. Colour was recorded by means of Lab* components and on this basis the colur indices (WI, YI, ΔE*, ΔH*, ΔC*) were computed. The best colour was obtained by seeds expanded at the temperature of 290°C and some groups at 330°C, at high initial stream of the seed mass.
8
PL
W pracy dokonano analizy sposobów i urządzeń do ciśnieniowego oraz bezciśnieniowego ekspandowania surowców roślinnych. Przedstawiono również własne konstrukcje takich urządzeń.
EN
Analysis of methods and devices for pressure and no-pressure expanding of vegetable raw materials were made. Also owns constructions of such devices were presented.
9
Content available remote Perlit ekspandowany - nowe możliwości
10
Content available remote Niekonwencjonalne metody obróbki hydrotermicznej gryki przed przerobem
PL
W pracy przedstawiono różne metody obróbki hydrotermicznej ziarna gryki i ich wpływ na jego właściwości wytrzymałościowe. Określano wartości siły niszczącej strukturę ziarna poddanego intensywnemu suszeniu, obróbce mikrofalami, ekspandowaniu i mikronizacji.
EN
The work presents hydrothermal methods (microwave,micronizing,expander and intensively dry) pretare grain buckwheat before its turnover.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.