Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available Utrzymanie ruchu w przemyśle. Wstęp. Cz. 2
PL
Na podstawie długoletnich obserwacji w zakresie oceny przyczyn awarii maszyn wirujących w przemyśle krajowym można stwierdzić, że awaryjność silników w ostatnich latach wyraźnie się zmniejsza. Wynika to przede wszystkim z poprawy jakości eksploatacji, obsługi oraz diagnostyki silników, zastosowania coraz lepszych materiałów do ich produkcji, w tym w szczególności dobrych materiałów izolacyjnych, zastosowania coraz lepszych sprzęgieł, łożysk i smarów. Zmienia się statystyka przyczyn uszkodzeń silników WN.
2
Content available Utrzymanie ruchu w przemyśle. Wstęp
PL
Obserwując życie gospodarcze w kraju, autorzy monografii nie dostrzegają wyraźnych znamion merytorycznego przygotowania przemysłu, energetyki ani usług do zaistnienia czwartej rewolucji przemysłowej.
3
PL
Wieloletnie doświadczenia autorów w utrzymaniu ruchu w przemyśle oraz w drganiowej eksploatacyjnej diagnostyce maszyn pozwoliły ustalić podstawowe, dominujące zjawiska dynamiczne w zespołach maszynowych cementowni, ich przyczyny oraz wpływ na pracę cementowni. Wiarygodna diagnostyka maszyn jest możliwa tylko przy dobrej znajomości potencjalnych uszkodzeń maszyn i sposobów ich rozróżnienia.
EN
Diagnosing the condition of the machine during its operation by non-invasive methods is most often reduced to measuring the acceleration of vibrations occurring on the housing, as close as possible to the observed element or changes in sound pressure in the immediate vicinity of the machine. For proper inference about the condition of a given machine element, the registered signals should be undisturbed by signals coming from other components and free from external interference. In the case of simple stationary machines, it is quite simple, but in the case of more complex systems, such as a car, which in addition is in motion, things get complicated In the available literature we find examples of the effectiveness of using ordinary coherence function to separate signals from two independent sources[1,2,3]. This work presents attempt to build an algorithm that uses signals from a multi-point measurement system to analyze multiple coherence functions, which allows to separate signals from various sources. It can then get diagnostic information from the signal thus separated. The effectiveness of the algorithm was tested on a model simulating signal mixing, and then using signal coherence function and knowledge of the transmittance function, the signals were separated.
PL
W poprzednich artykułach dotyczących łożysk tocznych i ich diagnozowania za pomocą metod wibroakustycznych przedstawiono wpływ cech konstrukcyjnych oraz uszkodzeń elementów łożysk tocznych na sygnały wibroakustyczne generowane przez badany obiekt („UR”, nr 2/2016). Z wykorzystaniem różnych analiz sygnałów wibroakustycznych znajomość częstotliwości charakterystycznych, które mogą się pojawić w sygnałach na skutek różnych uszkodzeń łożyska, umożliwia wykrycie i określenie rodzaju uszkodzenia występującego w łożysku.
PL
Od wielu lat monitorowanie i diagnostyka wirnikowych maszyn elektrycznych są realizowane z pomocą analizy napięć i prądów. Podejście takie umożliwia rozpoznawanie nieprawidłowości w zasilaniu silników AC, niesprawności ich obwodów elektrycznych, a także rozpoznawanie pogorszenia mechanicznego stanu technicznego wszystkich części agregatu. W przypadku napędów większych mocy stosowane są powszechnie przekaźniki zabezpieczające, natomiast dla agregatów z napędami o niższej mocy mogą być wykorzystywane monitory anomalii. Nadzór większej grupy agregatów wymaga wdrożenia systemu umożliwiającego predykcyjne utrzymanie ruchu. W artykule pokazano przykłady kilku rozwiązań systemowych, jakie mogą być wykorzystywane na tę okoliczność.
7
Content available Diagnostyka maszyn i urządzeń – uwagi ogólne
PL
Współcześnie, w okresie stale rosnących wymagań wobec wydajności oraz redukcji kosztów produkcji w przemyśle i energetyce, koniecznością staje się właściwa eksploatacja i diagnostyka maszyn. Często uszkodzenia niewielkich elementów napędowych skutkują znacznymi stratami wynikającymi z nieprzewidzianego zatrzymania procesu produkcyjnego oraz nieplanowych prac remontowych. Diagnostyka maszyn i urządzeń oraz monitorowanie parametrów ich pracy pozwalają uniknąć skutków awarii, właściwie zaplanować okresy przeglądów i remontów maszyn i urządzeń oraz znacznie wydłużyć czas ich eksploatacji [2.1–2.33].
PL
W diagnostyce maszyn elektrycznych najbardziej przydatne są sygnały typu: drgania, prąd, temperatura i wyładowania niezupełne przetworzone na napięcie. Zadaniem czujników pomiarowych jest dostarczenie takiej informacji o badanych maszynach, aby na podstawie mierzonych i analizowanych sygnałów możliwa była ocena stanu technicznego maszyn.
9
Content available remote Diagnostyka maszyn i urządzeń. Czujniki pomiarowe w diagnostyce. Część 2
PL
Większość pracujących w przemyśle maszyn elektrycznych ma fabrycznie zamontowane czujniki temperatury (Pt10, Pt100, Pt1000). Temperatura jest jedną z najczęściej mierzonych wielkości nieelektrycznych w przemyśle. Zakres pomiarowy najczęściej zawiera się w przedziale od ok. –100°C do ponad 300°C. Tak szeroki zakres mierzonej wielkości, różnorodność warunków pomiarów, celów oraz wymaganych dokładności pomiarów sprzyjały powstaniu dużej liczby różnorodnych czujników i przyrządów do pomiarów temperatury.
PL
RTD to najczęściej stosowane czujniki termorezystorowe w maszynach elektrycznych, które oprócz swojej podstawowej funkcji mogą pełnić również rolę anten do detekcji wyładowań niezupełnych. Koszt stosowanych w maszynach elektrycznych termorezystorów waha się w granicach od kilku do kilkudziesięciu złotych, wyjątkowo kilkaset złotych.
EN
Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial dis­charges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. The author’s solutions regarding detectors and devices for measurements of partial dis­charges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.
PL
Według autorów, w przodujących ośrodkach naukowo-badawczych zajmujących się diagnostyką stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych zauważyć można cztery kierunkowe obszary prac badawczych: prace nad opracowywaniem nowych konstrukcji czujników do pomiarów wnz; prace nad opracowaniem uniwersalnego analizatora wnz z ulepszonymi osiągami w zakresie tłumienia szumów i zakłóceń; prace nad opracowaniem urządzeń przenośnych, mobilnych; prace nad opracowaniem coraz to bardziej złożonych analizatorów, umożliwiających pomiary i analizę sygnałów wnz w bardzo szerokim zakresie czasu i częstotliwości, analizatory te umożliwiają wyznaczenie np. funkcji korelacji.
EN
Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial dis­charges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. The author’s solutions regarding detectors and devices for measurements of partial dis­charges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.
EN
In this paper, the authors have discussed the subject of fire and explosion hazards during the operation of a modern ship's high-power internal combustion engines. The causes of the occurrence of and the methods of preventing explosions in the starting manifolds of modern piston combustion engines equipped with a pneumatic starting system, with starting valves on the cylinder heads, have been specified. The concept of an active system for monitoring the technical condition of the starting valves has been presented in order to quickly diagnose leakages and reduce the risk of explosion. A conceptual design of a prototype of a non-invasive, new generation leak detector for starting valves and its technical design have been presented. Exemplary implementations of the prototype detector have been shown and its selected functionalities have been discussed. This paper has ended with an assessment of the possibility of further development and the applications of this device.
PL
Diagnostyka układu izolacyjnego uzwojeń maszyn elektrycznych napięciem stałym jest najprostszą metodą oceny stanu technicznego izolacji. Prostota pomiaru tą metodą, małe gabaryty sprzętu pomiarowego oraz szybkość otrzymania wyników sprawiają, że metody wykorzystujące napięcie stałe są powszechnie stosowane do ogólnej, a nawet zaawansowanej oceny stopnia zużycia izolacji. Wyznaczone parametry elektryczne układu izolacyjnego są parametrami kryterialnymi, według których można w sposób jednoznaczny ocenić stan techniczny izolacji uzwojenia.
EN
DC voltage diagnostics of insulation system of electrical machines is the most straightforward method of assessing technical condition of insulation. The simplicity of DC voltage tests, small dimensions of measurement apparatus and rapid conclusions result in the fact, that these methods are universally used in general and even advanced evaluation of insulation’s degree of wear. Electrical parameters of insulation system determined with DC voltage are criteria parameters. Technical condition of winding insulation may be unambiguously assessed with the help of these parameters.
14
Content available Remonty maszyn elektrycznych dużej mocy
PL
Wykorzystywanie silników elektrycznych w napędach wiąże się z koniecznością wykonywania okresowych przeglądów. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy badaniu powinny podlegać elementy elektryczne oraz mechaniczne. Zakres wykonywanych prac jest uzależniony od rodzaju napędu. Bardzo dokładnym badaniom powinny podlegać stojany maszyn, albowiem one najczęściej ulegają awarii. Najczęściej dochodzi do uszkodzenia izolacji głównej oraz zwarć zwojowych.
EN
Electrical motors used in drives require periodic inspections. In order to ensure failure-free operation, electrical and mechanical elements should be inspected. The scope of maintenance depends on drive type. Machine stators should be subjected to very detailed tests, since their failures are most frequent. Insulation to ground breakdowns and turn-to-turn shortcircuits are among most common faults.
15
Content available remote Diagnostyka Profibus
PL
Jednym z elementów diagnostyki maszyn w przemyśle, oprócz diagnostyki łożysk, silników czy układów mechanicznych, jest diagnostyka sieci przemysłowych. Choć praktyka pokazuje, że są to systemy bardzo stabilne, to w przypadku wystąpienia awarii potrafią przysporzyć sporo trudności w diagnostyce i usuwaniu problemu. Wynika to w dużej mierze z rozległości tych układów i ze sporej liczby komponentów. Opracowane nowe technologie w zakresie komunikacji przemysłowej sprawiają, że dla nowych aplikacji Profibus jest powoli wypierany przez swojego następcę - Profinet.
PL
Od ponad 30 lał autor zajmuje się eksploatacją i diagnostyką maszyn w krajowym przemyśle i energetyce. Analizuje stan i stopień zużycia maszyn i urządzeń, statystyki i przyczyny uszkodzeń oraz stopień zaawansowania diagnostyki maszyn - głównie w krajowych cementowniach, zakładach remontowych maszyn elektrycznych, maszyn przepływowych, elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. W początkowym okresie obserwacji i analizy autor stwierdził dużą ilość awarii zespołów maszynowych, które niosły za sobą duże straty finansowe. W przedsiębiorstwach prowadzona była eksploatacja planowo-zapobiegawcza, uwarunkowana okresem eksploatacji maszyny, a określenie przyczyny awarii miało miejsce zazwyczaj w czasie przeglądu poawaryjnego.
18
Content available remote Edukacja techniczna w dobie nowoczesnej automatyki przemysłowej
PL
Współczesne podejście do automatyzacji produkcji wymaga stosowania złożonych narzędzi w pracy inżynierów i techników. Oprócz znajomości podstaw regulacji, elektryki, elektroniki i samego procesu produkcyjnego liczy się uaktualnianie swojej wiedzy. Nowoczesne maszyny i stanowiska różnią się od tych starszych nie tylko wykorzystaną aparaturą, ale również programem.
19
PL
Przedstawiono wyniki testów diagnostycznych trzech trzyosiowych pionowych centrów frezarskich po różnym okresie eksploatacji w warunkach przemysłowych. Przeanalizowano błędy obróbkowe. Dokonano oceny obrabiarek na podstawie wartości błędów oraz określono przydatność maszyn do realizacji zadań obróbkowych w przedsiębiorstwie.
EN
Presented are the results of diagnostic tests for three 3-axis vertical milling centers with different time of machining. An error analysis was carried out. Machine tool evaluation was made on the basis of error values and their suitability for carrying out machining tasks was determined.
PL
W poprzednich artykułach dotyczących łożysk tocznych i ich diagnozowania za pomocą metod wibroakustycznych przedstawiono wpływ cech konstrukcyjnych oraz uszkodzeń elementów łożysk tocznych na sygnały wibroakustyczne generowane przez badany obiekt („UR", nr 2/2016). Z wykorzystaniem różnych analiz sygnałów wibroakustycznych znajomość częstotliwości charakterystycznych, które mogą się pojawić w sygnałach na skutek różnych uszkodzeń łożyska, umożliwia wykrycie i określenie rodzaju uszkodzenia występującego w łożysku.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.