Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mielenie masy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W tej części opisano czwarte z kolei rozwinięcie wieloczynnikowego modelu mielenia dla stworzenia możliwości przewidywania papierotwórczego potencjału zmielonych włókien w usieciowaniu włóknistym w stanie mokrym i suchym. Model został zbudowany w oparciu o dane eksperymentalne podstawowych właściwości włókien, aby przewidzieć papierotwórczy potencjał zmielonych włókien: w stanie mokrym wyrażonym poprzez dynamikę odwadniana podczas formowania oraz przepuszczalność powietrza, jak również w stanie suchym poprzez: gęstość papieru, samozerwalność, rozciągliwość, opór przedarcia, przepuklenie oraz przepuszczalność powietrza.
EN
Described in this part, the fourth version of Multivariable Model of Refining is build to define the impact of basic fiber properties on papermaking potential in wet and dry state of paper production and its usage. Presented here model is built using data of basic properties of refined fiber characteristics as the input to that model to predict properties like: dynamics of water removal in forming state and air permeability of wet handsheet and dry paper’s density, breaking length, tear, burst and Bendtsen.
PL
Cześć druga tej serii artykułów opisuje rozwinięcie wieloczynnikowego modelu mielenia umożliwiającego przewidywanie fizycznych właściwości laboratoryjnych arkusików papieru. Model został zbudowany w oparciu o dane eksperymentalne otrzymane dla trzech mas mielonych na półtechnicznym młynie dwutarczowym ze zróznicowaniem zmiennych procesu mielenia oraz noży mielących. W konskwencji, zbudowany model pozwala na dobór rodzaju masy, zmiennych procesu mielenia oraz typu noży mielących dla pożądanych właściwości arkusików papieru.
EN
Extension of Multivariable Model of Refining was made to predict properties of laboratory handsheets. The model for prediction of properties of oriented sheets from refined fiber properties will be presented in Part 3. Model presented in this part was based on the data obtained by testing properties of handsheets made of previously refined three deferent pulps (part 1). It was built using refining process variable as well as refined plate and unrefined fiber characteristics as the input to that model to yield properties of laboratory handsheets. Predicted equations were defined and the fit of experimental data to the model are illustrated on figures.
PL
W tej części opisano drugie z kolei rozwinięcie wieloczynnikowego modelu mielenia umożliwiającego przewidywanie fizycznych właściwości laboratoryjnych zorientowanych (anizotropowych) arkuszy formowanych dynamicznie (Dynamic Sheet Former). Model został zbudowany w oparciu o dane eksperymentalne otrzymane dla trzech mas mielonych na półtechnicznym młynie dwutarczowym ze różnicowaniem zmiennych procesu mielenia oraz właściwościach arkuszy DSF otrzymanych w różnych warunkach formowania i suszenia papieru. W konsekwencji, zidentyfikowany model pozwala na dobór rodzaju masy, zmiennych procesu mielenia oraz warunków formowania i suszenia w celu uzyskania pożądanych właściwości anizotropowych arkuszy papieru.
EN
The second extension of Multivariable Model of Refining (described in this part) was made to predict properties of oriented laboratory sheets. Upgraded model presented in this part is based on the data obtained by testing properties of oriented sheets made on Dynamic Sheet Former (DSF) from previously presented three different pulps (part 1). Model was built using refining process variables as well as refining plate and unrefined fiber characteristics as the input to that model to yield properties of laboratory oriented sheets. Predicted equations were defined and the fit of experimental data to the model are illustrated on figures.
PL
Niniejsza seria artykułów opisuje ewolucyjny rozwój wieloczynnikowego modelu mielenia przeznaczonego do projektowania właściwości zmielonej masy papierniczej, potrzebnych przy wytwarzaniu papierów typu inkjet o dobrej drukowności. Model został zbudowany w oparciu o dane eksperymentalne dla trzech mas mielonych w półtechnicznym młynie dwutarczowym ze zróżnicowaniem zmiennych procesu mielenia oraz noży mielących. W konsekwencji, zidentyfikowany model pozwala na dobór rodzaju włókien, jak również zmiennych procesu mielenia oraz typu noży mielących. Model wykazał dobrą zgodność z wynikami eksperymentalnymi.
EN
That series of papers discusses the evolution of Multivariable Model of Refining (MMR) to model refined fiber properties required for good printability of inkjet paper. MMR was developed base on data obtained from refining three different pulps on pilot scale double disc refiner at various experiment conditions. Consequently, model presented in Part 1 allows for the selection of fibers as well as refining plate characteristic and refining process variables. The model was shown to correlate well with experimental data.
PL
Opisano prace badawcze dotyczące wpływu mielenia na właściwości wytrzymałościowe papierów makulaturowych. Badania przeprowadzono na dwutarczowym rafinerze TF1E. Masę rozdzielono na frakcję krótko- i długowłóknistą i mielono w strumieniach wspólnych i oddzielnych. Stwierdzono, że mielenie jest efektywniejsze, jeśli półprodukt włóknisty ma wyższy początkowy potencjał wytrzymałościowy. Frakcjonowanie zawiesiny umożliwia zwiększenie wytrzymałości frakcji bogatszej we włókna długie i umożliwia ekonomiczne zastosowanie rafinera. Dla niskowartościowych półproduktów włóknistych lepsze technologicznie okazuje się mielenie w strumieniach oddzielnych od mielenia w strumieniu wspólnym. Zwiększenie wytrzymałości papierów makulaturowych może w zależności od składu mieszaniny odbywać się przez dodatkowe mielenie frakcji krótkowłóknistej lub przez dodatkowe zużycie energii do mielenia frakcji długowłóknistej. Odpowiednie wartości mogą w sposób wystarczający być obliczone za pomocą równania liniowego. Ze względu na bardzo różnorodny skład mieszanin półproduktów włóknistych często dla optymalnego przygotowania mas papierniczych nie daje się pominąć prób w skali laboratoryjnej.
EN
Authors present research work on refining impact on strength properties of recycled papers. The research was carried out on double disc refiner TF1E. The pulp was separated into short and long fibres and then refined in joint and separate streams. It has been noticed that refining is more efficient if fibrous semi-product has higher initial strength potential. Fractionation of suspension enables to increase the strength of fraction which is richer in long fibres and improve economical application of an refiner. With low-grade fibrous semi-products, refining in separate streams brings better effects. Depending on the composition of mixture, the strength increase of recycled papers can be obtained by additional refining of short fibre fraction or by higher energy consumption for refining of long fibre fraction. Appropriate parameters can be sufficiently calculated with linear equations. Due to diverse composition of fibrous semi-product mixture, the laboratory tests very often are needed to optimize preparation of paper stock.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.