Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teoria Bayesa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Pomiary dynamiczne - czy to się opłaca?
PL
Instalacja systemów monitorowania dynamicznego w czasie budowy generującej drgania wiąże się z wieloma praktycznymi korzyściami, ale także z koniecznością poniesienia pewnych nakładów. Z pewnością koszty związane z wystąpieniem awarii istniejących obiektów będą zawsze większe od kosztów samego systemu, którego zadaniem jest wczesne ostrzeganie o zagrożeniach. Jednak w celu podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych, konieczne jest uwzględnienie teorii prawdopodobieństwa i niezawodności konstrukcji.
EN
Installation of dynamic structural health monitoring systems during construction generating vibrations is associated with many practical benefits but also with the necessity of some expenses. Certainly, the costs associated with the failures of existing facilities will always be higher than the costs of the system itself, which task is to provide early warning of hazards. However, in order to make optimal investment decisions, it is necessary to consider the theory of probability and structural reliability.
PL
Technika pomiarowa, jaką jest tomografia procesowa, stanowi unikalne narzędzie do monitorowania stanu i informowania o szeregu procesów przemysłowych, zważywszy na fakt, że jest ona nieinwazyjna, a więc jej użycie nie zaburza samego procesu. Jednakże przykłady prób opracowania przy jej użyciu systemów kontroli i sterowania nadal obarczone są szeregiem niedoskonałości. Większość dotychczas proponowanych rozwiązań skupia się na rekonstrukcji obrazów pochodzących z tomograficznych danych pomiarowych, a następnie na ich postprocesingu. Niestety klasyczne metody rekonstrukcji obrazów są obciążone trudnymi do oszacowania błędami, które prowadzą do bezpowrotnej utraty części informacji. Natomiast zastosowanie teorii Bayesa daje większą elastyczność analizy danych pomiarowych, możliwość zawarcia dodatkowej wiedzy a priori w fazie obróbki danych oraz, co najważniejsze, umożliwia bezpośrednie szacowanie dowolnie wybranych parametrów procesu z pominięciem etapu rekonstrukcji.
EN
Process tomography as a measurement and exploration tool gives a unique chance of investigation/monitoring/control the industrial processes without interrupting the process since it is nonintrusive by definition. Unfortunately the so far proposed methods of ECT based industrial process control systems failed to be efficient and automatic. These systems were associated with image reconstruction techniques which introduce unquantified errors and lead to loss of information. Bayesian approach presented here is more flexible in output modelling, allows incorporating prior knowledge into data processing and gives the opportunity for direct desired parameters estimation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.