Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inspekcja automatyczna optyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: Automatic Optical Inspection (AOI) systems that are extensively used in the industry of Electronics Manufacturing Services (EMS), performs the inspection of Surface Mount Devices (SMD). One of the main tasks of such an AOI system is to align a given PCB to the parameters of the corresponding PCB positioning system by a process called fiducial alignment. However, no detailed analysis has been carried out so far on the methodologies that can be used to have a very precise identification of PCB fiducial points. In our research, we have implemented an AOI system for the inspection of soldering defects of Through Hole Technology (THT) solder joints, which can be integrated to a desktop soldering robotic platform. Such platforms are used in environments where no specific lighting conditions can be provided within a surrounded atmosphere. Therefore, an AOI system that is capable of performing fiducial alignment of any given PCB under varying lighting condition is highly preferred. In this paper, we have presented a detailed analysis on feature extraction and template matching algorithms that can be used to implement a very precise fiducial verification process under normal lighting condition. Design/methodology/approach: A detailed analysis and performance evaluation have been carried out in this paper on prominent image comparison algorithms that are extensively used in the field of image processing. Findings: According to the analysis carried out in this paper, it could be observed that the combination of feature extraction and template matching algorithms gives the best performance in PCB fiducial verification process. Research limitations/implications: This paper only presents the implementation of the front end of our proposed AOI system. The implemented methodologies for the automatic identification of soldering defects will be discussed in separate research papers. Practical implications: The methodologies presented in this paper can be effectively used to implement a very precise and robust PCB fiducial verification process that can be efficiently integrated to a desktop soldering robotic system. Originality/value: This research proposes a very accurate fiducial verification process that can be used under varying lighting conditions on a wide range of different PCB fiducial points.
EN
The paper presents the chosen aspects of the innovative solutions that have been worked out within the Multi-Year Programme "Development of innovativeness systems of manufacturing and maintenance 2004-2008." Most of the tasks that were qualified for the programme concern incremental innovation. One task, as the example of a direct transformation of the scientific research into innovations for economy, is described. The discussion was concentrated on the implementation of the method of automatic optical inspection (AOI) for a quality inspection in production. The specific features of AOI methods were discussed in relation to an incremental innovation. The analysis enables the identification of the crucial factors influencing the successive stages of the innovation development and consequently determining project success. The final effect of the project realisation, namely quality changes in production as a result of the incremental innovation development and implementation, was presented.
PL
W artykule przedstawiono aspekty związane z aplikacją rozwiązania innowacyjnego opracowanego w ramach Programu Wieloletniego „Doskonalenie systemów innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008". Większość zadań zakwalifikowanych do realizacji w ramach programu obejmowała opracowanie innowacji przyrostowej. W artykule przedstawiono efekty jednego z tych zadań jako przykład bezpośredniej transformacji wyników badań naukowych do gospodarki. Przeprowadzono dyskusję zastosowania metod automatycznej optycznej inspekcji (AOI) w systemach kontroli jakości w produkcji. Przeprowadzone badania umożliwiły identyfikację kluczowych czynników oddziałujących na kolejne etapy procesu rozwoju innowacji i w konsekwencji warunkujących sukces projektu. Przedstawiono jakościowe zmiany w procesie produkcji wyrobów w efekcie wdrożenia innowacji przyrostowej.
PL
Rozwój sprzętu elektronicznego i technologii montażu wymaga zastosowania coraz wydajniejszych narzędzi kontroli jakości. Jednym z nich jest automatyczna inspekcja optyczna - AOI. Umożliwia ona znaczne skrócenie czasu kontroli wyrobów podczas montażu. Przedstawiono najnowsze możliwości i osiągnięcia w dziedzinie AOI w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym, które mają na celu poprawę jakości i niezawodności wyrobów elektronicznych.
EN
The development of electronic equipment requires more and more effective tools for quality control of products. Automatic optical inspection (AOI) is one of them. AOI significantly reduces the inspection time during assembly in SMT. The newest possibilities and achievements in field the AOI at Tele and Radio Research Institute were shown at the article.
PL
Przedstawiony w artykule system pomiarowy przeznaczony jest do inspekcji optycznej jakości wewnętrznej powierzchni tulei cylindrów silników spalinowych po operacji honowania. System umożliwia interaktywny pomiar wielkości charakterystycznych inspekcji: odległości punktów charakterystycznych, kątów przecięcia rys honowniczych, promieni okręgów i pól powierzchni wielokątów obejmujących wyróżnione obszary powierzchni. Stanowisko umożliwia przeprowadzenie inspekcji przy różnych wartościach powiększenia i różnych konfiguracjach oświetlenia, w dowolnym obszarze badanej tulei.
EN
The measuring system described in the paper provides optical inspection of internal surface quality of combustion engines cylinder liners after honing process. The system assures interactive measurement of characteristic parameters of the inspection such as: distances o1 selected points, angles between honing scratches, radiuses of circles and polygons areas in regions of interest of inspected surface. The inspection of any region of cylinder liner internal surface, including different magnification values and different illumination configurations, is possible.
PL
Przedstawiony w artykule system przeznaczony jest do automatycznej inspekcji optycznej swobodnie spadających detali. Został zaprojektowany do inspekcji plastikowych nosków do oprawek okularów. Zastosowane w opisywanym rozwiązaniu techniki akwizycji oraz przetwarzania i analizy obrazów umożliwiają osiągnięcie dużej wydajności inspekcji. Dodatkową właściwością systemu jest możliwość pełnej archiwizacji wyników inspekcji w celu późniejszej analizy statystycznej.
EN
The system described in the paper provides automated optical inspection of free-falling products. It was designed to inspect plastic nose pads for eyeglasses. The solutions relating to the integrated image acquisition and the processing and analysis techniques allow achieving high inspection efficiency. The system assures also the possibility of full archiving of the inspection results for further reference, processing or statistical analysis.
EN
The system described in this paper provides automated optical inspection of free-falling products. It was designed to inspect plastic nose pads for eyeglasses. The solutions relating to the integrated image acquisition and the processing and analysis techniques allow achieving high inspection efficiency. The system also assures the possibility of full archiving of the inspection results for further reference, processing or statistical analysis.
PL
Opisany w artykule system automatycznej inspekcji optycznej przeznaczony jest do inspekcji jakości swobodnie spadających detali. Zrealizowano aplikację, w której inspekcji podlegają plastikowe noski do okularów. Zastosowane rozwiązania w zakresie akwizycji obrazów oraz technik przetwarzania i analizy umożliwiły uzyskanie dużej wydajności inspekcji. Opracowany system zapewnia również możliwość pełnego archiwizowania wyników inspekcji w celu późniejszego porównywania, przetwarzania czy analizy statystycznej.
PL
Systemy automatycznej inspekcji optycznej stosowane są coraz powszechniej do rozwiązywania problemów inspekcji przemysłowej. W artykule przedstawiono strukturę systemów Automatycznej Inspekcji Optycznej, przykłady technik inspekcji w odniesieniu do dwóch głównych obszarów zastosowań systemów AOI: inspekcji parametrów geometrycznych wyrobów oraz inspekcji jakości powierzchni materiałów. Omówiono także zagadnienia związane z monitorowaniem i archiwizacją wyników inspekcji. Potencjalne obszary aplikacji systemów AOI to: weryfikacja montażu, detekcja defektów, precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, identyfikacja, pozycjonowanie elementów, sortowanie/stopniowanie, systemy OCR i OCV.
EN
Automated Optical Inspection systems are implemented in almost all sectors of industry and allow complex automation of the inspection process, increasing the throughput and precision of inspection. The article presents the architecture of AOI systems, some examples of analysis techniques in the field of measurement of geometric dimensions of products and defects detection. The problem of monitoring and registration of inspection results is also discussed. Some fields of applications of AOI systems are: assembling verification, defects detection, precision geometrical measurements and dimension control, positioning of objects, sorting and classification of objects, optical character recognition and verification.
PL
Zaprezentowano zautomatyzowany system wizyjny przeznaczony do oznaczania wskaźnika wolnego wydymania węgla kamiennego (Sl), który został opracowany i wykonany w Przemysłowym Instytucie Elektroniki. W systemie zaimplementowano wybrane techniki przetwarzania i analizy obrazów, obejmujące zagadnienia filtracji liniowej i nieliniowej, analizy obiektów blob oraz metody precyzyjnego wyszukiwania powtarzających się fragmentów w obrazie "pattern matching". System jest kompatybilny z polskimi i międzynarodowymi normami.
EN
The paper presents the automated, vision system for determination of the crucible swelling number of the hard coal. The method of determination of the crucible swelling number as well as the system, were developed in the Industrial Institute of Electronics. Such techniques of image processing and analysis as: convolution, morphology, blob analysis and pattern matching, were implemented in the system. The system is compatible to Polish and international standards.
PL
Systemy wizji maszynowej stosowane są coraz powszechniej do rozwiązywania problemów inspekcji przemysłowej, pozwalając na całkowitą automatyzację procesu inspekcji oraz zwiększenie jego dokładności i wydajności. Ma to szczególne znaczenie jeżeli uwzględni się fakt, że panujące obecnie tendencje zmierzają do stuprocentowej kontroli jakości wyrobów. Przedstawiono kilka przykładowych metod analizy obiektów do celów automatycznej inspekcji optycznej takich jak: analiza obiektów, technika pomiarów parametrów geometrycznych obiektów bazujących na sub-pikselowej detekcji krawędzi obiektu, technika precyzyjnego wyszukiwania powtarzających się fragmentów w obrazie oraz techniki dotyczące inspekcji znakowania (OCR, OCV i MatrixCode).
EN
The machine vision systems are implemented in almost all sectors of industry and allow complex automation of the inspection process, increasing the throughput and precision of inspection. It is very important, especially if the obligation of the 100% production inspection is considered. The article presents some examples of the analysis methods such as: the blob analysis, the measurement method based on the sub-pixel point location and edge fiting, the technique of precision localisation of one or more occurrences of a pattern and techniques of mark inspection (OCR, OCV, MatrixCode).
EN
The topic of the presentation is fully automatic production line designed for medium-series PCBs production. Represented basic technological SMT information and present technical solution.
PL
Tematem prezentacji jest automatyczna linia technologiczna zaprojektowana do produkcji średnioseryjnej płytek obwodów drukowanych. Przedstawione są podstawowe zagadnienia technologiczne, a także obecnie stosowane rozwiązania techniczne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.