Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relative humidity of air
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W siedmiu oborach dla bydła mięsnego oceniono następujące parametry mikroklimatu sposobem ciągłej pracy aparatury badawczej: temperaturę powietrza wewnątrz i na zewnątrz obór, wilgotność względną powietrza wewnątrz i na zewnątrz, stężenie dwutlenku węgla i amoniaku. Ponadto zmierzono prędkość ruchu powietrza oraz natężenie oświetlenia. Wartość średniej temperatury wnętrza obór wynosiła od 7,2 do 24,1°C. Wartość średniej wilgotności względnej powietrza wynosiła od 56,13 do 76%, przy czym tylko w dwóch oborach przekraczała wartość optymalną (70%). Średnie stężenie amoniaku wewnątrz obór wynosiło od 1,08 do 4,02 ppm, z wahaniami od 1 do 13 ppm. W żadnej z obór średnie stężenie dwutlenku węgla nie przekraczało 1000 ppm. W oborach stwierdzono dodatnią korelację między temperaturą a stężeniem amoniaku (z wyjątkiem obory nr 6), ujemną korelację między wilgotnością względną powietrza a stężeniem amoniaku (z wyjątkiem obory nr 3, 6 i 7), a także ujemną korelację między temperaturą i wilgotnością względną powietrza wewnątrz wszystkich obór. Prędkość ruchu powietrza w większości obór mieściła się w granicach komfortu. Jedynie w dwóch oborach prędkość ta nieznacznie przekraczała granicę 0,30 m·s–1 i wynosiła 0,33 oraz 0,37 m·s-1. Odnotowane natężenie oświetlenia powyżej 30 lx było zgodne z wymaganiami dobrostanu zwierząt.
EN
The results of continuous measurements of microclimate parameters, as well as the instruments and methods used, were described for seven tested beef cattle barns. Following microclimatic factors were determined: ambient and indoor air temperature, relative humidity of air inside and outside the buildings, carbon dioxide and ammonia concentrations, air movement velocity and lighting inside the buildings. Average temperature inside the barns ranged within 7.2-24.1°C, relative humidity of air oscillated between 56.13 and 76%, but in the two of them exceeded optimum value (70%). Average ammonia concentration inside the barns ranged from 1.08 to 4.02 ppm., at fluctuations from 1 to 13 ppm. Average concentration of the carbon dioxide did not exceed 1000 ppm. In the barns tested (with exception of barn no.6) positive correlation occurred between the temperature inside the buildings and ammonia concentration, as well as a negative correlation between relative air humidity and ammonia concentration (with the exception of barns no. 3, 6 and 7); also negative correlation was observed inside all the cattle barns between the temperature and relative humidity. Velocity of the air movement, in majority of barns was comprised within comfort limits. Only in two buildings air movement velocity slightly exceeded the limit of 0.30 m·s-1, reaching 0.33 and 0.37 m·s-1. Observed lighting intensity of above 30 lx was consistent with the requirements.
PL
Przedstawiono wyniki badań mikroklimatu w 14 oborach wolnostanowiskowych, przeprowadzonych w dwóch cieplejszych porach roku - wiosną i latem. Zaprezentowano wyniki badań ciągłych w zakresie następujących parametrów: temperatura wewnętrzna i zewnętrzna, wilgotność względna wewnętrzna i zewnętrzna, stężenie szkodliwych gazów (CO2 i NH3), ochładzanie katatermometryczne, prędkość ruchu powietrza i natężenie oświetlenia (jasność w pomieszczeniu i na zewnątrz).
EN
Paper presents the results of investigations on the microclimate in 14 free-stall cattle barns, conducted during spring- and summer-time. Continuous measurements included the following parameters: open-air temperature and temperature inside the buildings, inside and out-side relative humidity of the air, concentration of harmful gases (CO2, NH3), Kata-thermometric cooling, air movement velocity and the intensity of lighting (brightness inside and out-side the buildings).
PL
Przedstawiono wyniki badań mikroklimatu w 11 oborach wolnostanowiskowych przeprowadzonych w dwóch zimniejszych porach roku - jesienią i zimą. Zaprezentowano wyniki badań ciągłych następujących parametrów: temperatura wewnętrzna i zewnętrzna, wilgotność względna wewnętrzna i zewnętrzna, stężenie szkodliwych gazów (CO2 i NH3), ochładzanie katatermometryczne, prędkość ruchu powietrza i natężenie oświetlenia (jasność w pomieszczeniu i na zewnątrz).
EN
Paper presents the results of investigations on the microclimate in 11 free-stall cattle barns, conducted during cooler seasons of the year - in autumn and winter. Continuous measurements included the following parameters: open-air temperature and temperature inside the buildings, inside and outside relative humidity of the air, concentration of harmful gases (CO2 and NH3), Kata-thermometric cooling, air movement velocity and the intensity of lighting (brightness inside and outside the buildings).
PL
Przedstawiono wyniki badań mikroklimatu przeprowadzonych w dziesięciu oborach wolnostanowiskowych w okresie wiosennym. Zaprezentowano wyniki pomiarów chwilowych i ciągłych następujących parametrów: temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, wilgotności względnej wewnętrznej i zewnętrznej, stężenia dwutlenku węgla i amoniaku, ochładzania katatermometrycznego, prędkości ruchu powietrza, jasności w pomieszczeniu. Temperatura wewnętrzna obór nie mieściła się w granicach komfortu. Wewnętrzna wilgotność względna powietrza przekraczała poziom optymalny w prawie każdej oborze. Średnie stężenie dwutlenku węgla w większości obór przekraczało 1000 ppm. W dwóch oborach stężenie amoniaku znacznie przekraczało wartości dopuszczalne.
EN
Paper described the instruments and methods applied, as well as the results of investigations on microclimate parameters, conducted during spring season in ten free-stall cattle barns. The results of instantaneous and continuous measurements were given for the following parameters: ambient and indoor temperature, relative humidity of air inside and outside the buildings, carbon dioxide and ammonia concentrations, kata-thermometric cooling, air movement velocity and brightness inside the buildings. Chosen microclimatic parameters were illustrated. Temperature inside the barns exceeded limits of animal welfare. Relative humidity of the air indoors exceeded optimum level in almost all cattle barns tested. Average carbon dioxide concentration in majority of buildings exceeded 1000 p.p.m., whereas the concentration of ammonia highly exceeded acceptable values in two cattle barns.
PL
W referacie przedstawiono analizy wyników badań mikroklimatycznych przeprowadzonych w wielkokubaturowych salach dydaktycznych placówki zamiejscowej Politechniki Warszawskiej w Płocku. Oceniono stan termiczno-wilgotnościowy badanych pomieszczeń w kontekście komfortu cieplnego.
EN
The report presents the analysis of the findings of the research into microclimate in large capacity teaching halls in off-campus unit of Warsaw University of Technology in Płock. The thermic and humidity conditions of examined rooms have been estimated in the context of thermal comfort.
PL
Celem badań było porównanie stanu wilgotności obszaru powietrznego w tuczarniach trzody chlewnej z budynkami dla loch karmiących i wychowu prosiąt. Obiekty dla obu kategorii zwierząt wykonane były w identycznej technologii prefabrykatów żelbetowych. Wyposażone były w podobne systemy grzewcze i układy wentylacji mechanicznej. Chów prowadzony był w systemie bezściołowym. Lochy karmiące i prosięta żywione były w sposób tradycyjny, natomiast tucznikom podawano rurociągiem o określonych godzinach zupełnie płynną paszę, która wskutek wylewania się z koryt wraz z wodą z poideł smoczkowych powodowała stałe nawilżanie betonowej podłogi w kojcach. Pomiary obciążenia wilgotnością powietrza wykonano w reprezentatywnych dniach trzech miesięcy okresu jesiennego. W porównaniu z pomieszczeniami dla loch karmiących i wychowu prosiąt - w tuczarniach stwierdzono zarówno wyższe wartości wilgotności względnej powietrza, jak i wilgotności bezwzględnej, co nie jest bez znaczenia z uwagi na dobrostan zwierząt, rozwój szkodliwych drobnoustrojów, trwałość obudowy i koszty wentylacji.
EN
The study compared the humidity status of aerial space in building for fattening hogs and in the building for sows with suckling piglets. The buildings for both categories of animals were built using the same technology of reinforced concrete prefabricated elements. Both objects were equipped with similar heating and mechanical ventilation systems, at litterless animal housing. The sows and piglets were fed in traditional way, whereas the porkers got completely liquid fodder through the pipeline at definite hours. Overflows of liquid fodder from the troughs, together with water dropping from the nipple drinkers, resulted in continuous moistening of concrete floor in the pens. The measurements of humidity load in the air (air humidity) were taken on representative days along the period of three autumn months. In comparison with the rooms for sows and suckling piglets, in fattening piggery building much higher air humidity values (absolute and relative) were recorded. That could disadvantageously affect the state of animal welfare, development of the noxious microorganisms, the durability of lining structure and building ventilation costs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.