Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EIB
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Systemy nadzoru nad stanem zabezpieczanego obiektu to systemy umożliwiające sprawowanie kontroli nad dozorowanym obiektem przez użytkowników systemu. Powinny one zapewnić użytkownikowi zarówno realizację funkcji monitoringu aktualnego stanu obiektu (funkcje informacyjne) jak i umożliwić ingerencję w aktualne tryby pracy poszczególnych elementów systemu oraz algorytmy realizowanych przez system działań (funkcje sterowania). W artykule zostaną przedstawione techniczne możliwości integracji wielu autonomicznych systemów alarmowych z istniejącą w obiekcie infrastrukturą systemu BMS zbudowanego w oparciu o standard EIB. Założony zakres testów i wykonanych zadań ma na celu określenie możliwości zarządzania autonomicznymi systemami alarmowymi z poziomu systemu EIB. Realizacja tych zadań zostanie określona na zbudowanym modelu zintegrowanego systemu sterowania i nadzoru stworzonym z dwóch systemów alarmowych klasy INTEGRA powiązanych z systemem BMS zbudowanym na bazie urządzeń standardu KNX.
EN
Supervision systems and protected systems in building this systems enable control over the guarded object by the users of the system. They should provide the user with both the implementation of the monitoring function of the current state of the object (information functions) and enable to intervention in the current procedure of system components and allow to management the algorithms implemented by the system (control functions) in on-line mode. The paper will be presented to the technical possibilities of integration of multiple autonomous alarm systems in the building with the existing infrastructure of the system BMS built based on the EIB standard. Founded range of tests and performed research tasks have on target determine the possibility of management of autonomous alarm systems from level of the EIB system. Implementation of the assumed tasks will be performed on the model an integrated control and supervision system. The system was created with two alarm system controllers classes INTEGRA associated with the BMS system in building and equipment of KNX class.
PL
Tradycyjna instalacja elektryczna ma na celu dostarczenie energii do wybranych miejsc, przy zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwporażeniowego i przeciwpożarowego. Najwięcej trudności przy jej projektowaniu sprawiają dobór przewodów oraz zabezpieczeń tak, aby w określonych warunkach konfiguracji i ułożenia instalacji spełniały prawidłowo swoje zadania. Możliwości sterowania w instalacjach tradycyjnych są niestety niewielkie.
3
Content available remote Inteligentny budynek - nowoczesne technologie w laboratorium dydaktycznym
PL
W artykule przedstawiono aplikacje nowoczesnych technologii inteligentnego budynku w laboratorium dydaktycznym. Prezentowane są stanowiska laboratoryjne pozwalające na badanie podstawowych własności dwóch najbardziej popularnych systemów inteligentnych budynków tzn. ElB (European Installation Bus) oraz LonWorks (Local Operation Network). Większość prezentowanych stanowisk powstała w wyniku realizacji prac dyplomowych w Zakładzie Napędu Elektrycznego, Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Politechniki Warszawskiej.
EN
The paper shows the application of modern technologies in didactic laboratory. There are presented laboratory stands, which allow to research based properties of the two of the most popular intelligent building technologies i.e. European bus EIB and Lon Works. Mosf of the presented stands have been worked out and build as diploma works by Electric Drive Division students.
6
Content available remote Combined teaching of intelligent building design and component programming
EN
The paper presents an approach towards teaching of intelligent building design combined with component programming of software modules for intelligent building control. This approach is supported by a laboratory simulator and a component-based environment. The simulator is composed of several ElB modules and a house control model. The component environment consists of low-level components for intelligent bus communication. The teaching approach uses the simulator to teach programming of intelligent building modules and construction of external software control components.
PL
W pracy przedstawiono symulator inteligentnego budynku oraz koncepcje zastosowania tego symulatora do nauczania projektowania takich systemów połączonego z nauczaniem programowania komponentowego. Symulator został skonstruowany z elementów technologii EIB. Środowisko programistyczne składa się z niskopoziomowych komponentów do komunikacji z szyną EIB. Koncepcja dydaktyczna polega na wykorzystaniu środowiska do opracowywania zewnętrznych komponentów do kontroli budynku oraz programowania modułów EIB.
PL
Nie ma znaczenia czy jesteśmy na wakacjach, w domu przed kominkiem, czy w fabryce, biurze, w restauracji, szkole, w sklepie, światło jest elementem, który nie tylko jest największą fascynacją dla ludzi, ale także formuje elementy architektury, dostarcza konieczne oświetlenie w miejscu pracy i tworzy atmosferę, ponieważ 80% wrażeń człowiek odbiera wzrokiem.
PL
Inteligentny dom najczęściej kojarzy się z centralnym zarządzaniem. Wszelkie centralne systemy mają jeden slaby punkt - jednostkę centralną. Wystarczy ją uszkodzić, pozbawić zasilania lub odciąć od sieci i system przestaje istnieć. Alternatywą jest system zdecentralizowany. Dowodem na docenianie tego rozwiązania jest wyjątkowo dynamiczny rozwój europe sklej magistrali instalacyjne EIB.
PL
Przy budowie domów, obiektów biurowych czy zakładów przemysłowych inwestorzy nie tylko zwracają uwagę na koszty wykonania, lecz również na koszty przyszłej eksploatacji. Są w stanie na początku więcej zainwestować i mieć pewność, że po pewnym czasie eksploatacji inwestycja ta zacznie przynosić korzyści. Z myślą o takich inwestorach powstały zdecentralizowane systemy sterowania, regulacji i nadzoru, tzw. systemy Inteligentnego Domu i Budynku.
12
Content available remote Zastosowanie sterownika z maszyną wirtualną Javy w projekcie "Inteligentny dom"
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania sterownika TINI z zaimplementowaną maszyną wirtualną Javy do celów sterowania urządzeniami w projekcie "Inteligentny dom". W tym celu dokonano porównania istniejących systemów sterowania i zaproproponowano użycie magistrali OneWire. Wybór sterownika zapewnia możliwość wykorzystania dostępnych elementów języka wysokiego poziomu do opisu procedur o podłączenia do Internetu.
EN
The paper presents the idea of implementing home automation system based on TINI miccrocontroller with brief description of existing standards. The choice of microcontroller allows for using the wide choice of OneWire devices, possibility of writing procedures in the high-level language. The Internet connection in also implemented
PL
Instabus-EIB jest to inteligentny system, stużący do załączania, sterowania, regulacji i nadzoru urządzeń technicznych. Skrót EIB oznacza Europejską Magistralę Instalacyjną, która powstała w latach osiemdziesiątych. Stowarzyszenie EIBA zostało zarejestrowane w 1990 roku w Brukseli, ale w Polsce dopiero 1998 rok stanowi przełom w rozwoju tego systemu na naszym rynku.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.