Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  palace complex
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article covers the works of famous Polish architect Jakub Kubicki who worked at the close of the XVIII century – in the early XIX century within modern Poland and Ukraine. The author goes through the palace complexes within the territory of Poland, illustrates restoration approaches to the objects and their current use.
PL
Artykuł analizuje prace słynnego polskiego architekta Jakuba Kubickiego, który pracował pod koniec XVIII wieku - na początku XIX wieku w Polsce i na Ukrainie. Autor bada kompleksy pałacowe na terenie Polski, ilustruje sposoby rekonstrukcji obiektów i ich obecne wykorzystanie.
PL
W Siemianowicach Śląskich znajduje się zespół pałacowo-parkowy, który został przekształcony w Park Miejski. Kompleks ten należał kiedyś do rodziny Henckel von Donnersmarcków. Dzisiaj służy wszystkim mieszkańcom miasta. W miejscu tym mogą oni spędzać swój wolny czas - zarówno w sposób aktywny, jak i bierny. Park oprócz swojej wartości historycznej (cały zespół jest najważniejszym zabytkiem miejscowości) posiada także duże znaczenie przyrodnicze. Pełni rolę zielonej enklawy, stanowiąc przy tym miejsce ostoi dla roślin i zwierząt. Dodatkowo, razem z sąsiadującymi użytkami ekologicznymi i terenami rekreacyjnymi, tworzy „zielone płuca” miasta.
EN
The town of Siemianowice Śląskie is where we can find a palace-and-park complex which nowadays serves as the Town Park. The complex used to be owned by the Henckel von Donnersmarck family; today it is open to everyone looking for either active or passive leisure. Apart from its historical value (the complex being the most significant monument of the town), the park is also of special importance to the environment. It can be seen as an enclave of greenery and a sanctuary for plants and animals. Moreover, together with the neighbouring recreation area and ecological sites, the park contributes to the symbolic “green lungs” of the town.
PL
W artykule przedstawiono historyczne założenie urbanistyczno-architektoniczne klasycystycznego kompleksu pałacowego z końca XVIII w., jego stan techniczny oraz prace budowlane przeprowadzone w ramach funkcjonalno-konstrukcyjnej przebudowy. W skład zespołu wchodziły: wczesnoklasycystyczny, trzypiętrowy pałac, z aneksem przylegającym do centralnej części elewacji ogrodowej, a także zabudowania gospodarskie, takie jak, m.in.: stajnie; spichlerz; obora i gorzelnia. Obecnie, po gruntownej rekonstrukcji, pałac zaadaptowano na hotel, a pozostałe, przebudowane budynki gospodarcze stanowią zaplecze rekreacyjne. Modernizacja kompleksu pałacowego uwzględniała zabytkowy charakter obiektów i wymagania konserwatorskie.
EN
The paper presents an overview of the historical urbanistic and architectural layout, technical condition and main building interventions made during the structural and functional refurbishment of the classicist palace complex from the end of the 18th century. The complex consists of an early-classicist three-storey palace, with an annex adjacent to the central part of its garden façade, as well as farm outbuildings as stables, granary, cowshed and distillery. Today, after the extensive reconstruction, the palace serves as the hotel, while the remaining farm buildings are used as recreational facilities. The modernization of the whole palace complex took into account the historic nature of the buildings and the resulting conservation restrictions.
PL
Istniejące skrzydła pałacu biskupiego połączono nowym budynkiem, a pod dziedzińcem usytuowano część podziemną mieszczącą m.in. salę konferencyjną. Roboty budowlane poprzedziły prace archeologiczne. Przedstawiono wyniki badań geotechnicznych oraz sposób wzmocnienia istniejących fundamentów. Zaprojektowano i wykonano kolumny formowane metodą iniekcji strumieniowej. Obecnie trwają prace wykończeniowe.
EN
The existing wing of the bishop palace was connected with a new building and an underground with a conference room, etc. was located under the courtyard. The construction works were preceded by archaeological works. The results of geotechnical research and the method of reinforcement of the existing foundations were presented. Jet grout columns were designed and constructed. Right now finishing works are being executed.
5
Content available remote Historic park at Smuszewo palace – problems and opportunities for revaluation
EN
In this article the author discusses the historic landscape park located around the palace in Smuszewo (Wielkopolskie Province) dating back to the 2nd half of the 19th century. Making reference to historic research regarding the estate, analyses of the park composition and its current condition and problems encountered during the process of designing. Additionally design solutions which will allow for the facility revitalization are presented.
PL
Autorka w swoim artykule omawia zabytkowy park krajobrazowy, znajdujący się wokół pałacu w Smuszewie (woj. wielkopolskie), z 2 połowy XIX w. Przytacza badania historyczne dotyczące majątku. Analizuje kompozycję parku oraz aktualny jego stan. Omawia problemy napotkane w trakcie projektowania i prezentuje rozwiązania projektowe, które pozwolą na rewaloryzację obiektu.
PL
Zbudowano go w 1730 r. w stylu barokowo-rokokowym wg projektu Bartolomea Rastrellego (architekta barokowego pochodzenia włoskiego) jako letnią posiadłość Ernsta Johanna von Birona. Po III rozbiorze Polski caryca Katarzyna podarowała go swojemu kochankowi, księciu Zubowowi, a po jego śmierci pałac odziedziczyła żona – Tekla Walentynowicz, matka przyszłego generała gubernatora warszawskiego księcia Pawła Szuwałowa. W rękach rodziny Szuwałowów pałac pozostał do 1917 r. Po I wojnie światowej stał się własnością państwa łotewskiego. Obecnie w gruntownie odnowionym pałacu mieści się muzeum. Są w nim również kwaterowani przedstawiciele państw obcych podczas oficjalnych wizyt na Łotwie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.