Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power network parameters meter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiony został wpływ przebiegów odkształconych na dokładność pomiaru mocy w masowo instalowanych przez dystrybutorów systemu energetycznego statycznych licznikach energii elektrycznej. Przedstawiono podstawowe aspekty metrologiczne oraz niezawodnościowe dotyczące rzeczywistego pomiaru energii. Omawiana zagadnienia przedstawiono w oparciu o analizę dwóch przypadków: przebiegi odkształcone ze składową podstawową i zawartością wyższych harmonicznych oraz przebiegi odkształcone z zawartością subharmonicznych i interharmonicznych.
EN
The article discusses the influence of deformed waveforms on the accuracy of power measurement in the energy meters installed by the distributors of the power system. The basic sub-logical and reliability aspects of the real energy measure are presented. The discussed issue is presented based on the analysis of two cases: deformed waveforms with a fundamental component and higher harmonic content and distorted waveforms with subharmonic and interharmonic contents.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań pomiarowych podstawowych wielkości elektrycznych (prądów mocy czynnych i biernych) zarejestrowanych w układzie elektroenergetycznym niskiego napięcia, zasilającym urządzenia elektryczne wykorzystywane podczas wybranej imprezy masowej. Przedstawiona została również analiza wyników badań pod kątem oceny wartości obciążeń dla poszczególnych grup odbiorników, zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych przyłączeniem do sieci i użytkowaniem energii.
EN
The article presents the results of measuring the basic electrical values (current, active an reactive power) registered in the low-voltage system power, feeding of electrical equipment used in selected mass event. Also presented the analysis of the measurement results in order to evaluate of load for different groups of consumers, energy consumption and costs of grid connection and energy use.
PL
W artykule opisano właściwości mierników parametrów sieci energetycznej i analizatorów jakości tej sieci. Przedstawiono zarówno wymagania metrologiczne jak i jakościowe niezbędne do prawidłowej analizy w oparciu o obowiązujące normy. Sprecyzowano wymagania na sprzęt, który jest niezbędny do sprawdzania mierników i analizatorów. Opisano system testujący złożony z programowanego źródła sygnałów i oprogramowania na komputer klasy PC. Na przykładzie analizy zapadów i zaników napięcia przedstawiono sposób wykorzystania trójfazowego kalibratora mocy do testowania analizatora jakości energii. Automatyzacja procesu sprawdzania wieloparametrowych mierników pozwala na szybką i wiarygodną ocenę właściwości testowanego przyrządu pomiarowego.
EN
In the paper features of power network parameters meters and power quality analyzers are described. Fig.2 shows the structure of Power Quality Analyzer. A special attention is paid to the data recording and result evaluation which differentiate meters from analyzers. An example of the result evaluation according to the standard EN-50160 in a synthetic and detailed form is presented in Fig. 3. Then, there are given the accuracy and quality requirements (Tab. 1) for the correct analysis according to the standards (IEC 61000-4-30). There are also defined the requirements for equipment for testing meters and analyzers. Signal sources should have: voltage, current, phase shift, frequency and harmonics contents programmable in time. The technical parameters of C300 Three Phase Calibrator and Tester are given in Tab.2. The testing system consisting of a programmable signal source and PC software is also presented in the paper. An exemplary test of a power quality analyzer by means of a three phase calibrator illustrates the problem. Automation of testing multi-parameters analyzers enables the reliable evaluation of the tested device features.
PL
W artykule przedstawiono, na tle parametrów jakości energii elektrycznej, zjawisko migotania światła i definicję współczynnika migotania tzw. flikera oraz sposób jego pomiaru zgodnie z normą IEC6100-4-15 (2003). Opisano alternatywną metodę pomiaru opartą na analizie częstotliwościowej oraz przedstawiono urządzenie pomiarowe działające w oparciu o opisywaną metodę. Zaprezentowano uzyskane wyniki pomiarów.
EN
The article presents, on the background of power quality parameters, the phenomena of light intensity variations and definition of flicker coefficient and method of its measurement according to the IEC6100-4-15 (2003) standard. There is described an alternative method of measurement based on frequency spectrum analysis and meter, which works on this principle. Then, there are presented the results of measurements.
5
Content available remote Analizator parametrów sieci A2000
PL
Analizator parametrów sieci A2000 jest urządzeniem, które z powodzeniem może zastąpić wszystkie mierniki analogowe mierzące wielkości elektryczne w systemie. Dodatkową zaletą analizatora A2000 jest możliwość pracy w sieci komputerowej z protokołami Modbus RTU, Profibus DP, LON, korzystając z interfejsu RS485, i protokołu TCP/IP, korzystając z interfejsu Ethernet, oraz możliwość rejestracji zapamiętanych wielkości w pamięci wewnętrznej. Analizator A2000 - przeznaczony do pracy m.in. w szafach rozdzielczych oraz w inteligentnych budynkach - jest skonstruowany i produkowany przez niemiecką firmę Gossen Metrawatt.
6
Content available remote Pomiary i rejestracja asymetrii napięcia w obwodach trójfazowych
PL
W artykule przedstawiono, na tle parametrów jakości energii elektrycznej, sposoby obliczania, pomiaru i rejestracji współczynnika asymetrii napięcia trójfazowego. Przedstawiono różnice między sposobem obliczania wg normy IEC 6100-4-30 a uproszczonym wg NEMA Standards MG1 - 14.35. Zaprezentowano schemat blokowy i parametry techniczne rejestratora parametrów energii elektrycznej oraz podstawowe funkcje oprogramowania do analizy wyników pomiarów.
EN
The article presents, on the background of power quality parameters, methods of calculating, measurement and recording of voltage unbalance in three phase network. Presented are differences between method according to IEC 6100-4-30 and simplified according to NEMA Standards MG1 - 14.35. There is shown block diagram and technical parameters of power quality recorder. There are also presented basic functions of software for power quality measurement analysis.
PL
W okresie, kiedy ceny energii elektrycznej ciągle rosną, a jej jakość nie zawsze jest proporcjonalna do ceny, coraz częściej we współczesnych systemach kontrolno-pomiarowych znajdują zastosowanie analizatory parametrów sieci elektrycznej. Przyrządy te łączą w sobie cechy mierników cyfrowych, przetworników, liczników energii elektrycznej oraz analizatorów wyższych harmonicznych, dzięki czemu umożliwiają szybką i precyzyjną ocenę jakości energii elektrycznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.