Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, jak pokazuje praktyka, jest zadaniem bardzo trudnym. Bez uruchomienia instrumentu formalno-prawnego, jakim jest zadanie rządowe, prawdopodobieństwo przeprowadzenia procedury uzyskania koncesji z wynikiem pozytywnym bliskie jest zeru. Dzieje się tak pomimo, iż wydobywanie kopalin stanowiących własność górniczą zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi cel publiczny. Uruchomienie nowego kompleksu wydobywczo-energetycznego w obecnych uwarunkowaniach formalno–prawnych, przy negatywnym stanowisku samorządu terytorialnego na poziomie gminy, wymaga zdecydowanego wsparcia od strony rządowej w postaci przyjęcia do realizacji zadania rządowego wpisanego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
EN
As practice shows, obtain a license for lignite extraction is a very difficult task. Without launch a formal-legal instrument as a national government issue chances for procedure positive result for getting license for extraction are close to zero. This is despite the fact that according to Real Estate Management Act of August 21, 1990 which precise that minerals of mining owned group are representing a public purpose. Opening new mining-energetic complex in the current formal-legal conditions, while also negative position of local community government it can not be possible without strong support of national government in the form of admission government issue entered into The Concept of the Space Economy and Regional Planning.
PL
Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, jak pokazuje praktyka, jest zadaniem bardzo trudnym. Bez uruchomienia instrumentu formalno-prawnego, jakim jest zadanie rządowe, prawdopodobieństwo przeprowadzenia procedury uzyskania koncesji z wynikiem pozytywnym bliskie jest zeru. Dzieje się tak, pomimo iż wydobywanie kopalin stanowiących własność górniczą zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi cel publiczny. Uruchomienie nowego kompleksu wydobywczo-energetycznego w obecnych uwarunkowaniach formalno–prawnych, przy negatywnym stanowisku samorządu terytorialnego na poziomie gminy, wymaga zdecydowanego wsparcia od strony rządowej w postaci przyjęcia do realizacji zadania rządowego wpisanego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
EN
As practice shows, obtain a license for lignite extraction is a very difficult task. Without launch a formal-legal instrument as a national government issue chances for procedure positive result for getting license for extraction are close to zero. This is despite the fact that according to Real Estate Management Act of August 21, 1990 which precise that minerals of mining owned group are representing a public purpose. Opening new mining-energetic complex in the current formal-legal conditions, while also negative position of local community government it can not be possible without strong support of national government in the form of admission government issue entered into The Concept of the Space Economy and Regional Planning.
PL
Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, jak pokazuje praktyka, jest zadaniem bardzo trudnym. Bez uruchomienia instrumentu formalno-prawnego, jakim jest zadanie rządowe, prawdopodobieństwo przeprowadzenia procedury uzyskania koncesji z wynikiem pozytywnym bliskie jest zeru. Dzieje się tak, pomimo iż wydobywanie kopalin stanowiących własność górniczą – zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nieruchomościami – stanowi cel publiczny. Uruchomienie nowego kompleksu wydobywczo-energetycznego w obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych, przy negatywnym stanowisku samorządu terytorialnego na poziomie gminy, wymaga zdecydowanego wsparcia od strony rządowej w postaci przyjęcia do realizacji zadania rządowego wpisanego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
EN
As practice shows, obtain a license for lignite extraction is a very difficult task. Without launch a formal-legal instrument as a national government issue chances for procedure positive result for getting license for extraction are close to zero. This is despite the fact that according to Real Estate Management Act of August 21, 1990 which precise that minerals of mining owned group are representing a public purpose. Opening new mining-energetic complex in the current formal-legal conditions, while also negative position of local community government it can not be possible without strong support of national government in the form of admission government issue entered into The Concept of the Space Economy and Regional Planning.
PL
Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, jak pokazuje praktyka, jest bardzo trudne. Bez uruchomienia instrumentu formalno-prawnego, jakim jest zadanie rządowe, możliwość przeprowadzenia procedury uzyskania koncesji z wynikiem pozytywnym, bliska jest zeru. Dzieje się tak, pomimo, że wydobywanie kopalin stanowiących własność górniczą zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi cel publiczny. Uruchomienie nowego kompleksu wydobywczo-energetycznego w obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych, przy negatywnym stanowisku samorządu terytorialnego na poziomie gminy, wymaga zdecydowanego wsparcia od strony rządowej w postaci przyjęcia do realizacji zadania rządowego wpisanego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
EN
As practice shows, obtaining a license for lignite extraction is a very difficult task. Without the launch of a formal-legal instrument such as a government task, the possibilities of conducting procedures for getting extraction license with a positive result are close to zero. This is despite the fact that according to the Real Estate Management Act of August 21, 1990 which specifies that the extraction of minerals owned by the State Treasury represents a public purpose. Opening new mining-energetic complexes in the current formal-legal conditions, with the negative position of local the community is not possible without the strong support of the national government in the form of the acceptance government task entered into Poland’s Spatial Development Concept.
PL
We współczesnym świecie charakteryzującym się szybkim rozwojem cywilizacyjnym, wyrażającym się ekspansją urbanistyczną, infrastrukturalną, industrialną, rozlewaniem się osadnictwa oraz nasilającymi się procesami degradującymi naturalny potencjał środowiska, jednym z bardzo istotnych wyzwań jest optymalizacja działań mających na celu racjonalne gospodarowanie przestrzenią i krajobrazem. W skali każdego kraju instrumentem do prowadzenia działań planistyczno-operacyjnych w zakresie kształtowania i zagospodarowania przestrzeni są polityki sektorowe, jak przestrzenna, ekologiczna, czy krajobrazowa. To przez zapisy postulatywne oraz regulacje prawne można oddziaływać na ład przestrzenny, ochronę najcenniejszych z punktu widzenia potencjałowego zasobów naturalnych, czy krajobrazowych, zarówno w wymiarze przyrodniczym, jak i kultury materialnej.
EN
Rational management of landscape resources is now one of the very important challenges facing the civilization. The article highlighted the weakness of the impact of the coherent landscape policy in Poland within the process of our country space shaping, as well as in the planning and formal-legal activities, which constitute a unique opportunity to improve the situation of the pro-landscape actions in terms of their effectiveness enhancement. Moreover, works were presented that aim at the implementation of the provisions of the European Landscape Convention, National Spatial Development Concept up to the year 2030, or new legislation that is formed by the so-called Landscape Act. The article reinforced the substantive importance for the strengthening of the landscape policies effectiveness of recently undertaken studies on the landscape audit methodology or analysis of the strengths and weaknesses of the landscape functioning, especially in the context of its conservation and rational management. Additionally, threats of the implementation of the landscape protecting actions were identified, due to the very poor understanding of the landscape issue by the society, and a low acceptance level of the actions supporting the improvement of the current state.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.