Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona wody i gleby
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Mulches have extraordinary potential in reducing surface runoff, increasing infiltration of water into the soil and decreasing soil erosion. The straw mulches as a biological material, has the ability to be a significant physical barrier against the impact of raindrops and reduce the detachment of soil aggregates. The present study is an attempt to determine the efficiency of straw mulch as conservation treatment in changes in the splash erosion, time-to-runoff, runoff coefficient, infiltration coefficient, time-to-drainage, drainage coefficient, sediment concentration and soil loss. The laboratory experiments have been conducted for sandy-loam soil taken from deforested area, about 15 km of Warsaw west, Poland under lab conditions with simulated rainfall intensities of 60 and 120 mm·h–1, in 4 soil moistures of 12, 25, 33 and 40% and the slope of 9%. Compared with bare treatments, results of straw mulch application showed the significant conservation effects on splash erosion, runoff coefficient, sediment concentration and soil loss and significant enhancement effects on infiltration and drainage. The results of Spearman-Rho correlation showed the significant (p ≤ 0.05) correlation with r = –0.873, 0.873, 0.878 and 0.764 between rainfall intensity and drainage coefficient, downstream splash, sediment concentration and soil loss and with r = –0.976, 0.927 and –0.927 between initial soil moisture content and time-to-runoff, runoff coefficient and infiltration coefficient, respectively.
PL
Ściółka ze słomy może znacząco zmniejszać spływ powierzchniowy, powodując zwiększenie wsiąkania wody oraz zmniejszając erozję gleby. Ściółka jako materiał organiczny jest barierą redukującą także energię kinetyczną kropel deszczu, zmniejszając odspojenie i ograniczając transport agregatów glebowych. W prezentowanych badaniach podjęto próbę określenia wpływu ściółki ze słomy, jako środka ochronnego, na erozją rozbryzgową, czas do wystąpienia spływu, współczynnik spływu, koncentrację rumowiska i ilość zmywanej gleby. Doświadczenia laboratoryjne przeprowadzono w odniesieniu do piaszczystej gliny, pobranej z miejsca wylesionego, około 15 km na zachód od Warszawy, w symulowanych warunkach natężenia deszczu wynoszącego 60 i 120 mm·h–1, wilgotności początkowej gleby 12, 25, 33 i 40% oraz spadku powierzchni 9%. Porównując te wyniki z wynikami doświadczenia przeprowadzonego w tych samych warunkach z glebą pozbawioną ściółki, wykazano znaczący wpływ redukujący w odniesieniu do erozji rozbryzgowej, współczynnika odpływu, koncentracji rumowiska i ilości zmywanej gleby oraz znaczący wpływ zwiększający wsiąkanie i odpływ podpowierzchniowy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu wieloletniego składowania obornika na zawartość mineralnych form azotu w glebie w miejscu składowisk obornika i w ich pobliżu oraz ocenę zasięgu oddziaływania tych składowisk. Badania przeprowadzono w 40 gospodarstwach rolnych znajdujących się w czterech gminach: Człopa, Drawsko, Krzyż i Trzcianka, położonych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego, na pograniczu województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zawartość mineralnych form azotu w glebie w miejscu składowania obornika była bardzo duża, natomiast w odległości 8-10 m od składowiska na ogół mała, chociaż w niektórych przypadkach, zwłaszcza na terenie zagród, również duża. Składowanie obornika na nieodpowiednich płytach gnojowych, nie spełniających wymogów właściwego przechowywania (popękanych, nie-szczelnych lub zbyt małych w stosunku do potrzeb), wywołuje podobne skutki, jak składowanie bezpośrednio na gruncie, a niekiedy nawet gorsze. Duża zawartość związków azotu w glebie w miejscu składowania stałych odchodów zwierzęcych stwarza zagrożenie dla środowiska, zwłaszcza jakości wód gruntowych i powierzchniowych, szczególnie w warunkach składowania i przechowywania obornika na glebach lekkich i bardzo lekkich przepuszczalnych, jak w przypadku analizowanych gospodarstw. Ochrona środowiska naturalnego, jego walorów turystycznych i rekreacyjnych, polegająca między innymi na ograniczeniu ujemnego oddziaływania rolnictwa, powinna być jednym z priorytetów w planowaniu rozwoju tego regionu.
EN
Effects of a long-term farmyard manure storage on the content of soil mineral nitrogen in the dumping site and in its vicinity are presented in the paper. The study was carried out in 40 farms located in 4 communes: Człopa, Drawsko, Krzyż and Trzcianka in the surroundings of the Drawa National Park on the border of the wielkopolskie and zachodniopomorskie provinces. The content of mineral forms of nitrogen in soil in the dumping site was very high while at a distance of 8-10 m from the storage place it was generally low, though in some cases, especially within the farmstead, it was also high. Farmyard manure storage on unsuitable, improper (cracked, untight or too small) manure pads gives effects similar, and in some cases even worse than when manure is stored directly on the ground. High nitrogen content in soil in places of storing animal faeces poses a threat to the environment, especially to the ground and surface water quality. The problem is particularly important when manure is stored on light and very light permeable soils as it was the case in the analysed farms. Protection of natural environment, of its tourist and recreational qualities, consisting e.g. in the reduction of negative agricultural impacts should be one of the priorities in planning regional development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.