Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zieleń urządzona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Nie od dziś wiadomo, że przestrzeń przeznaczona dla postoju aut w miastach, zwłaszcza większych, to towar deficytowy. Urzędnicy często stoją przed odwiecznym dylematem: miejsca parkingowe czy zieleń urządzona? Tymczasem z powodzeniem można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.
2
Content available remote Municipal Parks in Bielsko-Biala – concepts and realisations from 1899 vs. today
EN
A regulation plan for the city of Bielsko procured in 1899 described ways of arranging the city landscape in the circumstances of a dynamic industrial growth. The following dissertation is focused on the matters concerning municipal parks. Documents from the 19th century are compared with modern planning documents as well as today’s needs and expectations of residents of the city. It also presents the current condition of park greenery.
PL
Sporządzony w 1899 roku plan regulacji miasta Bielska określał sposoby uporządkowania krajobrazu miejskiego w warunkach dynamicznego rozwoju przemysłu. Niniejsze rozważania skupiają się wokół kwestii dotyczących parków miejskich. Stanowią porównanie zapisów z XIX wieku z obecnymi dokumentami planistycznymi, a także współczesnymi potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców miasta. Wskazują również aktualną kondycję zieleni parkowej.
EN
The city of Bielsko-Biała is characterised by a rich architectural substance from the late 19th and early 20th century, significantly influencing its current image. In parallel with the then emerging facilities that were associated mainly with industrial development, cultivated green areas were arranged. Despite plans from the end of the 19th century to create a system based on parks, inner lawns, residential gardens and a treed promenade along the river Biała, the present look of the cultivated greenery of Bielsko-Biała is of a mosaic character. Existing and functioning facilities are at risk of many factors leading to their degradation at various grades. This dissertation focuses on the threats to the municipal parks of Bielsko from the end of the 19th century and early 20th century.
PL
Miasto Bielsko-Biała cechuje bogata substancja architektoniczna z przełomu XIX i XX w., silnie wpływająca na jego obecny wizerunek. Równolegle z powstającymi wówczas obiektami, związanymi przede wszystkim z rozwojem przemysłu, komponowano obszary zieleni urządzonej. Pomimo planów z końca XIX w., dotyczących tworzenia systemu opartego na parkach, zieleńcach, ogrodach rezydencjonalnych i zadrzewionej promenady wzdłuż rzeki Białej, teraźniejszy kształt zieleni urządzonej Bielska-Białej odznacza się mozaikowym charakterem. Istniejące i funkcjonujące obiekty narażone są na wiele czynników prowadzących w różnym stopniu do ich degradacji. Niniejsze rozważania skupiają się wokół zagrożeń parków miejskich Bielska końca XIX i początku XX w.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.