Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stół rowkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono badania porównawcze rozkładu poprzecznego cieczy opryskiwaczy polowych wykonane za pomocą stołów rowkowych o szerokości profili rozdzielczych 50 i 100 mm. Wykonano również pomiar natężenia wypływu cieczy z badanych rozpylaczy. Stwierdzono istotny wpływ szerokości rowków stołu rozdzielczego na wynik rozkładu poprzecznego cieczy użytkowej dla wszystkich badanych kompletów rozpylaczy. Dla tych samych ustawień rozpylaczy stwierdzono gorszą jednorodność dystrybucji cieczy, kiedy pomiary wykonano stołem rowkowym o szerokości rowków 50 mm. Badania wykazały, że natężenie wypływu cieczy jest mało wiarygodnym kryterium oceny rozpylaczy płaskostrumieniowych. Rozpylacze badane tą metodą, które uzyskały pozytywną ocenę, nie zostały pozytywnie zweryfikowane przy użyciu metody pomiaru rozkładu poprzecznego.
EN
Paper presented the results of comparative tests of transverse spray distribution for field crop sprayers, performed by using the horizontal grooved tables of distributive profiles 50 and 100 mm wide. The rate of liquid outflow from tested spray nozzles was also measured. Significant influence of groove profile on the result of transverse liquid distribution was observed for all investigated nozzles. At the same nozzle settings the uniformity of spray distribution was worse when measured at 50 mm groove profile, than at using 100 mm groove profile. The test results showed also that the rate of liquid outflow proved to be less reliable criterion for flat nozzle evaluation. The nozzles that passed over the requirements of test based on liquid flow rate were not positively verified by spray distribution method.
PL
Analizowano praktyczną przydatność wyników badań i omówiono warunki pracy występujące podczas oceny stanu technicznego opryskiwaczy, z zastosowaniem stołów rowkowych lub urządzeń umożliwiających pomiar natężenia wypływu cieczy z każdego rozpylacza. Stwierdzono, że stosowanie stołów rowkowych jest niedopuszczalne ze względów ekologicznych, a uzyskane tą metoda wyniki oceny nie są jednoznaczne. Uznano, że badania rozpylaczy po ich wymontowaniu z belki polowej opryskiwacza są metodą perspektywiczną.
EN
Practical usability of tests results was analysed, and working conditions occuring at evaluation of the technical state of agricultural sprayes with the use of grooved tables or devices metering liquid flow intensity from each nozzle, were discussed. It was found that the use of grooved tables is indamissible because of the ecological reasons and evaluation results obtained in such a way are ambigous. It was also stated that testing of the spray nozzles after their dismounting from the beam of field sprayer would be a perspective method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.