Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanocząstka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Nanocząstki MgO (nano-MgO) zostały przygotowane przez wspomagane mikrofalowo kalcynowanie Mg(OH)₂ i wykorzystane do modyfikacji właściwości matrycy polipropylenowej (PP) (zawartość nanocząstek do 2% mas.). Dodatek nano-MgO do matrycy PP zawierającej kopolimer etylen/octan winylu spowodował wzrost jej rezystywności objętościowej z 1,73∙10¹⁴ Ωm do 2,85∙10¹⁴ Ωm, ale miał tylko niewielki wpływ na natężenie pola przebicia materiału. Dodatek nano-MgO spowodował również poprawę makroskopowych właściwości elektrycznych materiałów w porównaniu z czystymi próbkami PP. Po dodaniu 0,5% mas. nano-MgO gęstość ładunku przestrzennego kompozytu PP pozostała niezmieniona na poziomie 0,81 C/m² , a gdy zawartość nano-MgO wynosiła 1% mas., gęstość ładunku przestrzennego była najniższa. Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu kompozytowych materiałów izolacyjnych nano-MgO/PP były nieco niższe niż w przypadku czystego PP, ale ogólny spadek nie był znaczący. Badanie właściwości mechanicznych potwierdziło możliwość zastosowania kompozytowych materiałów izolacyjnych nano-MgO/PP w praktyce przemysłowej.
EN
Nano-MgO particles were prepd. by microwave-assisted calcining Mg(OH)₂ and used for modifying properties of the polypropylene (PP) matrix (nano-MgO content up to 2% by mass). The addn. of nano-MgO to the ethylene/vinyl acetate copolymer-cong. PP matrix, resulted in an increase its volume resistivity form 1.73·10¹⁴ Ωm up to 2.85·10¹⁴ Ωm but had only a small impact on the breakdown field strength of the material. The addn. of nano-MgO resulted also in improving the macroscopic elec. properties of the materials when compared with pure PP samples. When 0.5% by mass nano-MgO was added, the space charge d. of PP composite remained unchanged at 0.81 C/m² , and when the content of nano-MgO was 1% by mass, the space charge density was the lowest. The tensile strength and elongation at break of nano-MgO/PP composite insulation materials were slightly lower than that of pure PP, but the overall decline was not significant. The study on mechanical properties conformed the applicability of the nano-MgO/PP composite insulating materials in the industrial practice.
EN
Carbon-based nanomaterials have excellent properties and can be used in fuels to reduce emissions and improve engine performance and fuel economy. Due to their unique thermal conductivity properties, nanoparticles are widely used in various ways. The current article analyzes research results on the influence of carbon nanoparticles on the working characteristics and emissions of internal combustion engines powered by diesel and biodiesel. Fuels were mixed with the nanomaterial CPL at different concentrations (50, 100, and 150 ppm). This article analyzes the influence of nanomaterial (carbon wafers) in diesel engines using diesel and biodiesel to reduce emissions and fuel consumption, evaluates the volume of nanomaterials as a fuel additive needed to improve emission performance, and investigates the problem of the practical application of nano-fuel (i.e., regarding dosage and stability).
EN
The main novelty of the paper is that analytical, experimental, and numerical analyses are used to investigate the free vibration problem of a sandwich structure in which Nanocomposites skins (SiO2/epoxy and Al2O3/epoxy) at different densities are used as the face sheet. The volume fraction's of nanoparticle addition varies (0% to 2.5%). The present free vibration was derived based on Kirchhoff's theory and aspiration to obtain the natural frequency. The results show that in structures with SiO2 nanoparticles with a density of 1180 kg⁄m3, the optimum increase (VF = 2.5%) is 50% in Young's modulus and 22% in natural frequency, while at a density of 1210 kg⁄m3 is 56 % in Young's modulus and 24.5% in natural frequency. Furthermore, the same structures reinforced with Al2O3 Nano-particles show that at the density of 1180 kg⁄m3 , the optimum (VF=2.5%) parentage increase in Young's modulus is 41% and 19% in natural frequency, while at the density of 1210 kg⁄m3 is 46% in Young's modulus and 21% in natural frequency. A numerical investigation was used to validate the obtained results of the analytical solution. The findings also show an acceptable convergence between analytical and numerical techniques with a maximum discrepancy not exceeding 3%.
PL
Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w skali globalnej wiąże się z coraz wyższymi kosztami jej produkcji, wymuszającymi wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, mniej szkodliwych dla środowiska naturalnego. Dotychczasowe metody produkcji energii elektrycznej pozyskiwanej z paliw kopalnych, emitujące do atmosfery ogromne ilości spalin i zagrażające egzystencji milionów żywych istnień są zastępowane energią odnawialną: wiatru, wody i słońca (elektrownie wodne, wiatrowe, fotowoltaiczne). Duży problem stanowi dostarczenie energii do często odległych odbiorców, co w znacznym stopniu ułatwiają już wdrażane osiągnięcia nanotechnologiczne.
EN
The continuous increase in demand for electricity on a global scale is associated with ever higher production costs, forcing the implementation of new technical solutions that are less harmful to the natural environment. The existing methods of producing electricity obtained from fossil fuels, emitting a huge amount of exhaust gases into the atmosphere and threatening the existence of millions of living creatures, is replaced by renewable energy of wind, water and sun (hydro, wind, photovoltaic power plants). A big problem is the supply of energy to often distant recipients, which is largely facilitated by the already implemented nanotechnology achievements.
EN
Purpose: There are several advantages of using a biological technique to produce nanoparticles versus a chemical method. The primary goal of this work is to characterize and biologically synthesize titanium dioxide (TiO2) nanoparticles from Cynodon dactylon. The characterization has experimented with UV-Vis Spectroscopy, EDX analysis, SEM, XRD, and FTIR. Design/methodology/approach: The suggested study uses a simple biological technique to accomplish the systematic biological synthesis of TiO2 nanoparticles utilizing Cynodon dactylon plant extract and titanium tetra isopropoxide as a precursor. UV-Vis spectroscopy, Scanning Electron Microscopy (SEM), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), and X-Ray Diffraction (XRD) are used to confirm the fabrication of the TiO2 nanoparticles. The plant extract as well as titanium-based nanoparticles of the herb, Cynodon dactylon will be tested for its antibacterial activity against human pathogens. This eco-friendly technique for nanoparticle synthesis is straightforward and adaptable to major commercial manufacturing and technological applications. Findings: Cynodon dactylon biosynthesis of TiO2 nanoparticles is efficient, nutrition dependent, does not employ hazardous compounds, and happens at neutral pH levels. The antibacterial study results show that TiO2 nanoparticles synthesized using Cynodon dactylon have good antibacterial properties. TiO2 nanoparticle method of action against bacteria is unknown. This is an alternative process for synthesising TiO2 nanoparticles, apart from other chemical protocols, since this is quick and non-toxic. The antimicrobial property of biologically synthesized TiO2 nanoparticles against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and Acinetobacter baumannii was tested at four different doses of 15 μl/mg, 25 μl/mg, 50 μl/mg, and 75 μl/mg. The present results revealed the 75 μl/mg concentration got the highest zone of inhibition (15, 13, 15 mm) for Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, and Escherichia coli. Research limitations/implications: Many nanoparticles smaller than 100 nm are firmly agglomerated with each other in the study. TiO2 nanoparticles absorb in the UV region of 200 to 400 nm. XRD measurements confirmed the presence of TiO2 nanoparticles in the biologically produced sample. In our work, EDX was used to confirm the existence of Ti after its synthesis by Cynodon dactylon. Practical implications: The biosynthesized TiO2 nanoparticles utilizing Cynodon dactylon plant extracts exhibit a good potent antibacterial activity. The proposed results showed that the TiO2 nanoparticles are well suited for biomedical applications. Originality/value: The suggested research identifies several eco-friendly, biological, and cost-effective procedures for manufacturing nano-coated herbal products. The agar well diffusion technique was used to assess antibacterial activities toward test pathogens such as Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, and Escherichia coli.
EN
Digital image correlation (DIC) is a powerful full-field displacement measurement technique that has been used in various studies. The first step in the DIC is to create a random speckle pattern, where the spraying method is usually employed. However, creating an optimal pattern and modification in the spraying method is not convenient. Furthermore, the size of speckles which is not so small in spraying method, limits the minimum size of the field of study. In the present research, a convenient novel technique was introduced and investigated to generate a practical kind of speckle pattern with small speckles for evaluating smaller fields of view using nanoparticles. The pattern was created by spreading a mixture of different black and white nanoparticles. To this end, the black graphene oxide particles were mixed with white nanoparticles of titanium oxide, zirconium oxide and silicon to obtain three mixtures. Displacement tests show that the mixture of graphene and titanium provides the best DIC performance. More granularly, graphene and titanium were mixed at three different ratios to find the optimal combination. Subsequently, the accuracy of the new patterning method was analyzed via tensile testing and the results were compared against those of conventional method with various subset sizes.
PL
Medycyna regeneracyjna staje się szybko rozwijającą techniką w współczesnej biomedycynie. Coraz częściej na świecie są wykorzystywane nanocząstki do naprawiania i leczenia uszkodzonych komórek. Ten artykuł przeglądowy przedstawia wiedzę na temat kompozytów, składających się z polimeru oraz hydroksyapatytu, modyfikowanych nanocząstkami i ich zastosowaniami w medycynie regeneracyjnej.
EN
Regenerative medicine is becoming a rapidly developing technique in modern biomedicine. Nanoparticles are used increasingly to repair and heal damaged cells. The paper presents knowledge about the use of nanoparticles in the modification of polymer and hydroxyapatite composites and their applications in regenerative medicine.
EN
The purposes of the current research were to deposit the silver nanoparticles on the surface of a textile woven fabric and evaluate their dyeing performance and antibacterial activity. The synthesis of silver nanoparticle (Ag°) is done by the in situ method. Strong alkali is used to improve functionality of cellulose before the application of silver nitrate salt (AgNO3). The silver nanoparticle is formed by reduction of ascorbic acid. Various instrumental analyses are done to prove the formation of nanoparticles on the fabric surface. The morphology of nanodeposited fabric is characterized by using scanning electron microscope (SEM), elemental composition is done by energy dispersive spectroscopy, and crystallinity of nanoparticles is obtained by X-ray diffraction (XRD). Nanodeposited fabric is then dyed with direct dyestuff (Direct Red-89). Fourier transform infrared spectroscopy analysis is done to explore the bonding phenomena of un-dyed and dyed fabrics. The dyeing performance and antibacterial activity are examined on the colored fabric to investigate the dyed fabric quality after nanoparticle deposition. Results demonstrate the improvement of 54% of color strength and 11% of dye exhaustion with excellent antibacterial activity.
EN
Since a lot of medical facilities are made from normal weight concrete (NWC), it became an important task to improve the radiation shielding properties of such concrete in a confrontation to radiation with special emphasis on gamma radiation type. Therefore, an experimental program was conducted to investigate the effect of nanoparticles addition on gamma radiation shielding, physical properties, and mechanical properties of NWC. Nano silica (NS), nano hematite (NH), nano titania (NT), and their hybridization were added to NWC with four different percentages of 0.5, 0.75, 1.0, and 2.0% from the cement weight. A total of sixteen concrete mixes with nanoparticles in addition to a control mix were made. The long-term effects of gamma radiation on samples representing all concrete mixes were studied to find out the consequence of exposure to gamma rays over long periods (250 and 500 days) on their mechanical properties. The experimental results showed that the single addition of each of NS, NH, or NT particles and their combination up to 2.0% improved the physical properties, compressive strength, and attenuation coefficient of NWC. The results of the hybrid nano addition showed that the synergistic phenomenon occurred in some cases. Furthermore, the scanning electron microscopy technique (SEM) was used to prove the enhancement in the microstructure of NWC as a result of the addition of NS, NH, NT, and their combination.
EN
In the study SEM, EDS, TEM and UV-vis analysis were used to investigate the biosorption, bioaccumulation and bioprecipitation/bioreduction of silver by freshwater green alga Parachlorella kessleri and to shed light on the reasons of biological silver nanoparticle production. When dead biomass of P. kessleri was used for silver removal, majority of silver (75%) was removed within 2 min. Biosorption was probably the main mechanisms responsible for Ag+ ions removal from aqueous solutions. However, when behaviour of living biomass in the presence of silver ions was studied, the decrease of silver concentration was slower (68% within 24 hours) with subsequent increase of silver concentration in the solution and extracellular formation of silver nanoparticles. The formed AgNPs exhibited a lower toxicity against tested organisms. Algal cells probably used the formation of nanoparticles combined with rapid biosorption as detoxification mechanisms against silver toxicity. Bioaccumulation inside the cells played only a minor role in the detoxification process.
PL
W badaniu wykorzystano analizę SEM, EDS, TEM i UV-vis do zbadania biosorpcji, bioakumulacji i bioprecypitacji/bioredukcji srebra przez słodkowodną zieloną algę Parachlorella kessleri i rzucenia światła na przyczyny biologicznej produkcji nanocząstek srebra. Gdy do usunięcia srebra użyto martwej biomasy P. kessleri, większość srebra (75%) usunięto w ciągu 2 minut. Biosorpcja była prawdopodobnie głównym mechanizmem odpowiedzialnym za usuwanie jonów Ag+ z roztworów wodnych. Jednakże, gdy badano zachowanie żywej biomasy w obecności jonów srebra, spadek stężenia srebra był wolniejszy (68% w ciągu 24 godzin) z późniejszym wzrostem stężenia srebra w roztworze i zewnątrzkomórkowym tworzeniem nanocząstek srebra. Utworzone AgNP wykazywały mniejszą toksyczność wobec badanych organizmów. Komórki glonów prawdopodobnie wykorzystywały tworzenie nanocząstek połączonych z szybką biosorpcją jako mechanizmów detoksykacji przeciwko toksyczności srebra. Bioakumulacja wewnątrz komórek odgrywała tylko niewielką rolę w procesie detoksykacji.
EN
The main objective of this study was to assess the antiradical properties of zinc oxide (ZnO) nanoparticles upon exposure to ultraviolet radiation with carboplatin, an anti-proliferative drug used in the treatment of retinoblastoma. For the purpose of this study, the decomposition of 2,2(diphenyl-1-picryhydrazyl) radical (DPPH*) was used to assess the free radical capacity of antioxidants and was followed by MTT measurements. To test the antiradical capacity, the effective concentration, antiradical power, stoichiometry, and number of reduced DPPH* were investigated. DPPH* has a peak absorbance at a wavelength of 515 nm, which disappears upon the introduction of the antiradical agents. Four agents were reacted with DPPH* and represented the possible reaction kinetic categories. ZnO nanoparticles and carboplatin-loaded ZnO nanoparticles reacted more strongly with DPPH* and approached a saturation state at 420 min. The remaining two antiradical agents, ZnO nanoparticles under UV radiation and carboplatin-loaded ZnO nanoparticles under UV radiation, reacted a bit slower with DPPH* and approached a steady state at 1440 min. Among the different four antiradical agents, carboplatin-loaded ZnO nanoparticles under UV light had the highest antiradical response with the lowest effective concentration value to the reduced DPPH* molecules. ZnO nanoparticles alone were found to be poor antiradical agent. Possible mechanisms were attributed to the number of hydroxyl groups available to decrease the number of DPPH*.
EN
In this study, a novel fibre-reactive nanoparticle was synthesised in three steps. First awater-soluble chitosan derivative, N-[(2-hydroxy-3-trimethylammonium)propyl] chitosanchloride (short for HTCC), was prepared by reacting chitosan with 2,3-poxypropyltrimethylammonium chloride. Second the HTCC was further modified by reacting it with N-(hydroxymethyl)-acrylamide to prepare a fibre-reactive chitosan derivative, O-methyl acrylamide quaternary ammonium salt of chitosan (short for NMA-HTCC), which can form covalent bonds with cellulose fibre under alkaline conditions. Thirdly NMA-HTCC nanoparticles were prepared by the ionotropic gelation reaction method. The particle size and TEM researches indicated that the globular NMA-HTCC nanoparticle with a size distribution of 15 - 50 nm was successfully prepared and presented good dispersity and stability. Then the NMA-HTCC nanoparticle was used for the textile finishing of cotton fabric. The modified cotton fabric demonstrated excellent durable wrinkle-resistance and antibacterial activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli, even after 50 repeated launderings. Moreover the shrinkage-resistance of the modified cotton fabric was distinctly improved, and the contact angle was slightly larger, while the whiteness and mechanical properties had not changed in an obvious way.
PL
W pracy syntetyzowano nanocząsteczkę reaktywną wobec włókien w trzech etapach. Najpierw przez poddanie reakcji chitozanu z chlorkiem 2,3-epoksypropylotrimetyloamoniowym otrzymano rozpuszczalną w wodzie pochodną chitozanu, chlorek N-[(2-hydroksy-3-trimetyloamino) propylo] chitozanu (HTCC). Następnie HTCC modyfikowano przez poddanie reakcji z N-(hydroksymetylo)-akryloamidem w celu wytworzenia reaktywnej wobec włókna pochodnej chitozanu, czwartorzędowej soli amonowej O-metyloakryloamidowej chitozanu (NMA-HTCC), która może tworzyć wiązania kowalencyjne z włóknami celulozowymi w warunkach alkalicznych. W kolejnym etapie przygotowano nanocząstki NMA-HTCC metodą jonotropowej reakcji żelowania. Badania rozmiarów cząstek i TEM wykazały, że kuliste nanocząstki NMA-HTCC o rozkładzie wielkości 15-50 nm miały dobrą dyspersyjność i stabilność. Następnie nanocząstki NMA-HTCC zostały użyte do wykańczania tkanin bawełnianych. Zmodyfikowana tkanina bawełniana wykazała się trwałą odpornością na gniecenie i działaniem przeciwbakteryjnym na bakterie Staphylococcus aureus i Escherichia coli, nawet po 50 powtarzanych praniach. Ponadto znacznie poprawiona została odporność na kurczenie się zmodyfikowanej tkaniny bawełnianej, a kąt zwilżania był nieco większy, natomiast biel i właściwości mechaniczne nie uległy zmianie w znaczący sposób.
13
Content available remote Szybkość zaniku ładunku elektrycznego w kompozytach PVDF z nanonapełniaczami
PL
W pracy zbadano szybkość zaniku ładunku elektrycznego w nowego typu nanokompozytach polimerowych, wytworzonych na bazie PVDF (polifluorek winylidenu) z dodatkiem nanocząstek napełniacza (montmorylonit lub syntetyczna fluoromika). Otrzymane wyniki wskazały, że rodzaj nanonapełniacza ma największe znaczenie dla tego parametru. W stosunku do próbki referencyjnej (czysty PVDF) najdłuższe czasy półzaniku, ładunku wyznaczono dla kompozytu z nanocząskami montmorylonitu.
EN
This work presents study on decay of electrical charge in a new type of polymer nanocomposites produced on the basis of PVDF with nanoparticle fillers (montmorillonite or synthetic fluoromica). The results showed that the type of nanofiller has the greatest impact on that parameter.
EN
The design of an excitation coil for magnetic particles spectrometer (MPS) was described. It was assumed that the spectrometer should measure the spectra of particles of diameter in the range 10-100 nm. To measure the amplitude and phase angle spectra of magnetic nanoparticles it is required to generate sinusoidal alternating spatially homogeneous magnetic field of magnitude of 20 mT. The work volume of the designed spectrometer was 202020 mm allowing measurement of small samples. The estimation of magnetic properties of magnetic nanoparticles is crucial in Magnetic Particles Imaging. In this paper we described the excitation coil design which minimizes power losses on the coil related to heat emission. The resonance circuit operating on 20 kHz frequency was applied. Optimal litze wire configuration was proposed to negate skin and proximity effects. The numeric simulations for the optimal and commercially available suboptimal litze wire configurations were performed. The comparison of the results was shown and discussed.
PL
W artykule tym została opisana konstrukcja cewki pobudzającej do wykorzystania w spektroskopii cząstek magnetycznych. W projekcie złożono, że spektrometr, którego częścią będzie cewka, będzie w stanie mierzyć widma odpowiedzi nanocząsteczek o średnicy od 10 d0 100 nm. Do skutecznego pomiaru widm amplitudowych i fazowych cząstek magnetycznych potrzebne jest pobudzenie ich sinusoidalnie zmiennym w czasie, ale przestrzenie jednorodnym polem magnetycznym o amplitudzie powyżej 20 mT przy częstotliwości 20 kHz. Robocza objętość projektowanego spektrometru została ustalona na 202020 mm, co pozwala na pomiar małych próbek. Estymacja parametrów magnetycznych nanocząsteczek jest niezwykle ważna do prawidłowego odtworzenia obrazu w tomografii nanocząsteczek magnetycznych. Opisana w artykule konstrukcja cewki pobudzającej pozwala na minimalizacje strat mocy na cewce i związanego z tym przegrzewania się układu. Zaproponowana optymalna konfiguracja lica pozwala skutecznie zmniejszyć wpływ efektu naskórkowego i efektu zbliżenia. Zastosowano również układ rezonansowy pracujący przy częstotliwości 20 kHz. Przeprowadzono symulacje numeryczne pola generowanego przez cewki z wykorzystaniem zarówno optymalnych rozwiązań, jak i dostępnych na rynku konfiguracji drutu lica. W artykule zaprezentowano oraz omówiono wyniki części tych symulacji.
15
Content available remote Synteza i charakterystyka nanokrystalicznego Fe3O4
PL
Przedstawiono sposób otrzymywania nanocząstek magnetycznych Fe3O4 metodą współstrącania. Metoda polegała na dodaniu węglanu sodu (Na2CO3) do mieszaniny glikolu polietylenowego i roztworu soli zawierającego jony żelaza w odpowiednim stosunku molowym Fe3+/Fe2+. Glikol polietylenowy został użyty jako substancja zabezpieczająca tlenek żelaza Fe3O4 przed utlenianiem i aglomeracją nanocząstek, a także umożliwiająca dalszą funkcjonalizację otrzymanego tlenku. Zbadano wpływ temperatury strącania i szybkości mieszania na strukturę otrzymanego tlenku 3O4.
EN
Fe3O4 was pptd. from an aq. soln. of Fe2+ and Fe3+ by addn. of Na2CO3 in presence of poly(ethylene glycol) used to protect the product against oxidn. and agglomeration of nanoparticles. Reaction was carried out at 80–90°C and varying rates of stirring (400–6000 rpm). The presence of Fe3O4 phase was evidenced by X-ray powder diffraction. The increase of reaction temp. and stirring rate resulted in an increase of the av. crystallite size (from 12 nm to 21 nm).
PL
W skali światowej ok. 30–50% energii produkowanej corocznie pochłaniają opory tarcia. Ważnymi zjawiskami towarzyszącymi tarciu, o dużym znaczeniu technicznym, są procesy zużywania materiałów trących oraz smarowanie. Zużycie tribologiczne jest rodzajem zniszczenia powierzchni spowodowanego procesami tarcia, w którym następuje zmiana struktury i fizycznych własności warstw wierzchnich obszarów styków, jak również lokalne ubytki masy. Intensywność zużycia tribologicznego zależy od odporności na ścieranie obszarów tarcia warstw wierzchnich oraz od rodzaju oddzia- ływania. W celu wydłużenia czasu użytkowania części maszyn cząstki smarów stałych są zwykle dodawane do proszków metali przed procesem spiekania. Jednak skuteczność działania tych materiałów jako smarów jest bardzo niska ze względu na degradację termiczną podczas spiekania detali proszkowych. W takim przypadku technika ciśnieniowej impregnacji spieczonych części proszkowych wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Dlatego tak ważnym elementem jest dobranie odpowiedniego smarowania oraz modyfikacja warstwy wierzchniej. W pracy przedstawiono wyniki badań nad nową technologią impregnacji ciśnieniowej. Metoda ta stosowana jest do modyfikacji tulei ślizgowych. Istotnym elementem nowo opracowanej technologii są parametry prowadzonego procesu oraz właściwości fizyczne (rodzaj, wielkość, struktura, geometria) impregnowanych cząstek smaru stałego. Modyfikacja warstwy wierzchniej za pomocą procesu impregnacji ciśnieniowej współpracujących układów tribologicznych wpływa na wydłużenie czasu pracy określonych par trących. Celem pracy było scharakteryzowanie technologii impregnacji ciśnieniowej, zjawisk zachodzących podczas infiltracji oraz określenie parametrów technologii impregnacji ciśnieniowej.
EN
On a global scale approx. 30–50% of energy generated every year is absorbed by friction resistance. Important phenomena, which accompany friction and have great technical importance, include processes of wear of friction materials and lubrication. Tribological wear is a type of surface destruction caused by friction processes, which result in change of structure and physical properties of surface area of contacts as well as local weight losses. Intensity of tribological wear depends on resistance of surface layer friction areas to abrasion as well as type of influence exerted. In order to extend the period of use of machine parts, HTSL particles are usually added to metal powders before sintering processes. However, such materials are barely effective as grease due to thermal degradation during sintering of powder details. In this case the technique of pressure impregnation of sintered powder parts appears to be a good solution. Therefore, selection of appropriate lubrication and modification of the surface layer is a very important element. This work presents results of research on a new technology of pressure impregnation. This method is used for modification of slide sleeves. Significant elements of the newly developed technology include parameters of the process conducted and physical properties (type, size, structure, geometry) of impregnated HTSL particles. Modification of the surface layer with the use of the pressure impregnation process of cooperating tribological systems influences the service life of specified friction pairs. The aim of this work was to characterize the pressure impregnation technology and phenomena appearing during infiltration as well as determination of parameters of the pressure impregnation technology.
17
Content available remote Wytwarzanie nanocząstek srebra metodą elektrołukową
PL
W publikacji został przedstawiony sposób wytwarzania nanocząstek srebra metodą elektrołukową. W pracy zamieszczono wyniki analiz rozkładu ziarnowego i morfologii uzyskanych nanocząstek. Analiza XPS potwierdziła obecność metalicznego srebra, jednak nanocząstki otoczone są warstwą adsorpcyjną zawierającą cząsteczki alkoholu etylowego. Syntetyzowane cząstki mają kształt kulisty o zróżnicowanych średnicach w zakresie od 4 nm do ok. 120 nm.
EN
The paper presented a method for producing silver nanoparticles by arcing. The particle size distribution and morphology analysis results of the obtained silver nanoparticles are presented. XPS analysis confirmed the presence of silver in the metallic state, however, the nanoparticles are surrounded by a layer of adsorbent containing molecules of ethyl alcohol. The synthesized particles had the spherical shape with various diameters in the range of 4 nm to 120 nm.
18
Content available remote Potencjalne zastosowanie nanotechnologii w technologii betonu
PL
W artykule zaprezentowano potencjalne zastosowanie nanotechnologii w technologii betonu. Przedstawiono najczęściej stosowane nanocząstki i nanokompozyty. Jednym z nanomateriałów możliwych do wykorzystania w kompozytach cementowych są nanorurki węglowe, ale wykazują one tendencję do agregacji. W związku z tym bardzo istotne jest opracowanie odpowiedniego sposobu równomiernego rozmieszczenia nanododatku w masie materiału. W Politechnice Białostockiej prowadzone są badania, które mają na celu określenie wpływu nanorurek węglowych na właściwości zapraw cementowych oraz znalezienie metody ich równomiernej dyspersji w kompozycie cementowym. Przedstawiono wyniki badań wpływu nanowłókien na wytrzymałość zapraw. Nanomodyfikowane zaprawy przygotowywano z wykorzystaniem mieszadła magnetycznego. Nawet niewielka zawartość nanocząstek węglowych (rzędu 0,06% masy cementu) spowodowała wzrost wytrzymałości na zginanie o ok. 25%, natomiast wytrzymałość na ściskanie zwiększyła się nawet o ok. 35%.
EN
The potential use of nanotechnology in concrete technology is presented in the paper. The most often usage of nanoparticles and nanocomposites has been described. One of these nanomaterials which are possible to use in cement composites are carbon nanotubes. Unfortunately, they reveal their tendency to aggregation. That is why it is significant to elaborate the method of even nanoparticles distribution in compositemass. The Technical University in Bialystok is conducting some experiments with the aim of determining the impact of nanoparticles on cement mortars as well as to elaborate the methods of their even dispersion. The results of laboratory tests to investigate the influence of nanotubes on cement mortars strength are presented in the paper. Nanomodified mortars were prepared using a magnetic stirrer. It has been noticed that adding even a small amount of nanoadditive (0,06% of the cement mass) would cause an increase in the flexural strength by approximately 25% and an increase in the compressive strength of about 35%, which is very high.
PL
Obecnie do mieszanek betonowych coraz częściej stosowane są różnego rodzaju dodatki mineralne oraz domieszki chemiczne. Jednym z najczęściej wykorzystywanych dodatków są krzemionkowe popioły lotne (FA). Dotychczas przeprowadzone badania wykazują jednak znaczne obniżenie parametrów wytrzymałościowych betonów z dodatkiem FA we wczesnym okresie ich dojrzewania. Dowodzą, że zastosowanie nanocząsteczek C-S-H powoduje wzrost właściwości mechanicznych w kompozytach betonowych. W artykule przedstawiono wyniki badań betonów z dodatkiem popiołów krzemionkowych FA oraz nanodomieszką C-S-H.
EN
Nowadays, various mineral additives and chemical admixtures are more and more frequently used in concrete mixtures. One of the most frequently used additives are siliceous fly ashes (FA). Research, that carried out so far indicates a significant decrease in strength parameters of concrete with the addition of FA in early ages of curing. On the other hand, numerous experiments prove that using C-S-H seeds causes an increase in mechanical features of composites with cement matrix. The authors of the study decided to carry out laboratory tests on concrete mixtures with the addition of siliceous FA and nano admixture of C-S-H.
20
Content available Processing of Chitosan Yarn into Knitted Fabrics
EN
This article focuses on a preliminary investigation into the preparation of knitted fabrics from a 300-filament chitosan yarn containing nanoparticles of silver, platinum, copper and gold. The chitosan yarn was assessed with respect to its suitability for the preparation of knitted fabrics on a numerically controlled flat bed knitting machine. Estimated were mechanical and sorption properties, apparent density, thickness and air permeability of knitted fabrics made up of chitosan yarn functionalized by nanoparticles.
PL
W artykule opisane są wstępne wyniki badań wytwarzania dzianin z 300 włókienkowych przędz chitozanowych zawierających nanocząstki srebra, platyny, miedzi i złota. Przy użyciu szydełkarki płaskiej sterowanej numerycznie dokonano oceny przydatności przędz chitozanowych funkcjonalizowanych nanocząstkami do wytwarzania dzianin. Oznaczono właściwości mechaniczne, sorpcyjne, gęstość pozorną, masę powierzchniową, grubość, przepuszczalność powietrza dzianin chitozanowych
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.