Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Magnetic levitation in industrial transport systems
EN
The paper presents a well known idea of using permanent magnets as a source of energy in an industrial transport system (for instance maglev). The idea of this paper is to present computation and simulation for a transport system in 2D space using the Ansys environment. An idea for a system which starts to operate only at the very moment when a worker needs help and is moving a heavy object, and is using it with a minimum amount of energy has become an idea about saving energy. When gravity is eliminated by magnetic fields forces, for moving heavy object, we only need to overcome the moment of inertia. All resistance practically disappears, because there is almost no friction in this system. In the paper the use of magnetic field concentration in Halbach array system for eliminating gravitational forces during a load movement has been presented.
PL
W pracy przedstawiono dobrze znaną ideę wykorzystania magnesów trwałych, jako źródła energii w przemysłowym systemie transportu (na przykład maglev). Ideą tego artykułu jest prezentacja obliczeń i symulacji transportu systemu w przestrzeni 2D za pomocą środowiska Ansys. Pomysł na system, który działa tylko w momencie, gdy pracownik potrzebuje pomocy i porusza ciężkim przedmiotem i używa go przy minimalnej ilości energii, staje się pomysłem oszczędzania energii. Kiedy grawitacja jest eliminowana przez siły pola magnetycznego, do przemieszczania ciężkich obiektów wystarczy jedynie pokonać moment bezwładności. Cały opór praktycznie znika, ponieważ w tym układzie prawie nie ma tarcia. W artykule przedstawiono zastosowanie koncentracji pola magnetycznego w układzie macierzy Halbacha do eliminacji sił grawitacyjnych podczas ruchu ładunku.
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję liniowego napędu trójfazowego. Wzbudnik umieszczono na wózku transportowym, poruszającym się ponad bieżnią napędową spełniającą rolę wirnika silnika liniowego, wykonanej z miedzi lub aluminium. Laboratoryjne Stanowisko pomiarowe umożliwia pomiar siły ciągu napędu. Dynamometr zamocowany do wózka z jednej strony oraz elementu sztywnego z drugiej, pozwala na pomiar tej siły. Schemat stanowiska pomiarowego przedstawiono na rys. 1.Artykuł będzie zawierał dwie podstawowe części, opis matematyczny wraz z symulacją w środowisku Ansys, oraz porównanie wyników symulacji z pomiarami w układzie rzeczywistym stanowiska w warunkach laboratoryjnych.
EN
The work presents the construction of a three-phase linear drive. The inductor was placed on a transport trolley, moving over the driving race, acting as a rotor of a linear motor, made of copper or aluminum. Laboratory Measuring station allows measuring the thrust of the drive. Dynamometer attached to the trolley on one side and rigid element on the other, allows you to measure this force. The diagram of the measurement station is shown in Fig. 1. The article will contain two basic parts, a mathematical description with simulation in the Ansys environment, and a comparison of simulation results with measurements in the real system of the laboratory stand.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.