Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obiekt szpitalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta.
PL
W artykule przedstawiono aktualny w Polsce stan prawny, w zakresie recyrkulacji powietrza, rozwiązania przyjmowane w praktyce oraz zapatrywania autorów zagranicznych wytycznych i norm dotyczące stosowania recyrkulacji powietrza w szpitalach.
PL
Artykuł opisuje koncepcje modelu wspomagania procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym ukierunkowanego na powstanie budynku inteligentnego oraz dostarczanie udogodnień dla jego klientów.
EN
The article describes a concept of model supporting technical infrastructure maintenance processes at hospital object, which is aimed at emerging Intelligent Building and delivering facilities to its clients.
6
Content available remote Gospodarka wodno-ściekowa w obiektach szpitalnych
PL
Bardzo skromna literatura źródła dotycząca zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, powstających w obiektach lecznictwa psychiatrycznego nie pozwala na właściwe i dokładne rozpoznanie ich gospodarki wodno-ściekowej. Uzyskanie istotnych informacji jest możliwe jedynie drogą bezpośredniej ankietyzacji poszczególnych placówek tego typu. Celem niniejszego referatu będzie przedstawienie rezultatów przeprowadzonej ankietyzacji obiektów szpitalnych na terenie kraju oraz charakterystyka i próba oceny gospodarki wodno-ściekowej.
EN
There is very little source literature, concerning water supply and sewage treatment that come into being in the psychiatric hospital structures. It does not let go into and study water-sewage economics precisely. Getting essential information is possible thanks to direct opinion polls of the individual structures. This report aims to present the results of the direct opinion polls, carried out in the hospital structures in all the country; the profile and the opinion about water - sewage economics in these hospital structures.
PL
Podstawowym czynnikiem decydującym o konieczności zagwarantowania szczególnego poziomu bezpieczeństwa w obiektach szpitalnych jest fakt, iż ich użytkownikami są niejednokrotnie osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. W klasyfikacji zagrożenia ludzi dla tego typu budynków została utworzona odrębna kategoria ZL II, dla której stosuje się specjalnie zaostrzone wymogi bezpieczeństwa, między innymi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.