Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  1-Wire
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A parallel temperature measurement system for monitoring a battery stack in an electric vehicle is presented in the paper. The proposed system utilizes parallel multi-channel temperature measurements with digital temperature sensors operating on separate serial buses. An FPGA device collects data from sensors and translates it into CAN bus frames. The CAN bus is incorporated for communication with car Battery Management System. The described system can parallel measure 8 temperatures but it can be extended in case of additional needs. The structure of the system as well as particular devices are described in the paper. Selected results of experimental investigations which show proper operation of the system are presented as well.
PL
W artykule przedstawiono system równoległego pomiaru temperatury zestawu akumulatorów stosowanego w pojazdach elektrycznych EV lub hybrydowych HEV. Podczas ładowania lub rozładowywania akumulatorów Li-ion, może dochodzić do nadmiernego nagrzewania a nawet do pożaru. Aby tego uniknąć stosuje się układy nadzorowania akumulatorów pełniące także funkcje balansowania ładunku. Takie układy potrzebują do działania informacji o temperaturze zewnątrznej poszczególnych akumulatorów. Cyfrowe czujniki temperatury wyposażone w interfejs szeregowy komunikują się z procesorem nadzorującym w sposób sekwencyjny. Przy większej liczbie czujników czas odczytu wszystkich wartości jest nadmiernie wydłużony. W prezentowanym rozwiązaniu zastosowano oddzielne magistrale szeregowe dla każdego czujnika. W związku z tym czas pełnego odczytu nie zależy od liczby czujników. Aby to było możliwe, wykorzystano układ FPGA z zaimplementowanymi interfejsami 1-Wire. Całość jest kontrolowana przez procesor programowy NIOS, który dodatkowo zapewnia komunikację z systemami pojazdu przez magistralę CAN. W artykule przedstawiono strukturę proponowanego systemu oraz zostały przedstawione wybrane wyniki badań laboratoryjnych.
PL
Kompostowanie jest wysoce złożonym procesem, na który wpływ ma szereg czynników, dlatego badanie jego przebiegu wymaga stworzenia wysoce specjalistycznych stanowisk pomiarowych. Jedną z istotnych wielkości, jakie w sposób znaczący wpływają na przebieg procesu kompostowania jest temperatura, która charakteryzuje się zarówno zmiennością czasową i przestrzenną. Wyposażenie bioreaktorów w dużą liczbę czujników pomiarów temperatury komplikuje do tego stopnia proces pozyskiwania danych, iż koniecznością staje się jego automatyzacja. Autorzy przeanalizowali dostępne rozwiązania i podjęli decyzję o wykorzystaniu magistrali 1-Wire, jako szkieletu aparatury pomiarowej, umożliwiającej podjęcie szerszych i dokładniejszych badań dotyczących problematyki przepływu ciepła i masy oraz weryfikacji stopnia dojrzałości kompostu na podstawie ilości wytworzonego ciepła.
EN
Composting is a highly complex process, which is affected by numerous factors, therefore, study on its course requires highly specialized measuring apparatus. One of the factors which significantly affects the composting process is temperature, which is characterized by both temporal and spatial variability. Equipment of bioreactors with a large number of temperature measurement sensors complicates the process of data acquisition to such extend that its automation is necessary. The authors analysed available solutions and decided to use 1- Wire bus as a frame of the measuring apparatus that allows to undertake research on problems of heat and mass flow and to verify the degree of maturity of compost based on the amount of heat produced.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.