Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  depresator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Biopaliwa B50L i B50Z otrzymano w laboratorium przez zmieszanie równych objętości handlowego Bioestru B100 (estry metylowe oleju rzepakowego) z handlowymi olejami napędowymi. Zbadano właściwości fizykochemiczne i użytkowe paliw wyjściowych oraz mieszanek B50 skomponowanych w wersji letniej (B50L) i w wersji zimowej (B50Z). Stwierdzono, że z wyjątkiem dwóch parametrów: liczby kwasowej dla biopaliwa B50L i indeksu cetanowego dla mieszanki B50Z, pozostałe parametry jakościowe spełniają wymagania określone dla biopaliwa B20. Oceniono skuteczność działania wybranych dodatków depresujących oraz stabilność właściwości niskotemperaturowych depresowanych biopaliw B100 i B50. Proponowane biopaliwa B50 mogą znaleźć zastosowanie w eksploatacji maszyn rolniczych w okresie letnim i zimowym.
EN
B50L and B50Z biofuels were received in the laboratory by mixing equal volumes of commercial Bioester B100 (methyl esters of rape-seed oil) with commercial diesel oils. Physicochemical and utility properties of output fuels and B50 mixtures composed in summer version (B50L) and winter version (B50Z) and were tested. It was found that, except for two parameters: the acid number for B50L biofuel and the cetane index for B50Z mixture, other quality parameters comply with requirements stated for B20 biofuel. The efficiency of operation of selected antidepressant additives and the stability of low-temperature properties of B100 and B50 biofuels treated with antidepressant additives were evaluated. Proposed B50 biofuels can be used for the operation of agricultural machines in summer and winter seasons.
PL
Celem pracy była budowa modelu neuronowego do analizy wpływu zastosowanych dodatków-depresatorów przeznaczonych do oleju napędowego, na lepkość kinematyczną surowego oleju rzepakowego. W pracy przedstawiono wyniki analiz zastosowanych depresatorów, które były dawkowane do 3% objętości, w różnych temperaturach otoczenia. Temperatury zostały tak dobrane, aby odzwierciedlały rzeczywiste warunki pracy silników w ciągnikach rolniczych i oscylowały od - 10°C do + 30°C (ze stopniowaniem o 5°C). Wytworzony model neuronowy miał za zadanie prognozować lepkość surowego oleju rzepakowego uwzględniając trzy parametry: rodzaj zastosowanego dodatku-depresatora, stężenie objętościowe oraz temperaturę otoczenia, w której mieszanina była poddawana badaniu na lepkość. Wyniki analizy wrażliwości sieci wskazały, że największy wpływ na lepkość ma temperatura otoczenia.
EN
The aim of the work was to build the neural model of analysis influences applied depressers of diesel oil on the viscosity of raw rapeseed oil. The analyse showed results applied depressers which were dosed to 3% volumes in the various temperatures of surroundings. The chosen temperatures showed the real conditions of the work of engines reflected in agricultural tractors and oscillated from -10°C to +30°C (with graduating about 5°C). There were three parameters predicted: kind applied depresatora, volumetric concentration and the temperature of the surroundings which in investigated viscosity of mixture. It results from the study that the temperature of surroundings had the largest influence on viscosity of raw rapeseed oil.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad efektywnością depresatora na obniżenie temperatury mętnienia paliwa skomponowanego z oleju napędowego i estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych wytworzonych w warunkach przemysłowych, jak i przydomowych, metodami gospodarskimi. Badania wykazały zróżnicowane działanie oraz stosunkowo niską efektywność depresatora w estrach wytworzonych metodami gospodarskimi. Dodatek estrów do oleju napędowego znacząco wpływa na efektywność depresatora i na zmianę temperatury mętnienia nowopowstałej mieszaniny.
EN
The paper presents results of laboratory research for depressor effect on lowering the cloud temperature point of fuel composed of fuel oil and methyl esters of higher fatty acids produced by industrial processes as well as at the household, using economic methods. The described research showed varying action and relatively low effectiveness of the depressor in esters produced by using the household methods. Addition of esters to the fuel oil changes the depressor effectiveness and cloud point temperature of a new mixture in a meaningful way.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.