Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  platformy zakupowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Realizacja zakupów biznesowych drogą elektroniczną stanowi obecnie powszechną praktykę. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu polskiego rynku internetowych platform zakupowych przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Praca zawiera informacje o głównych typach internetowych platform zakupowych B2B, charakterystykę narzędzi IT wykorzystywanych w procesie zakupowym oraz o potencjalnych korzyściach z ich wykorzystania przez przedsiębiorstwa. Przedstawiono też dane świadczące o intensywności i sposobie stosowania omawianych platform przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce oraz teraźniejsze oferty wybranych platform.
EN
Online commercial purchasing is a now a common practice. The purpose of this article is to present the current state of the Polish market of internet B2B ecommerce platforms for small and medium enterprises. The paper contains information about main types of internet B2B e-commerce platforms, the characteristics of IT tools used in the purchasing process and potential benefits of their use by companies. It also presents data demonstrating the intensity and manner of using the discussed platforms by small and medium enterprises in Poland and current offers of selected internet services.
PL
Idea zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP) zakłada, że instytucje zamawiające powinny uwzględniać w procesie zakupowym kwestie wpływu zamówień na środowisko, gospodarkę lokalną i sferę socjalną. Jednak zamawiający niechętnie korzystają z możliwości wdrożenia zasad ZZP w praktyce. Celem pracy jest przedstawienie idei zrównoważonych zamówień publicznych, identyfikacja barier w jej stosowaniu obecnie w Polsce oraz sformułowanie propozycji działań zmierzających do upowszechnienia realizacji zasad ZZP. Można wyróżnić trzy główne rodzaje barier w stosowaniu tej idei w praktyce: bariery związane z wiedzą i umiejętnościami osób przygotowujących zamówienia oraz osób sprawujących funkcje kontrolne, bariery psychologiczne (obawy i postawy) osób zamawiających oraz bariera finansowa (wyższe koszty zamówień uwzględniających zasady ZZP w porównaniu do pozostałych zamówień). Upowszechnienie stosowania zasad ZZP wymaga realizacji przez Urząd Zamówień Publicznych oraz inne instytucje państwowe intensywnych działań edukacyjnych i promocyjnych.
EN
Public procurement has a great impact on the economy of the whole country, as well as on the development of the local market, labor market and natural environment. The idea of sustainable procurement implies that public organizations should take those issues into account in their procurement process. However, the contracting authorities are reluctant to implement the rules of SP. We can point three barriers to applying this idea in practice: barriers: barriers related to the knowledge and skills of order preparers and control persons, psychological barriers (fears and attitudes) of order preparers and the financial barrier (higher costs of sustainable public procurement compared to other orders). Dissemination of the application o sustainable procurement requires educational and promotional activities of the Public Procurement Office and other State institutions.
PL
Technologia IT, w tym handel elektroniczny b2b, od wielu lat są wykorzystywane w procesie zaopatrzenia przez duże korporacje. Od niedawna zaawansowane narzędzia wspierające zakupy b2b realizowane przez Internet są dostępne również dla mniejszych podmiotów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania platform zakupowych b2b przez małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku polskim. Zaprezentowano korzyści wynikające ze stosowania internetowych platform zakupowych przez niewielkie przedsiębiorstwa oraz wady tego rozwiązania.
EN
Many large companies have used IT technology and e-commerce in a procurement process for a few years. Recently, the sophisticated procurement tools have also become available for small and medium enterprises. The aim of this paper is to present the procurement tools that are currently offered to SME through b2b e-commerce platforms. In the article the advantages and disadvantages of using b2b e-commerce platforms are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.