Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kleje topliwe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Woski polietylenowe. Cz. 3, Praktyczne wykorzystanie
PL
Dokonano przeglądu zastosowań wosków polietylenowych do wyrobu klejów topliwych, środków smarujących i farb drukarskich, a także do modyfikacji asfaltów i polimerów oraz w przemyśle spożywczym.
EN
A review, with 46 refs., of uses of polyethylene waxes in prodn. of hot melt adhesives, lubricants, printing inks, modification of bitumens and polymers as well as in foodprocessing industry.
EN
The article presents results of the lay-flat tests of the book expressed as the openness of a simple binding with a hot-melt adhesive, an analysis of the resistance of the back of the insert to multiple loads, analysis of damage in the structure of the adhesive film with repeated opening of the binding.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań czytelności książki wyrażonej jako otwieralność oprawy prostej z wkładem łączonym klejem topliwym, przeprowadzono analizę odporności grzbietu wkładu na wielokrotne obciążenia, sprawdzono uszkodzenia w strukturze błony klejowej w wyniku wielokrotnego otwierania oprawy.
PL
W artykule przedstawiono szereg różnorodnych zastosowań poliamidów w różnych gałęziach przemysłu skórzanego i obuwniczego. Przedstawione informacje dotyczyły głównie dominujących w dalszym ciągu na rynku klasycznych poliamidów PA6 i PA66, ale także poliamidów długołańcuchowych, poliamidów aromatycznych i biopoliamidów oraz tzw. poliamidów tłuszczowych.
EN
The article presents a variety of polyamide applications in the leather and footwear industries. The information presented was mainly about PA6 and PA66 polyamides, which are still dominant in the market, but also long chain polyamides, aromatic polyamides and biopolymers, and so on fatty polyamides.
EN
It was analyzed the influence of factors on the structural strength and durability of adhesive compounds in the roots of the book blocks. On the basis of differential-thermal, X-ray structural and microscopic analysis of hot-melt adhesives and paper, from which book blocks are made, it was investigated their structural build and physical-chemical interaction at the macro and micro levels, the features of the formation of adhesive compounds were revealed.
PL
Przeanalizowano wpływ czynników na wytrzymałość strukturalną i trwałość związków adhezyjnych w grzbietach wkładów książek. Na podstawie analizy różnicowo-termicznej, rentgenowskiej i mikroskopowej klejów termotopliwych i papieru, z którego wykonano wkłady książkowe, zbadano ich strukturalną budowę oraz współdziałanie fizykochemiczne na poziomach makro- i mikropodstawowych, zmodelowano osobliwości tworzenia połączeń klejowych.
5
Content available remote Novel decorative materials for textiles
EN
Thermal transfer foils like Flex and Flock are novel decorative materials for textiles. They are very attractive due to ease of use, simplicity of application, and the possibility of achieving unusual effects. This technology requires preparation of a digital image for digital cutting and/or printing plotters. This paper describes these materials, their structures, advantages, and techniques of application.
6
Content available remote Kleje obuwnicze. Cz. I. Podział, właściwości, przeznaczenie
PL
Przedstawiono ogólne zasady podziału klejów stosowanych w obuwnictwie: 1. ze względu na zastosowanie: do czynności pomocniczych i do montażu, 2. ze względu na formę: topliwe, rozpuszczalnikowe i dyspersyjne. Stwierdzono, że najważniejsze i najpopularniejsze są nadal kleje rozpuszczalnikowe, stanowiące ok. 78 % wszystkich środków łączących stosowanych w obuwnictwie. Opisano dokładnie kleje do montażu obuwia. Decydują one o trwałości połączenia spodu z wierzchem, a więc bezpośrednio wpływają na jakość gotowego wyrobu. Podano różnice w zakresie stosowania dwu głównych grup klejów montażowych - polichloroprenowych oraz jedno- i dwuskładnikowych poliuretanowych.
EN
The purpose of this paper is to revise the specific properties of shoe adhesives and their general dividing: 1. auxiliary and main bonding, based on fields of application, 2. hot-melt, dispersion and solvent born based on physical form. The main application fields for adhesives in the shoe industry it is upper and bottom bonding. It is shown that a major part of the bonding agents in the shoe industry (near 78%) are still with solvents. The joint quality has the influence at the whole shoe quality and durability. Today one or two component PU and polychloroprene adhesives are used. The difference between them are also described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.