Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LV power networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozwój inteligentnych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (smart-grid) musi przynosić wymierne korzyści, a nie tylko satysfakcję z gromadzenia bardzo dużych ilości danych, z którymi nie wiadomo co zrobić. W Polsce stoimy przed koniecznością opracowania nowej koncepcji systemu energetycznego, uwzględniającej fakt braku paliw kopalnych (może już w roku 2050). W koncepcji nowego systemu zmianie ulegnie wiele kwestii, również dotyczących zarządzania pracą minisystemów elektroenergetycznych. Operator utraci monopolistyczną pozycję i będzie musiał zarządzać pracą mikrosystemów elektroenergetycznych z wymiernymi korzyściami dla wszystkich interesariuszy. W artykule omówiono problem zarządzania pracą mikrosystemu elektroenergetycznego niskiego napięcia z dyskusją dotyczącą straty energii elektrycznej oraz mocy strat.
EN
The advantage of distributed generation in power systems is the reduction of electric power losses in these systems. Power loss in particular elements of power distribution network with distributed generation may decrease or increase. There is a borderline state of system operation, caused by the work of generating units with oversized power in comparison to receivers. Achieving this state leads to reduction of total ener-gy loss. In the article author characterizes the parameters of this borderline state of system operation and prove that the idea of prosumer microinstallations allows to achieve aforementioned advantages.
PL
Zaletą generacji rozproszonej w systemach elektroenergetycznych jest zmniejszenie strat energii elektrycznej w tych sieciach. Straty energii w poszczególnych elementach elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną mogą się zmniejszać lub zwiększać. Istnieje graniczny stan pracy sieci, spowodowany głównie pracą jednostek wytwórczych z przewymiarowaną w stosunku do odbiorników mocą, którego osiągnięcie powoduje zwiększenie sumarycznych strat energii. W artykule scharakteryzowano parametry tego granicznego stanu pracy sieci i wykazano, że idea mikroinstalacji prosumenckich pozwala na osiągnięcie wspomnianej wyżej zalety.
EN
The advantage of distributed generation in power systems is the reduction of electric power losses in these systems. Power loss in particular elements of power distribution network with distributed generation may decrease or increase. There is a borderline state of system operation, caused by the work of generating units with oversized power in comparison to receivers. Achieving this state leads to reduction of total energy loss. In the article author characterizes the parameters of this borderline state of system operation and prove that the idea of prosumer microinstallations allows to achieve aforementioned advantages.
PL
W Polsce wprowadzono ustawowe ułatwienia rozwoju mikroinstalacji prosumenckich. Ułatwienia mają charakter formalno-prawny oraz finansowy (możliwość uzyskania dofinansowania realizacji inwestycji lub preferencyjna cena za energię elektryczną wprowadzaną do sieci). Aspekty techniczne eksploatacji elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych z generacją rozproszoną (mikroinstalacjami prosumenckimi) nie są praktycznie rozważane. W referacie dokonano oceny korzyści i zagrożeń wynikających z istnienia mikroinstalacji prosumenckich w kontekście technicznego funkcjonowania sieci z tego typu generacją. Analizowano problemy, które będą musieli rozwiązywać operatorzy sieci oraz wyjaśniono pojawiające się obawy odbiorców energii elektrycznej, którzy są przyłączeni do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacjami prosumenckimi, dotyczące zwiększenia opłat za energię elektryczną.
EN
The polish law facilitates the connection of prosumer micro-installations to the LV electric power network. Facilitation are formal legal and financial (the possibility for financing the investment or preferential price for electricity). Technical aspects of the distribution networks operation with distributed generation (prosumer micro-installations) are not considered. The paper assesses the benefits and risks of existence prosumer micro-installations. Technical operation states of the network with distributed generation are considered. We analyzed the problems the network operators. The paper explains the concerns of electricity consumers, who are connected to the distribution network with prosumer micro-installations, for increasing charges for electricity consumption.
PL
Omówiono zagadnienia związane z wyznaczeniem średnioterminowej strategii rozwoju terenowych sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. Omówiono istniejące i przewidywane struktury terenowych sieci SN i nn. Zwrócono uwagę na zagadnienia optymalizacji i modernizacji sieci terenowych, bardzo istotne przy wyznaczaniu strategii rozwoju sieci rozdzielczych. Podano założenia bazowe dla programu obliczeniowego TSEJM. Załączono fragment wydruku bazy danych do obliczeń optymalizacyjnych analizowanego wycinka sieci terenowych.
EN
Mentioned are problems concerning determining of medium term LV and MV electric ground network development strategy. Described are existing and anticipated LV and MV ground networks' structures. Attention is paid to the problem of ground networks' optimization and modernization which is a very important thing to determine distribution networks' development strategy. Given are basic assumptions for TSEJM calculation program. Enclosed is a fragment of data base print-out used for optimization calculations concerning ground networks' analysed sector.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.