Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tlenek tytanu(IV)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper outlines the recent studies on the application of photocatalysis using semiconductors, with modified titanium dioxide (TiO2) in the process of reducing chemical contamination of surface and ground waters. During the last forty years, an increasing interest in catalysts of this type is noticeable. Hence, a wide range of methods of TiO2 modifications have been proposed so far by using its various polymorphs, composites with metals and non-metals and polymer-coatings or impregnating it with dyes that effectively absorb sunlight.
EN
UV filters are classified as environmental pollutants (emerging pollutants). One of the most frequently detected UV filters in real samples is 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid (PBSA). It has been shown that conventional technologies applied in sewage treatment plants are not adapted for complete removal of sunscreen agents. Therefore, there is a trend to undertake activities leading to improvement of water quality by enhancing treatment methods. This is important due to the fact that in an aqueous environment, in the presence of UV radiation or sunlight irradation, PBSA generates reactive oxygen species that can damage the DNA of living organisms. The aim of study was to investigate an effect of pH and TiO2 on PBSA stability in the presence of UV radiation. It was found that the rate of PBSA degradation depends on the catalyst dose and pH of solution. The photocatalysis reaction was carried out in a Heraeus laboratory exposure set equipped with a 150 W medium pressure mercury lamp. The course of PBSA degradation process as a function of time was monitored using UV/VIS spectrophotometer and liquid chromatograph equipped with UV-Vis detector.
3
Content available remote Synteza i modyfikacja nanocząstek TiO2
4
Content available remote Eu-doped titania nanofibers by electrospinning
EN
Pure and europium-doped titania nanofibers were successfully fabricated by the electrospinning technique, using a single multielement titanium/europium source. Eu content was 5 mol.%. Microstructure was studied by means of scanning electron microscopy (SEM), thermal behaviour followed by thermogravimetric and differential thermal analysis (TG-DTA). Phase analysis was performed by means of X-ray diffraction (XRD) and high temperature X-ray diffraction analysis (HT-XRD) up to 1100°C. Luminescence measurements were performed using a laser excitation source at 395 nm. All electrospun materials consisted of randomly oriented nanofibers of a fairly uniform diameter. The average fiber size was 80 š 20 nm and 40 š 10 nm for Eu-doped and undoped TiO2 calcinated at 500°C, respectively. The presence of europium shifted toward higher values either the crystallization temperature of anatase and the anatase to rutile phase transition, the latter being accompanied by the formation of the EuTi2O7 phase. The doped samples show a strong luminescence of Eu3+ ions. The emission spectra are dominated by the 5D0›7F2 emission, suggesting a notable distorsion around the Eu3+ ions. The broadening of the bands points to the presence of a relevant inhomogeneous disorder around the Eu3+ sites.
PL
Nanowłókna tlenku tytanu(IV), domieszkowane europem i bez domieszkowania, wytworzono z powodzeniem metodą przędzenia elektrostatycznego, wykorzystując pojedyncze, wielopierwiastkowe źródło tytan/europ. Zawartość europu wynosiła 5 % mol. Mikrostrukturę badano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), zachowanie podczas ogrzewania śledzono za pomocą analizy termograwimetrycznej i termicznej analizy różnicowej (TG-DTA). Analizę fazową przeprowadzono za pomocą dyfrakcji promieniowania X (XRD) i wysokotemperaturowej analizy dyfrakcyjnej promieniowania X (HT-XRD), aż do 1100°C. Pomiary luminescencyjne przeprowadzono wykorzystując laserowe źródło wzbudzenia przy 395 nm. Wszystkie elektrostatycznie przędzone materiały składały się z przypadkowo zorientowanych nanowłókien o raczej wyrównanej średnicy. W przypadku włókien TiO2 kalcynowanych w 500°C średni rozmiar wynosił 80 š 20 nm i 40 š 10 nm, odpowiednio dla włókien domieszkowanych Eu i bez domieszkowania. Obecność europu przesunęła w stronę wyższych wartości zarówno temperaturę krystalizacji anatazu, jaki i temperaturę przemiany anatazu w rutyl, której to towarzyszyło tworzenie się fazy EuTi2O7. Próbki domieszkowane pokazały mocną luminescencję jonów Eu3+. Widma emisyjne są zdominowane przez emisję 5D0›7F2, co sugeruje znaczące odkształcenie wokół jonów Eu3+. Poszerzenie pasm wskazuje na obecność odpowiedniego, niejednorodnego nieuporządkowania wokół miejsc przebywania Eu3+.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.