Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pole sprzężone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Hartowanie indukcyjne elementów płaskich metodą przelotową
PL
Przedmiotem pracy jest analiza numeryczna procesu hartowania indukcyjnego stali. Opracowano model matematyczny i numeryczny procesu hartowania indukcyjnego, w którym uwzględniono wzajemne wpływy zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych oraz wpływ pola temperatury na przemiany fazowe. Pole elektromagnetyczne obliczono opierając się na równaniach Maxwella, biorąc pod uwagę zmianę konduktywności i przenikalności magnetycznej materiału w czasie trwania procesu hartowania. Udział poszczególnych struktur w czasie nagrzewania i chłodzenia wyznaczono na podstawie wykresów CTPi i równań Avramiego, Koistinena i Marburgera.
EN
The subject of the paper is the process of steel induction hardening. There were made: a mathematical and numerical models of the induction hardening in which there were considered interactions of electromagnetic and thermal effects and the influence of thermal field on phase transformations and structural changes in the hardened element. The electromagnetic field was computed based on Maxwell equations, considering changes of material conductivity and magnetic permeability during the hardening process. The fractions of the particular structures in the proces of heating and cooling were computed on the grounds of TTT graphs and equations of Avrami, Koistinen and Marburger.
EN
In order to investigate the partial discharge characteristics, a needle-plate discharge model was proposed, which is built on the base of magneto-hydrodynamic (MHD) theory, is taken as an example. Based on this model, the distributions of coupling fields can be calculated. The simulation results are helpful for us to understand the fundamental characteristics in the process of partial discharge.
PL
W celu zbadania charakterystyk wyładowań niezupełnych zaproponowano model wyładowania igła-płyta zbudowany na bazie teorii magnetohydrodynamicznej (MHD). Na podstawie tego modelu możliwe jest obliczenie rozkładu pól sprzężonych. Wyniki symulacji są użyteczne do zrozumienia podstawowych charakterystyk w procesie wyładowania niezupełnego.
3
Content available remote Coupled field in induction heating system
EN
The aim of the work is precise coupled field analysis (electromagnetic-temperature) by finite element method of an induction heating system and investigation of the possibilities for creating adequate field models at chosen control points. The problem was solved as nonlinear, transient, axisymmetrical coupled electromagnetic and temperature field. The obtained numerical results have been compared to the experimental data for temperature distribution. The obtained models can be used later in the work, concerning special requirements for temperature distribution in the heated detail. Presented example is referred to real induction heating system.
PL
Celem tej pracy jest dokładna analiza pól sprzężonych (elektromagnetyczno-temperaturowych) metodą elementów skończonych systemu nagrzewania indukcyjnego oraz zbadanie możliwości stworzenia adekwatnego modelu polowego wybranych punktów kontrolnych. Problem został rozwiązany jako nieliniowe, nieustalone, osiowosymetrycznie sprzężone pole elektromagnetyczne i temperaturowe. Uzyskane wyniki numeryczne zostały porównane z eksperymentalnymi danymi rozkładu temperatury. Prezentowany przykład odnosi się do rzeczywistego systemu nagrzewania indukcyjnego.
EN
The paper deals with numerical solution of electromagnetic-thermo-mechanical transient associated with levitation heating of a nonferromagnetic sphere in harmonic electromagnetic field. lnvestigated is the period during which the body gets from the starting position to the final levitating position in the inductor that is, however, influenced by its next heating. The problem is solved in quasi-coupled formulation. Theoretical considerations are illustrated on an example whose results are discussed.
PL
W pracy przedstawiono numeryczną symulację pól: elektromagnetycznego i temperatury oraz procesów mechanicznych występujących w czasie lewitacji sfery nie-ferromagnetycznej w harmonicznym polu elektromagnetycznym. Badaniom podlega proces podnoszenia ciała z położenia początkowego do momentu wejścia w lewitację. Uwzględniono słabe sprzężenie analizowanych pól. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki eksperymentów numerycznych.
PL
Nagrzewanie urządzeń elektrycznych jest ważnym problemem przy ich konstruowaniu i eksploatacji. Przy nagrzewaniu istotną rolę odgrywa sprzężenie pola elektromagnetycznego z polem termicznym. Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy rozkłady tych pól są niejednorodne. W pracy przedstawiono wyniki analizy nagrzewania trzech różnych elementów urządzeń elektrycznych. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych. Pokazano, jaką rolę odgrywa sprzężenie obydwu pól. Obliczenia wykonano w programie FLUX.
EN
Warming of elements of electric devices is most important problem both at constructing as exploitation of this devices. At warming, coupling of electromagnetic field and thermal field plays essential role. This is particularly essential at heterogeneous distribution of this fields. In paper, three objects were analysed, in which electromagnetic field is harmonic. Results of numeric simulation of warming of this objects were presented at regard and omission of coupling fields. Calculation was made in programme FLUX.
6
Content available remote Two-dimensional coupled field / circuit analysis of a converter system
EN
The method presented in this paper is based on the incomplete coupling of circuit and field models for the simulation of electromagnetic fields in a transformer, which provides power to the converter system during different modes of operation and failures. With this method the coefficient matrix remains symmetric and banded and circuit and field equations are solved simultaneously.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.