Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  just culture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
SAFEMODE is an EU-funded project under the Horizon 2020 programme. The project brings together experience from the whole safety value chain including manufacturers, service providers, regulators, academia, and small-medium enterprises. This paper focuses on two core aspects the project is addressing: 1) the systematic collection, analysis, and categorization of Human Factors (HF) data from maritime and aviation safety events, and 2) the development of a Just Culture framework for maritime to encourage reporting of safety events and learning from them, and at which respondents feel they are treated in a fair and just manner when reporting. Learning from safety events is only possible if root causes of accidents and incidents are properly and systematically identified, analysed, and categorized, and reporters know that reporting is a “safe” and beneficial practice. The implementation of these two outcomes as part of the institutionalization strategy of the project includes recommendations to industry guidance and practice and proposals to the International Maritime Organization (IMO).
EN
SAFEMODE is an EU-funded project under the Horizon 2020 programme. The project brings together experience from the whole safety value chain including manufacturers, service providers, regulators, academia, and small-medium enterprises. This paper focuses on two core aspects the project is addressing: 1) the systematic collection, analysis, and categorization of Human Factors (HF) data from maritime and aviation safety events, and 2) the development of a Just Culture framework for maritime to encourage reporting of safety events and learning from them, and at which respondents feel they are treated in a fair and just manner when reporting. Learning from safety events is only possible if root causes of accidents and incidents are properly and systematically identified, analysed, and categorized, and reporters know that reporting is a “safe” and beneficial practice. The implementation of these two outcomes as part of the institutionalization strategy of the project includes recommendations to industry guidance and practice and proposals to the International Maritime Organization (IMO).
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie ogólnej istoty zjawiska just culture w świetle innego, powszechnego problemu, jakim jest popełnianie błędów, reakcja na nie, w tym uczenie się na błędach. W pracy wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, metodę syntezy oraz wnioskowania logicznego. W pierwszej części artykułu autorka zdefiniowała błąd oraz zaprezentowała wybrane rodzaje klasyfikacji błędów. W drugiej części odniosła się do zjawiska just culture, podając jego wybrane definicje i wskazując na relacje ze zjawiskiem błędów i raportowania błędów. W artykule zaprezentowano model just culture, jak również omówiono istotę „modelu sera szwajcarskiego” J. Reasona.
EN
The aim of the article is to present the general essence of the phenomenon of just culture in the light of the common problem that is making mistakes, reaction to them, including learning from mistakes. The work uses a method of critical analysis of the literature, a method of synthesis and of logical reasoning. In the first part of the article, the author defines the error and presents selected types of error classification. In the second part she referred to the phenomenon of just culture, giving its selected definitions and indicating the relationship between the phenomenon of error and error reporting. The paper presents the just culture model as well as the essence of „Swiss cheese model” by J. Reason.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z poprawą skuteczności zgłaszania zdarzeń niepożądanych oraz kulturą sprawiedliwego traktowania w kontekście wdrażania nowej normy ISO 45001:2018 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania z poradnikiem użytkowania”. Organizacja, która chce wprowadzić ww. nową normę potrzebuję efektywnych narzędzi do ulepszenia systemu zgłaszania zagrożeń wynikających z obowiązku badania i wyjaśniania wszystkich zagrożeń w systemie bezpieczeństwa. Rozwiązania takie funkcjonują już od pewnego czasu w lotnictwie i medycynie. Jest to poufny, nieobowiązkowy system raportowania zagrożeń będący uzupełnieniem obowiązkowego systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych oraz model kultury sprawiedliwego traktowania (KST). Kultura sprawiedliwego traktowania opisywana jest jako atmosfera zaufania, w której ludzie są zachęcani do dostarczania informacji związanych z bezpieczeństwem, mając jednocześnie świadomość zachowań akceptowalnych i niedopuszczalnych. Narzędzie to wspiera organizację w radzeniu sobie z problemami obwiniania i karania osób zamieszanych w zdarzenia niepożądane. Ponadto w artykule znajdują się informacje na temat czynników determinujących zwiększenie ilości informacji o zdarzeniach niepożądanych w organizacjach oraz sposoby klasyfikowania działań akceptowalnych i nieakceptowalnych.
EN
This article presents basic issues related to effectiveness improvements of adverse events reporting systems and a just culture in the context of ISO 45001:2018 standard - Occupational health and safety management systems implementation. The organizations, that want to implement the new standard, need effective tools to make their reporting systems more effective because of some new requirements of the standard laws. Some proven solution of that have been used for some time past especially in aviation and medicine. It is a confidential, voluntary reporting system as a useful complement to a compulsory reporting system and the just culture. The just culture is described as an atmosphere of trust in which people are encouraged for providing essential safety-related information - but in which they are also clear about where the line must be drawn between acceptable and unacceptable behavior. The tool supports the organizations with handling blame and punishment. In addition, there is information about the factors determining the growth of undesirable occurrence reports number in the organisations and ways to classify the behaviour and attitudes of employees as acceptable or not.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.