Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rural borough
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ekonomiczne aspekty budowy biogazowni rolniczej na terenach gmin wiejskich i indywidualnych gospodarstwach rolnych. Obliczenia przeprowadzone zostały dla biogazowni wykorzystującej jako substraty gnojowicę, kiszonkę z kukurydzy oraz substrat uzupełniający w postaci żyta, a moc zainstalowana w analizowanej biogazowi wynosiła 511 kW. Wyniki przeprowadzonej analizy wykazały, że bez wsparcia państwa w zakresie OZE budowa biogazowni rolniczej nie jest uzasadniona ekonomicznie.
EN
The article presents economic aspects of a farm biogas works construction on territories of rural boroughs and individual agricultural farms. Calculations were carried out for a biogas works using liquid manure, maize silage and complimentary rye substrate as a substrate, and the power installed in the analysed biogas works was 511 kW. The results of the conducted analysis showed that a farm biogas works construction is not economically justified without the support of the state referring to renewable sources of energy.
PL
W pracy przedstawiono przyczyny dla których polski rolnik, pomimo iż potrzebuje informacji fachowej (głównie ekonomicznej i technicznej) i jest skłonny za nią zapłacić w tak małym stopniu preferuje nośnik informacji jakim jest Internet. Badania prowadzono w roku 2007 w wybranych gminach województwa małopolskiego. Wyniki badań wskazują, że podstawowymi przyczynami dla których przedstawiciele gospodarstw wiejskich Małopolski w tak małym stopniu preferują nośnik informacji jakim jest sieć Internet jest zbyt wysoka cena świadczenia tych usług oraz brak doświadczenia i wiedzy fachowej potrzebnej do prawidłowego i skutecznego korzystania z zasobów internetowych.
EN
The paper presents the reasons why Polish farmers prefer the Internet as an information carrier to so little extent, although they need professional information (mainly economic and technical), and are prone to pay for it. The research was carried out in 2007 in selected boroughs of Małopolskie (Lesser Poland) Voivodship. Test results indicate that basic reasons, for which representatives of rural farms in Małopolskie Voivodship prefer the Internet as an information carrier to so little extent, include too high price of providing these services and lack of experience and professional knowledge required for correct and efficient use of the Internet resources.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych celem których było zbadanie dostępności gospodarstw domowych do technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w wybranych gminach wiejskich województwa małopolskiego. W ostatnim roku badawczym co trzecie gospodarstwo domowe posiadało komputer lecz tylko co dziesiąte miało dostęp do łącza internetowego. Respondenci deklarujący dostępność do łączy internetowych w gospodarstwie domowym jednocześnie deklarowali jego użytkowanie.
EN
The paper presents results of public opinion survey examining availability of information telecommunication technologies for households in selected rural boroughs in Małopolskie Voivodship. In the last year of the research every third household had a computer, but only one in ten had access to internet connection. Respondents declaring to have access to internet connection in a household at the same time declared that they were using it.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.