Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo i komfort odbiorcy usług
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemów zagospodarowania wody opadowej w szczególnych warunkach. Znajomość zjawisk meteorologicznych jest nadal niewystarczająca dla potrzeb rozwiązywania systemów. Wszystkie oceny mają charakter dość ogólnych założeń. W praktyce konieczne jest posługiwanie się w Polsce wzorami empirycznymi. Od ponad 20 lat systematycznie spotykamy się ze zjawiskami wykraczającymi poza tradycyjne granice. Niezależnie od tego istniejące rozwiązania powinny zapewniać użytkownikom minimalny poziom komfortu oraz nie stwarzać zagrożeń. Istniejące problemy przedstawiono na przykładzie funkcjonowania Gdańskiego systemu wodnego. Wykazano, że aczkolwiek znajomość historii jest bardzo ważna to jednak nie powinna być ona traktowana jako fetysz. Wskazano błędy planowania zagospodarowania przestrzeni. Podano założenia programu planowania wieloletniego rozwoju systemu zagospodarowania wód opadowych w mieście Bydgoszczy. Program bydgoski jest pierwszą w Polsce próbą racjonalnego podejścia do zagadnienia.
EN
The issues related to the functioning of rainwater management systems in particular conditions were presented. Knowledge of meteorological phenomena is still insufficient for needs of solving systems. All evaluations are of a fairly general nature. In practice, it is necessary to use empirical models in Poland. For more than 20 years, we have systematically encountered phenomena beyond traditional boundaries. Regardless of this, existing solutions should provide users with minimum comfort level and no hazards. Existing problems are illustrated by the functioning of the city Gdańsk water system. It has been shown that although knowledge of history is very important, however, it should not be regarded as a fetish. Errors of the land development planning are indicated. The assumptions of the program of long-term planning of the rainwater management system in the city of Bydgoszcz are presented. The Bydgoszcz program is Poland’s first attempt at a rational approach to the issue.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.