Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawieszenie magnetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zawieszenia magnetyczne w systemie startu i lądowania - projekt GABRIEL
PL
W pracy przedstawiono koncepcję systemu startu i lądowania wykorzystującą układ zawieszeń magnetycznych. Ze względu na bardzo dobre właściwości funkcjonalne zawieszeń magnetycznych, np. praca w bardzo niskiej temperaturze i wysokiej próżni, rozwiązania tego typu znajdują zastosowanie w technologiach kosmicznych. Obecnie można zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój systemów lewitacji magnetycznej i ich systematyczne wykorzystanie w różnych aplikacjach. Zastosowanie zawieszenia magnetycznego poprawia bezpieczeństwo, niezawodność i ekonomię startu i lądowania statku powietrznego. Ponadto zaproponowane rozwiązanie ma znaczenie ze względu na poprawę wskaźników ekologicznych, takich jak emisja szkodliwych czynników do atmosfery oraz hałasu. W dalszej części artykułu omówiono prace badawczo-konstrukcyjne zrealizowane w ramach projektu GABRIEL, które mają na celu opracowanie systemu startu i lądowania wykorzystującego układ zawieszeń magnetycznych do utrzymywania statku powietrznego na torze.
EN
In the article the conception of tafe-off and landing system using the system of magnetic suspensions has been presented. Due to really good functional properties of magnetic suspensions operating at very low temperatures and high vacuum, for example, solutions such are widely applied in the space technology. Nowadays, the dynamic expansion of magnetic levitation systems and their systematic utilization in different applications can be noticed. The use of magnetic suspension guarantees improvement of safety, reliability and economy of take-off and landing of aircraft. Furthermore, proposed solution improves ecological indicators such as the emission of harmful environmental pollutants and noise. In the next part of article engineering and scientific works made within the framework of the GABRIEL project are presented, which the aim is to develop take-off and landing system utilizing magnetic suspension system keeping the course of aircraft.
PL
W pracy zostało opisane Laboratorium Badań Napędów Lotniczych w Wojskowej Akademii Technicznej, które powstało w wyniku realizacji projektu POIG.02.02.00-14-022/09 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W laboratorium powstała m.in. Pracowania Zawieszeń Magnetycznych, w której są prowadzone unikatowe w skali kraju i Unii Europejskiej numeryczne oraz doświadczalne badania nad zawieszeniami magnetycznymi, ich optymalizacją, sterowaniem, zasilaniem itp. Ze względu na bardzo dobre właściwości funkcjonalne zawieszeń magnetycznych, np. takich jak praca w bardzo niskich temperaturach i wysokiej próżni, rozwiązania tego typu znajdują zastosowanie w technologiach kosmicznych. Obecnie można zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój systemów lewitacji magnetycznej i ich systematyczne wykorzystanie w różnych aplikacjach. Działalność laboratorium jest nakierowana na rozwiązywanie problemów napędów lotniczych i istotnie przyczyni się do rozwiązywania problemów eksploatacyjnych, umożliwi modernizację testowanych konstrukcji, jak również projektowanie nowych.
EN
In the paper the Aircraft Propulsion Research Laboratory at the Military University of Technology is presented which is supported by the “Innovative Economy” Operational Programme, project no. POIG.02.02.00-14-022/09. In that laboratory e.g. the Magnetic Suspension Workroom has been established. Where the unique in Poland and European Union research investigations under passive and active magnetic suspensions, their optimization, control, supplying, etc. are realized. Due to really good functional properties of magnetic suspensions operating at very low temperatures and high vacuum, for example, such solutions are widely applied in the space technology. Nowadays, the dynamic expansion of magnetic levitation systems and their systematic utilization in different applications. The laboratory will find solutions of problems concerned with aircraft drives and its operating. It makes possible modernize investigated constructions and also to design the new one.
EN
Over the last decade, the model-based position controllers have been investigated in an effort to extend the applicability of the active magnetic bearing (AMB) technology in rotating machinery. This work proposes a very efficient solution to improve the performance of the classical centralized model-based position controller. The article discusses the linear and nonlinear AMB controllers for rigid and flexible rotor models with position and current feedback signals.
PL
Na przesterzeni ostatniego dziesięciolecia prowadzono badania centralnego sterowania układu zawieszenia magnetycznego w celu zwiększenia zastosowań w aplikacjach maszyn wirujących. Praca ta proponuje skuteczne rozwiązanie, które poprawia sprawność klasycznego centralnego sterownika położenia bazującego na modelu zmiennych stanu. W artykule przedstawione są sterowniki liniowe i nieliniowe dla sztywnego i elastycznego wału oparte na pomiarach położenia i prądu.
4
Content available remote Influence of the drive and dc link generated disturbances on an AMB control system
EN
The work focuses on experimental and theoretical examination of the influence of the distortion signals generated by the inverter and the active magnetic bearing (AMB) dc link voltage on an AMB control system. These low-frequency disturbances may result in performance degradation or lead to an unstable system. The analysis and measurements are performed on an AMB system controlled by an H�‡ controller. The studied signals include positions and currents in 5DOF, AMB dc link voltage, drive currents, and acceleration of the stator frame.
PL
W tej pracy opisano doświadczalne i teoretyczne badania wpływu napędu i zaburzeń napięcia zasilacza na system sterowania łożysk magnetycznych. Te niskoczęstotliwościowe zakłócenia mogą powodować obniżenie sprawności lub utrate stabilności systemu. Analiza i doświadczenia prowadzone były dla systemu zawieszenia ze sterowaniem odpornym. Mierzone sygnały obejmowały położenia i prądy w systemie zawieszenia o 5 stopniach swobody, napięcie zasilania łożysk, prądy napędu i przyspieszenie obudowy.
PL
Systemy pokładowe najnowszych statków powietrznych, takich jak: Boeing 787, Airbus A380, projektowane są według koncepcji "more electric aircraft" (MEA), która zakłada stosowanie coraz większej liczby elementów i układów elektrycznych. Rozwój technologii MEA umożliwił zastosowanie w konstrukcji urządzeń pokładowych aktywnych zawieszeń magnetycznych, których wprowadzenie eliminuje tarcie między współpracującymi parami kinematycznymi oraz umożliwia monitorowanie i diagnostykę stanu technicznego układów. Do systemów pokładowych wspieranych przez tę technologię należą również lotnicze układy wykonawcze, których zadaniem na pokładzie statku powietrznego jest przetworzenie za pomocą przetworników elektronicznych i mechanicznych wejściowej wielkości sterującej na precyzyjne wychylenie powierzchni sterowych. W artykule przedstawiono wyniki badań aktywnego zawieszenia magnetycznego pod kątem oceny możliwości jego zastosowania w lotniczych układach wykonawczych. Obiektem analizy było sterowane prądowo homopolarne łożysko magnetyczne z magnesami trwałymi, które opracowane zostało w Zakładzie Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego [1]. Podczas badań laboratoryjnych dokonano pomiaru charakterystyk czasowych i częstotliwościowych łożyska magnetycznego z regulatorami typu PD oraz PID. Parametry regulatorów zostały wyznaczone w środowisku Matlab na podstawie modelu matematycznego i symulacyjnego układu.
EN
The flight control system of the modern aircrafts, i.e. Boeing 787 and Airbus A380, are designed in the "more electric aircraft" technology (MEA). This technology make an assumption of the use more electrical elements in onboard systems to reduce weight of the pneumatic and hydraulic piping, easier maintainability and finally is enhanced safety of the flight. The adoption of MEA is brought the active magnetic bearing (AMB) to eliminate the friction force in practical application. The technology explores novel approaches to design the development of electrically powered actuators used to operate flight control surfaces. In the paper there are presented the simulation and experimental results of the active magnetic bearing to use this technology in actuation systems. There are examining the homopolar magnetic bearing, which are designed in the Faculty of Avionics and Aviation Armament. During the experimental testing of the system there are measured the step responses and Bode characteristics of the control system with PD and PID controller. The parameters of the control system are assigned during the simulation in the Matlab - Simulink software. There are shown the construction of the active magnetic bearing and the structure of the lab stand.
PL
Artykuł opisuje sposób implementacji cyfrowego algorytmu PID do zastosowania w sterowaniu aktywnym zawieszeniem magnetycznym. Do przetworzenia danych pomiarowych w tym układzie wykorzystane zostały przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe z interfejsem równoległym. Algorytm sterowania został opracowany i przetestowany na płytkach ewaluacyjnych z układami FPGA. Otrzymane wyniki porównano z charakterystykami symulacyjnymi uzyskanymi w pakiecie MATLAB/Simulink. W artykule szczegółowo opisano układ sterowania z regulatorem PID.
EN
In this article was presented an PID algorithm and its implementation in the control system of an active magnetic bearing. For input and output analog data parallel converters from Texas Instruments were used too. Digital PID algorithms were implemented and tested on FPGA chips from Xilinx Spartan Family. Results were compared with the results of PID controller simulated in Matlab/Simulink. The control system with the most optimal PID algorithm's implementation and adjustment was detailed.
EN
This paper describes the finite element method investigation of the permanent magnetic bearing (PMB) and spin tests of the PMB rotor suspension system. In order to increase the radial stiffness of the PMB, the Halbach-array configuration of the permanent magnets was used. The magnetic flux density of the PMB was investigated due to airgap. The test rig with the passive magnetic suspension is provided by one radial PMB on one end of the rotor. The rotor spin tests are performed for different desired unbalance, and rotor vibrations were presented.
PL
W pracy przedstawiono analizę parametrów pasywnego łożyska magnetycznego, wykonaną za pomocą metody elementów skończonych oraz zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych pasywnego zawieszenia magnetycznego wirnika w ruchu obrotowym. W celu zwiększenia sztywności promieniowej łożyska zbudowanego z magnesów trwałych zastosowano tablice Halbacha. Zaprezentowano rozkład strumienia magnetycznego dla różnych szerokości szczeliny powietrznej łożyska. Wykonano testy dynamiki pasywnego zawieszenia magnetycznego.
EN
We introduce a new concept of ring-spinning. The model system built on the basis of this concept is capable of producing yarns at a production rate of up to 4 times that of the traditional ring-spinning system. This is a direct result of a ring rotational speed of up to 40,000 rpm. This new concept is termed 'magnetic spinning', and it principally consists of a lightweight rotor suspended magnetically inside a fixed stator; the rotor can spin freely inside the stator. The stator is equipped with four magnetic actuators that always keep the rotor in its central position. The rotor in this configuration replaces the ring and traveller in the traditional spinning system. The system's concept and control analysis are discussed in this paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.