Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  retirement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule poruszono problematykę zabezpieczenia finansowego gospodarstwa domowego w okresie po przejściu na emeryturę jego członków. Zaprezentowano wyniki analizy możliwości wykorzystania instrumentu rynku finansowego, jakim jest lokata bankowa, w celu poprawy sytuacji materialnej gospodarstwa domowego, które znajduje się w fazie nieaktywności zarobkowej. Do przeprowadzenia stosownych obliczeń wykorzystano dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski. Przy dokonywaniu analiz wzięto pod uwagę 15-letni okres badawczy, obejmujący lata 2000-2014. Metodą badawczą była analiza zgromadzonych danych z zastosowaniem metod matematycznych oraz analizy literatury przedmiotu.
EN
The article discusses the issue of household financial security after retirement. Study presents results of the analysis of use financial market instrument, which is a bank deposit, to improve the material situation of household, which is already in the phase of inactive earnings. Statistical data published by the Central Statistical Office and the National Bank of Poland were used to carry out the relevant calculations. A 15-year study period, covering the years 2000-2014, was taken for analysis. The research method was analysis of collected data, by using mathematical methods and analysis of the literature.
EN
Certain workplaces are called jobs with limited tenure. Due to physical or psychosocial risk factors, often coupled with qualification mismatches, workers cannot grow old in them. That may lead to premature exit into retirement, to a period of drawing a work incapacity pension or to a long spell of unemployment. A horizontal career change, which enables the worker to move on to a less burdening workplace while preserving social status, is a possible solution. The objective of the “Horizontal career change—a new job opportunity for older employees” project is to develop a model of career changes for workers employed in jobs with limited tenure and to implement it in the form of an information- and communication technology-based tool. Possible applications range from individual career planning, through institutionalized vocational reintegration, to personnel development in small and medium-sized enterprises.
PL
Grupa zawodowa górników kojarzona jest nie tylko z zagrażającą życiu i zdrowiu pracą, ale również z charakterystycznymi formami spędzania wolnego czasu. Część z nich, utrwalona tradycją, kontynuowana jest przez kolejne pokolenia pracowników kopalń, stanowiąc element kultury górniczej. W artykule autorka skupiła uwagę na tych związanych z naturą: hodowlą zwierząt (gołębi pocztowych, ptactwa ozdobnego; królików i in.), "działalnością ogródkową" i wędkowaniem. Zaprezentowane materiały są efektem jej badań terenowych.
EN
Retirement signifies the transition from a position of active employment to a non-employee status usually triggered by age or other significant life event. The underlying principle of retirement continues to be a necessary event to sustain the American economy. In the post-depression era, the idea of retirement and more recently the idea of encouraging individuals to retire became a popular notion. Benefits from retirement include job openings for younger workers who graduate from college or university or are ready to start a trade or other employment. Recently government and private workers have been enticed into retirement with a myriad of buy-out arrangements. Even when Americans make a good faith effort to save for retirement, it is possible to end up with inadequate resources due to corrupt business practices and investment decisions that do not generate adequate returns.
PL
Emerytura oznacza przejście z pozycji aktywnego zatrudnienia do statusu osoby niepracującej zwykle z powodu wieku lub innych istotnych wydarzeń życiowych. Podstawowe zasady przechodzenia na emeryturę w dalszym ciągu są niezbędne dla utrzymania amerykańskiej gospodarki. W okresie pokryzysowym, zachęcanie osób do przejścia na emeryturę stało się popularnym zjawiskiem. Korzyści z przejścia w status emerytalny osób uwzględniają otwarcie rynku pracy dla młodszych pracowników kończących szkoły i uczelnie lub gotowych do podjęcia działalności handlowej lub innego zatrudnienia. W ostatnim czasie pracownicy sektora administracyjnego i prywatnego zachęcani byli do przejścia na emeryturę za pomocą licznych ofert wykupu. Nawet jeśli Amerykanie w dobrej wierze oszczędzają na emerytury, istnieje możliwość, że pozostaną z niewystarczającymi środkami za sprawą praktyk korupcyjnych w biznesie i decyzji inwestycyjnych, które nie przynoszą odpowiednich zwrotów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.