Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kable średniego napięcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono zasady doboru przekroju żył powrotnych w kablach średniego napięcia (SN) z uwzględnieniem zwarć jednofazowych i dwufazowych z udziałem ziemi. Przeprowadzona analiza wskazuje na możliwość zmniejszenia obowiązującego dotychczas przekroju żyły powrotnej 50 mm2, co wprowadzono do stosowania w sieci rozdzielczej w Energa Operator SA.
EN
The paper presents principles of selection of the return conductor cross section in medium voltage (MV) cables with regard to single phase and two phase phases with ground short-circuits. The conducted analysis indicates the possibility of reducing the 50 mm2 return conductor cross-sectional area, which was introduced for use in the distribution network in Energa Operator SA.
PL
W referacie przedstawiono wyniki pomiarów diagnostycznych kabli średniego napięcia (SN) o izolacji polietylenowej, o różnym czasie eksploatacji do lat 15. Analizowano poziom wyładowań niezupełnych (wnz) oraz współczynnik strat dielektrycznych tgδ mierzony przy oddziaływaniu napięcia o częstotliwości 0,1 Hz (VLF). Znaczne zróżnicowanie otrzymanych wyników pomiarów wskazuje na skuteczność wykrywania zachodzących procesów starzeniowych związanych z drzewieniem wodnym oraz uszkodzeniami wewnętrznymi układu izolacyjnego, z możliwością lokalizacji miejsca ich występowania. Wprowadzony system badań diagnostycznych z prawidłowo określonymi poziomami krytycznymi umożliwia zmniejszanie kosztów poprzez wczesne wykrywanie zmian zachodzących w izolacji w początkowej ich fazie rozwoju, jak i w późniejszej eksploatacji.
EN
This paper presents the results of diagnostic measurements of 31 medium voltage cable lines (MV) with polyethylene isolation with different lifetime up to 15 years. The partial discharge (PD) and dissipation factor tgδ were analysed when exposed to voltage with frequency 0,1 Hz (VLF). Significant differences in the results carried out with U0 and 2U0 voltage measurements of power cables indicate the effectiveness of locating surface discharges in cable fittings and in the aging process connected with electrical and water treeing of insulation. Moreover, applied method of partial discharge measurement enables, in case of PD concentration, the location of their occurrence. The implemented diagnostic measurements system with properly defined critical levels may result in cost reduction by early detection of changes occurring in insulation in their initial stage of development as well as during the subsequent exploitation.
3
Content available remote Prądy indukowane w metalowych powłokach kabli średniego napięcia
PL
Przedstawiono wyniki badań napięć i prądów indukowanych przez prąd obciążenia żyły roboczej w metalowych powłokach jednożyłowych kabli energetycznych średniego napięcia o różnych konstrukcjach rdzenia i żyły powrotnej. Stwierdzono, że badane wielkości są w istotny sposób związane z konstrukcją kabla. W niekorzystnych warunkach natężenie prądu indukowanego może osiągaćnawet 60% prądu obciążenia żyły roboczej. Podano zależności umożliwiające praktyczne obliczenia w fazie projektowania i eksploatacji linii kablowych.
EN
The research results of voltages and currents induced in metallic cables coatings by their core load currents have been presented. The studies have been conducted for single core polyethylene insulated medium voltage cables. Such cables are used for three-phase cablelines in power systems. It has been stated that the recorded results of currents and voltages depend heavily on a cable configuration in apower line. Some practical suggestions useful while designing and using cable lines have been proposed.
PL
Przedstawiono podstawowe informacje o układach probierczych stosowanych w eksploatacji linii kablowych średniego napięcia do badań napięciowych. Omówiono procesy zachodzące w izolacji polimerowej badanych kabli, zasady działania oraz zalety i wady układów: napięcia przemiennego 50 Hz, napięcia stałego, napięć przemiennych VLF 0,1 Hz oraz napięcia oscylującego OWTS.
EN
The paper presents basic information about the test systems used to the voltage operating examinations of medium voltage power cable lines. It discusses the processes occurring in polymer insulation of tested cables, the operation rules and the advantages and disadvantages of the test systems: 50 Hz AC voltage, DC voltage, AC voltage VLF 0,1 Hz and an oscillating voltage OWTS.
EN
Among exploitation stresses of power cables are electrical stresses, created by electric field strength in an insulation system. Insulation system of power cables typically has a non homogenous distribution of the electric field strength, where its maximum value is critical. Local defects in a structure of power cables influence the field distribution. Its value around defects can exceed the working electric field strength and initial field of partial discharge inception. The electric field strength in medium voltage cables with ethylene-propylene insulation are analyzed in the paper. Local defects similar to the exploitation ones were assumed as potential sources of partial discharges. The presented patterns of electric field strength illustrate the impact of the defect type and its localization in the insulation system on changes of field distribution and local field strength increase.
PL
Do zespołu narażeń eksploatacyjnych kabli elektroenergetycznych należą narażenia elektryczne, jakie stanowi oddziaływanie pola elektrycznego w izolacji. Układ izolacyjny kabli charakteryzuje nierównomierny rozkład pola elektrycznego, którego wartość maksymalna oznacza robocze natężenia pola dla danej konstrukcji. Lokalne defekty w izolacji powodują, że jej struktura staje się niejednorodna, ulega zmianie rozkład pola elektrycznego. Jego wartość w otoczeniu defektów może przewyższyć natężenie robocze w kablu oraz natężenie początkowe wyładowań niezupełnych. W artykule przedstawiono analizę rozkładu pola elektrycznego w kablu średniego napięcia o izolacji etylenowo-propylenowej. Przyjęto warunki występowania w jego konstrukcji lokalnych defektów w izolacji, które w eksploatacji mogą stać się ośrodkami wyładowań niezupełnych. Przedstawiono obrazy pola elektrycznego ilustrujące wpływ rodzaju defektu i jego usytuowania w izolacji na zmiany rozkładu pola i lokalny wzrost jego wartości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.