Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono podstawy metody pomiarowej Particle Image Velocimetry (PIV), stosunkowo nieinwazyjnej techniki wyznaczania pól prędkości płynów. Podjęto próbę nakreślenia stanu badań oraz ich implementacji w Polsce. Opisano możliwości zastosowania metody PIV w różnych dziedzinach nauki i przemysłu, m.in. do badania przepływów powietrza w pomieszczeniach. Zwrócono uwagę na ich wpływ na parametry klimatu wewnętrznego i komfort pomieszczeń. Stwierdzono związek pomiędzy poprawnością i użytkowalnością instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych a efektywnością energetyczną budynków. Zawarty w artykule przegląd literatury światowej potwierdza duży potencjał metod PIV w mechanice płynów i związanych z nią gałęziach przemysłu.
EN
The article presents the basics of measuring method Particle Image Velocimetry (PIV), a relatively non-intrusive technique for determining fluid velocity fields. An attempt was made to outline the state of research and implementation of these research in Poland. The possibilities of applying the method in the fields of science and industry are described in examples for the study of indoor airflows were characterized. It was pointed out on their impact on the indoor climate parameters and indoor comfort. A relationship was found between the correctness and usability of ventilation, air conditioning and heating systems and the energy efficiency of buildings. Contained in the article the review of world literature seems to confirm the great potential of PIV methods in fluid mechanics and connected with it branches of industry.
EN
Generation change contributes to the emergence of new consumer trends, defined by global economy researchers as medium-term trends. One of them is the modification of the existing traditional model of ownership and use of cars. The sharing economy is based on the sharing of resources (e.g. cars) by owners to external entities or individual users. Mobility-as-a-Service has become the answer to new mobility needs. In the future, its development will affect the creation of new business models, both by existing and new market players, not only from the automotive industry but also IT sector, especially its part dealing with the creation of mobile applications. This paper presents MaaS characteristics and the use of this kind of services in mobility in the city.
EN
Technological convergence has had a huge impact on development of automotive industry. Two main concepts related to mobile technology and the Internet of Things (IoT) in this industry are car connectivity and Internet of Cars (IoC). The article aims to present these two concepts with special emphasis on the characteristics of people mobility in future cities.
PL
Celem artykułu jest pokazanie zjawiska zawiłości jako pochodną głównych trendów w dzisiejszej globalnej gospodarce i wskazanie drogi zarządzania zawiłością w przemyśle motoryzacyjnym. Ten sektor charakteryzuje się wysokim poziomem zawiłości, głównie z powodu skomplikowanych procesów produkcyjnych, wielowariantowego portfela produktów i wielokierunkowych powiązań w globalnych łańcuchach dostaw. Głównymi rozwiązaniami w zarządzaniu zawiłością w przemyśle motoryzacyjnym są: modularność produkcji i jej złożoność, wspieranymi przez między innymi strategię opóźniania.
EN
The aim of the research paper is to present complexity phenomenon as a derivative of megatrends in today's global economy and to present the ways of complexity management in automotive industry. This sector is characterized by high level of complexity, mainly due to complicated production processes, multi-variant product portfolio and multidirectional relations in the global supply chains. Main solutions in complexity management in automotive industry are modularity of production and commonality of production, supported by, among others, postponement strategy.
EN
number of factors influence the development of the logistics strategies. Among them are increasing role of sustainable development and the greening of the economy. In the article the correlation between sustainability and shape of logistics strategies in selected companies of the automotive industry was examined. Analysis contains the sustainability indices of independent research organizations, annual and sustainability reports of chosen supply chain leaders. On this basis a relationship between logistics strategies and the implementation of the concept of sustainable development was concluded.
PL
Wiele czynników ma wpływ na kształtowanie strategii logistycznych. Wśród nich coraz większą rolę odgrywają zrównoważony rozwój i ekologizacja życia gospodarczego. W artykule zbadano korelację między zrównoważonym rozwojem a kształtem strategii logistycznych w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego. Analizie poddano indeksy zrównoważonego rozwoju sporządzone przez niezależne organizacje badawcze, a także raporty roczne I raporty zrównoważonego rozwoju wybranych liderów łańcuchów dostaw. Na tej podstawie stwierdzono istnienie związku między strategiami logistycznymi a realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju.
EN
Development of information and communication technologies is caused by global economic changes, especially internationalization of business activities, shortening product life cycles, oligopolization of industries and concentration of capital. Automotive industry has been a precursor of modern technology and management strategies for many years. Market changes have led to the need to build new logistics systems which main element is the modularity of production. Communication in global supply chains is largely based on software that uses many communication channels. This phenomenon of media convergence enables efficient flow of information between members of the supply chain and building modified value-added chains, especially by using virtual teams and software agents.
PL
[...]Charakterystyczną cechą samosterowania w systemach logistycznych jest przesunięcie funkcji decyzyjnych z centralnych ogniw planowania i sterowania na przedmioty logistyki. Przedmiotami logistyki są wszelkie, pozyskane przez przedsiębiorstwo, produkowane, zbywane oraz utylizowane materiały i towary, jak również związane z nimi informacje. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.