Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety estimation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono algorytm oceny bezpieczeństwa belek z materiału sprężysto-plastycznego, poddanych działaniu obciążeń zmiennych. Założono, że zarówno parametry geometryczne i fizyczne konstrukcji, jak i parametry opisujące obciążenie są niepewne. Przyjmując sprężysto-plastyczny zakres pracy konstrukcji i zmienny charakter obciążenia, określono warunki graniczne nośności konstrukcji, wykorzystując teorię przystosowania.
EN
An algorithm for safety estimation of the continuous beams made of an elastic-plastic material due to changing load is presented. It has been assumed, that both the geometrical and physical structure parameters and also the load parameters are uncertain. Taking into account the elastic-plastic range of the structure work and the changing character of the load the limit capacity conditions have been determined based on the shakedown theory.
PL
Omówiono wpływ wysokiej temperatury, powstałej w trakcie pożaru, na bezpieczeństwo mostów podwieszonych. Analizowano pożar na pomoście głównego przęsła stalowego mostu łukowego przez Wisłę w Puławach, o rozpiętości 212 m. Rozpatrywano pożary samochodu ciężarowego o różnej mocy i różnej lokalizacji względem konstrukcji stalowej. Pominięto wpływ pożaru na stalowe elementy pomostu ze względu na dużą bezwładność cieplną żelbetowej płyty pomostowej. Wyznaczono niebezpieczne dla konstrukcji położenia płonącego pojazdu oraz zaproponowano współczynnik umożliwiający oszacowanie pożarowego zagrożenia mostu.
EN
Fire danger on bridges is presented in this paper. Fire simulations and stress analyses were performed on newly build steel arch bridge over Vistula river in Puławy. The main span of the bridge, which is a 212 m long steel arch with suspension system, were taken into account in numerical fire simulations. Different fire power (Heat Release Rate) and burning trucks' locations in relation to the bridge and suspension system were considered. Fires were located on the bridge deck. Stress influence matrix method was used to perform parametric analyses. The locations of the burning truck dangerous for bridge safety were determined during simulations. The coefficient was proposed to estimate structure safety against fire.
3
Content available remote Niezawodność i bezpieczeństwo dryfujących srodków ratunkowych
PL
Ocena bezpieczeństwa dryfujących środków ratunkowych, takich jak łodzie i tratwy ratunkowe, jest trudnym zadaniem ze wzgledu na ograniczoność i niepewność danych empirycznych [8]. dlatego bardzo często wykorzystuje się dane uzyskane z modeli symulacyjnych. Takie podejście prowadzić może do zagrożeń niedoszacowania lub przeszacowania parametrów bezpieczeństwa dryfujących środków ratunkowych wynikających z subiektywnej oceny i doboru parametrów wejściowych w modelach symulacyjnych [1]. Zagrożenia to można ograniczyć wykorzystując do oceny wyników symulacji (cząstkowych) metody wykorzystywane do analizy informacji niepewnej, np. podejście Bayesowskie.
EN
Assessment of the safety of drifting rescue units (life boats and life rafts) is a difficult task on account of the limitation and the uncertainty of empirical data. Therefore simulation models are often used to get data from. Such an approach leads to errors in safety parameters estimation, resulting from the subjective assessment and the selection of entrance parameters in simulation models. It is possible to curb this threat using methods which are used for analysis of the unsure information, e.g. Bayesian models.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.