Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Mowa ciała jako aspekt komunikacji międzyludzkiej
PL
W każdej organizacji jedną z najważniejszych spraw jest przepływ informacji pomiędzy jej członkami. Znajomość procesów komunikowania się ma ogromne znaczenie dla wyjaśnienia mechanizmów kształtujących zachowania społeczne, w tym także zachowania organizacyjne. Początkowo uważano, że komunikacja interpersonalna dotyczy jedynie kwestii związanych z wykorzystaniem systemu językowego w regulacji kontaktów społecznych i kształtowaniu procesu interakcji. Późniejsze analizy i refleksje metodologiczne pogłębiły tematykę badawczą o komunikację niewerbalną, która jest niezwykle istotnym elementem zachowań międzyludzkich, ponieważ, jak wykazały badania, aż 90% informacji przekazywanych w trakcie konwersacji czerpana jest z mowy ciała.
EN
In every organization the flow of information between its members is a crucial factor. Knowing the processes of communication has a great importance in explanation of mechanisms determining social behavior, including organizational one. At the beginning it was thought that interpersonal communication concerned only issues of using the language system in order to regulate social contacts and to build interaction processes. Later analysis and methodological studies have added a non-verbal aspect of communication to the discussed problem. According to the investigations, which showed that up to 90% of information given during a conversation is expressed by body language, that kind of communication is a crucial element of interpersonal behavior.
PL
Problem finansowania partii politycznych jest omawiany od wielu lat w związku z ogromną groźbą korupcji, która jest wynikiem stykania się sfer polityki i biznesu. Artykuł jest poświęcony analizie finansowania parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce, w aspekcie prawnych i politycznych podstaw. Praktyka III RP wskazuje na fakt, że w wielu przypadkach zawiłość obowiązujących regulacji prawnych utrudnia prawidłowe wypełnianie obowiązków określonych przez ustawodawcę.
EN
The issue of financing political parties has been discussed for many years as there is a big threat of corruption resulting from the contact of politics and economy. The article is devoted to analysis of financing election campaigns for the Sejm (upper chamber of the Parliament) and Senate of the Republic of Poland stemming from the legal and political background. The Polish practice shows that is many cases complexity of regulations prevents proper fulfillment of responsibilities.
3
Content available remote Polityczna reklama telewizyjna
PL
W artykule tym autor próbuje przybliżyć formę i istotę politycznej reklamy telewizyjnej w wyborach parlamentarnych i prezydenckich z perspektywy marketingu politycznego. Autor podkreśla, że powinien ją wyróżniać profesjonalizm w prezentowaniu oferty wyborczej oraz dominująca rola przekazu o charakterze pozytywnym.
EN
In this article the author tries to approach the form and content of the television political advertisement in the parliamentary and presidential campaign from the perspec-tive of political marketing. The autor stresses that from the perspective of political marketing one should distinguish professionalism in the presentation of electoral offer and the dominate role of positive transmissions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.