Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd ciężki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The author investigated traffic flow quality on a new 2+1 long road bypass with an exceptionally high share of heavy vehicles in order to assess rational limits of heavy vehicle shares in traffic flow, dependent on the length of the 2+1 road and the number of passing segments in each direction. This paper presents the results of traffic flow quality analyses through the use of empirical and simulation methods for a single 2+1 road segment with additional passing lanes, as well as for the study of the entire section of the bypass – 2+1 road. Variables include analysis of travel speed distribution, platoon traffic, and amount of passing maneuvers. Results show that large passing demands lead to very high speeds (over 100 km/h) on segments with additional passing lanes. The conclusions include remarks related to the use and operation of 2+1 cross-sections with high shares of heavy vehicles.
PL
W artykule przedstawione zostały badania warunków ruchu na odcinku drogi 2+1, stanowiącym obwodnicę Żyrardowa, z wyjątkowo dużym udziałem pojazdów ciężkich. Celem artykułu była ocena wpływu zmiany udziału pojazdów ciężkich na warunki ruchu dla pojedynczych odcinków 2+1 jak i dla całego odcinka drogi 2+1 składającego się z naprzemianległych odcinków z dodatkowym pasem do wyprzedzania. Przegląd literatury zagranicznej wskazuje na duże korzyści w zakresie funkcjonowania przekrojów 2+1 w odniesieniu do warunków ruchu. W większości opisywanych badań udział pojazdów ciężkich nie przekraczał w warunkach rzeczywistych 20% lub w symulacyjnych 30%. Obserwacja problemów funkcjonowania obwodnicy Żyrardowa, na której występuje wysoki poziom udziału pojazdów ciężkich spowodowała konieczność podjęcia badań w tym aspekcie. Prace badawcze obejmowały badania empiryczne i analizy symulacyjne. Badania empiryczne realizowane na obwodnicy Żyrardowa obejmowały analizę odcinków z dodatkowym pasem do wyprzedzania oraz całego odcinka drogi 2+1. Zostały one wykorzystane do wstępnej oceny warunków ruchu oraz jako dane do kalibracji i weryfikacji modelu symulacyjnego.
EN
The use of internal combustion engines as the drive for heavy-duty vehicles (with an unladen weight of over 3500 kg) forces these engines to be tested on an engine dynamometer. Thus, these engines operate under forced conditions, which are significantly different from their actual application. To assess the ecology of such vehicles (or more accurately the engine alone) the emission of pollution per unit of work done by the engine must be determined. However, obtaining the results of unit emissions (expressed in grams of the compound per a unit of performed work) does not give the grounds for determining the mass of pollutants on a given stretch of the road traveled by the vehicle. Therefore, there is a need to change the emission value expressed in units referenced to the engine work (g/kWh) into a value of road emissions (g/km). The paper presents a methodology of determining pollutant emissions of heavy-duty road vehicles on the basis of the unit emissions, as well as additional parameters determined on the basis of the algorithm presented in the article. A solution was obtained that can be used not only for heavy-duty vehicles, but was also extended to allow use for buses.
EN
The paper presents a comparative analysis of the emission of CO, NOx, CO2 and gas mileage for two heavy-duty long haulage vehicles. The tests were performed on the same test road. The test route reflected typical daily operation of heavy-duty vehicles – a drive to the loading/unloading zone and cruise on national roads. In the investigations, the authors used a portable exhaust emissions analyzer (SEMTECH DS, PEMS – Portable Emissions Measurement System). Based on the performed analysis, optimum engine was selected for long haulage vehicles under conditions of Polish transport and logistic infrastructure in terms of fuel consumption.
PL
W artykule przedstawiono porównanie emisji CO, NOx, CO2 oraz przebiegowego zużycia paliwa dla dwóch pojazdów ciężkich przeznaczonych do długodystansowego przewozu towarów. Badania wykonano na tym samym odcinku pomiarowym. Odzwierciedlał on codzienną eksploatację pojazdów ciężkich – dojazd do miejsca załadunku/rozładunku i ruch po drogach krajowych. Do badań wykorzystano mobilny przyrząd SEMTECH DS z grupy PEMS (Portable Emissions Measurement System). Na podstawie przeprowadzonej analizy określono właściwy wybór silnika spalinowego pojazdu ciężkiego w aspekcie zużycie paliwa dla długodystansowego przewozu towarów w warunkach reprezentujących krajową infrastrukturę transportowo-logistyczną.
PL
Omówiono poroblematykę obciążeń od tzw. przejazdów nienormatywnych w polskim mostownictwie. Podano procedurę oceny możliwości takich przejazdów przez obiekty mostowe o różnym ukształtowaniu przęseł i o różnych schematach statycznych. Przedstawiono algorytmy oceny bezpieczeństwa obiektów starych i nowych, odniesione do wymagań obecnych norm projektowania mostów.
EN
The problem of s.c. 'not standarized transit' in Polish bridge engineering has been discussed. The procedure for evaluation of such not standarized loading passing bridges of different shapes and span construction has been given. Safety evaluation algorithms for old and new constructions in relation to the actual valid standards have been produced as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.