Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measurement models
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a detailed theoretical background for coordinate measurement uncertainty evaluation by means of Type B evaluation method, taking into account information on accuracy of a coordinate measuring system given with the formula for maximum permissible errors of length measurement and verification test results. A proposal for evaluation of the verification test results is made. A measurement model based on the point-plane distance equation is presented. A detailed analysis of the partial derivatives (sensitivity factors in an uncertainty budget) of the measurement model is presented. The analyses of measurement uncertainty for different geometrical characteristics were conducted using this measurement model. Examples of uncertainty evaluation for geometrical deviations are presented: position of a point related to a datum plane and flatness in the case of convex or concave surfaces. The examples include detailed uncertainty budgets.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych według własnej procedury analitycznej wykorzystującej model pomiarowy i obliczeniowy do oceny deformacji elementów konstrukcji. Obserwacji in situ podlegał obiekt kubaturowy o funkcji publicznej w konstrukcji, którego występowały silne uszkodzenia wskutek aktywacji ruchu osuwiskowego podłoża. Dla obiektu opracowano geodezyjny model pomiarowy, który tworzą siatka przestrzenna punktów geodezyjnych oraz zbiór liniowych baz obserwacyjnych wykorzystanych do pomiarów tensometrycznych. Na podstawie cyklicznych pomiarów zagęszczonej siatki punktów geodezyjnych uzyskano bazę danych o położeniu punktów w przestrzeni w trzech kolejnych pomiarach. Na tej podstawie po geometrycznej transformacji pomierzonych współrzędnych punktów do lokalnego układu kartezjańskiego, obliczono odkształcenia liniowe i odkształcenia kątowe w płaszczyznach ścian najbardziej wytężonego naroża budynku. W dalszej kolejności opracowano program rysujący mapy odkształceń liniowych i kątowych, ujawnionych w kolejnych cyklach pomiarowych na powierzchni ścian objętych obserwacją. Przedmiot badań, w sposób bezpośredni odnosi się do ustawowego wymogu przeciwdziałania skutkom ruchów masowych ziemi.
EN
The paper presents the results of studies conducted according to an in-house analytical procedure using a measurement and calculation model to assess the deformation of structural elements. A public utility building with severe damage to its structure caused by landslide ground movement activation was subjected to in-situ monitoring. A land surveying measurement model comprising a trig point network and a set of linear monitoring bases for tensometric measurements was developed for the building. Based on regular periodic measurements of the concentrated trig point network a database with information on point positions in space was obtained in three consecutive measurements. Based on this after completing a geometric transformation of the measured coordinate points to a local Cartesian coordinate system, linear and angular deformations in wall planes for the most critically stressed building corner were calculated. Then an application for drawing the maps of linear and angular deformations revealed in subsequent measurement cycles on the surface of walls subjected to monitoring was developed. The subject of the studies refers directly to the statutory requirement for counteracting the effects of mass earth movements.
PL
W artykule przedstawiono metodę warunkowego uśredniania sygnałów w pomiarach kąta przesunięcia fazowego sygnałów sinusoidalnych zakłóconych. W zaproponowanej metodzie uśredniane są zbiory kolejnych realizacji sygnału opóźnionego. Na podstawie warunkowej wartości średniej według zaproponowanych algorytmów może być wyznaczany poszukiwany kąt przesunięcia fazowego.
EN
The method of phase measurement by conditional averaging of signal has been presented in this paper. The proposed method of a phase shift angle measurement is based on conditional averaging of delayed signals. The phase angle can be determined on the basis of conditional averaging value of elaborated algorithms.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.