Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CIA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Konflikt afgański jest bezpośrednio powiązany zarówno z genezą powstania wielu muzułmańskich ugrupowań terrorystycznych, jak i samym fenomenem terroryzmu islamskiego. Afganistan stał się miejscem formacyjnym dla dziesiątek organizacji skupiających radykalnych muzułmanów z całego świata. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w pomoc dla afgańskich bojowników miało wpływ na rozwój tychże ugrupowań. Analiza faktów dotyczących związków amerykańskich służb z radykalnymi muzułmanami w latach 80. i 90. ubiegłego wieku przybliża kwestię odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych za zaistniały stan rzeczy. W artykule tym opisane są również zagadnienia dotyczące zmiany podejścia amerykańskich decydentów do fundamentalistycznych organizacji islamskich, jaka nastąpiła w latach 90. ubiegłego wieku, jak i przyczyn trwającej po dziś dzień tzw. „wojny z terroryzmem”.
EN
The Afghanistan conflict is deeply connected with history of origin of many Islamic terrorist groups and Islam terrorism phenomenon itself. Afghanistan has become formation site for dozens of groups gathering radical Muslims from around the world. This article attempts to show United States interference in emergence of such groups due to supporting the Afghan mujahideen. An analysis of the facts about the ties between American services and radical Muslims in the 1980s and 1990s is answer to question about U. S. responsibility for such conjuncture. The article tries to depict the change of approach to fundamental Islamic organizations in the 1990s and the reasons of ongoing Global War on Terrorism.
PL
Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania komputerowej analizy obrazu w przemyśle mięsnym. KAO jest to obiektywna, szybka i nieinwazyjna metoda znajdująca zastosowanie do oceny surowców, procesów technologicznych i produktów. Stosując tę technikę badawczą najczęściej dokonuje się pomiarów wielkości geometrycznych oraz barwy badanych obiektów. Na ich podstawie określa się wiele cech i parametrów charakteryzujących opisywany materiał. W przemyśle mięsnym KAO znajduje zastosowanie m.in. do klasyfikacji tusz, oceny zawartości tłuszczu, marmurkowatości oraz jakości gotowych wyrobów. Może też być wykorzystywana do prognozowania cech jakościowych mięsa i przetworów mięsnych, umożliwiać ich kontrolę i sterowanie. Dzięki zastosowaniu KAO możliwa jest również zaawansowana automatyzacja i robotyzacja złożonych operacji technologicznych.
EN
The aim of the paper is to present the possibilities of using computer vision systems in meat industry. CIA (Computer Image Analysis) is an objective, quick and non-invasive method applicable to raw materials, technological processes and products assessment. Using this research technique, most frequently geometric features and the colours of the objects are examined. This is the basis for determination of a number of characteristics and parameters characterizing the examined material. In food industry, CIA is used to carcass classification, evaluation of fat content, marbling and the assessing quality of finished products. It can be also employed in forecasting meat characteristics after technological processes, which allows controlling them. It can be also used for forecasting qualitative characteristics of meat and meat products which allows controlling them. Thanks to CIA application, automation of complex technological operations is possible.
3
Content available remote Komputerowa analiza obrazu i modelowanie nanoceramicznych warstw tlenkowych
PL
W artykule przedstawiono komputerową analizę obrazów (KAO) nanoceramicznej warstwy, wytworzonej dla zmiennych warunków anodowania twardego w elektrolicie SAS na stopie aluminium EN AW-5251. Do badań zdjęć z mikroskopu skaningowego posłużono się programem ImageJ. Modele trójwymiarowe zamodelowano w programie wspomagającym komputerowe projektowanie – Solid Edge.
EN
The paper describes computer image analysis (CIA) of nanoceramic surface layer Al2O3, produced in variables conditions of hard anodizing in the electrolyte SAS on the aluminum alloy EN AW-5251. Images from a scanning electron microscope was used in ImageJ program. Three-dimensional models were modeled in Solid Edge – computer aided design.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.