Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  voltage waveform
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the main reasons of the significant economic losses of consumers and suppliers of electrical energy is the use of low-quality electricity. In the event of such situation, the solution of financial compensation issue of damages to the injured party is based on determination of factual contributions of entities connected to power network to the deterioration of power quality at the point of common coupling. So far, there are many methods of determination of the factual contributions to the reduction of power quality that are different both in methodology and in technical features of their implementation. The results of analysis of the present methods and their classification are given and the application field of each of them is identified in the article.
PL
Jedną z głównych przyczyn znacznych strat gospodarczych u odbiorców i dostawców energii elektrycznej jest użytkowanie energii elektrycznej o obniżonej jakości. W takiej sytuacji rozwiązaniem powinna być finansowa rekompensata strat dla pokrzywdzonej strony oparta na określeniu udziału podmiotów przyłączonych do sieci elektroenergetycznej w pogorszenia jakości energii elektrycznej w punkcie wspólnego przyłączenia. Istnieje wiele metod określania negatywnego wpływu odbiorców na jakość energii elektrycznej, różniących się zarówno metodologii jak i technicznymi sposobami ich realizacji. W artykule dokonano analizy obecnych metod, podano ich klasyfikację oraz określono zakresy ich stosowania.
PL
Niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze są podstawowym źródłem światła w oświetleniu przemysłowym. W ostatnich latach coraz powszechniejsze staje się stosowanie elektronicznych układów stabilizacyjno-zapłonowych zamiast stateczników elektromagnetycznych. W znacznym stopniu rośnie także liczba odbiorników nieliniowych pracujących w sieci zasilającej. Nagromadzenie dużej liczby odbiorników nieliniowych może prowadzić do odkształcenia napięcia w sieci. Odkształcenia generowane przez odbiorniki nieliniowe mogą powodować zakłócenia w pracy innych urządzeń, m.in. aparatury zabezpieczeniowej, czy innych odbiorników, np. lamp fluorescencyjnych zasilanych przez stateczniki elektroniczne. W artykule omówiono wpływ kształtu napięcia sieci zasilającej na parametry świetlne i elektryczne niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych zasilanych przez elektroniczne układy stabilizacyjno-zapłonowe.
EN
Low-pressure mercury-vapor discharge lamps are fundamental light sources in industry lighting. Last years the usage of electronic ballasts instead of electromagnetic ballasts becomes more common. The number of non-linear loads in grid is significantly increasing. Accumulation of a large number of non-linear loads can lead to distortion of the mains voltage. Deformation generated by non-linear loads may cause disruption of other devices in mains, e.g. fluorescent lamps driven by electronic ballasts. This paper discusses the impact of the mains voltage waveform for luminous and electrical parameters of electronic ballasted low-pressure mercury-vapor discharge lamps.
EN
To grasp the characteristics of air discharges of electrostatic discharge (ESD) guns, time-variant spark gap voltage waveforms at low charge voltages are discussed. Through the application of our proposed circuit approach using measured discharge current waveforms and frequency characteristics of an ESD–gun, the time-variant spark gap voltage waveforms for air discharges of an ESD–gun can be estimated. By comparing them with the ones obtained by applying Rompe–Weizel’s spark resistance formula, arc discharges following spark were confirmed.
PL
W celu zrozumienia charakterystyk wyładowań elektrostatycznych w powietrzu wytwarzanych za pomocą generatorów ESD, w pracy omówiono przebiegi napięcia na przerwie iskrowej przy niskich poziomach napięcia ładowania na generatorze. Przebiegi tego napięcia można wyznaczyć proponowaną przez autorów metodą obwodową, która bazuje na pomiarach kształtu prądu wyładowania oraz charakterystyki częstotliwościowej impedancji generatora ESD. Poprzez porównanie tak wyznaczonych przebiegów napięć z otrzymanymi na podstawie zależności na napięcie przeskoku Rompe-Weizel, potwierdzone zostało wystąpienie, po przeskoku iskry, wyładowań łukowych.
4
Content available remote Computation of current harmonics from voltage waveforms: optimization approach
EN
The group harmonic compensation in electrical systems, especially compensation of scattered nonlinear loads, needs a proper approach to acquisition of reference signals controlling compensators. Such signal cannot be worked out from the current of individual load. The reference signal should be obtained from voltage waveform. Presented method of compensation current estimation can be classified as an invasive method. The change of voltage waveform caused by compensator current is the source of information for proposed iterative algorithm. This algorithm allows to compute the current reducing voltage distortion. It has been shown that optimization algorithms available in MATLAB can be used for considered purpose. Numerical tests have been made for the example nonlinear circuit. The quasi-Newton algorithm was used in these tests.
PL
Kompensacja równoległa harmonicznych dla grup odbiorników, szczególnie rozproszonych, stwarza specjalne wymagania w odniesieniu do sygnału sterującego kompensator. Problemem jest jaki prąd powinien generować taki kompensator. Prąd ten nie może być bezpośrednio uzyskany na podstawie prądów odbiorników, które mogą być nawet niedostępne dla pomiarów. Sygnał sterujący może być obliczany w oparciu o przebieg napięcia. Taka metoda jest prezentowana w pracy. Metoda ta może być sklasyfikowana jako inwazyjna i iteracyjna. Źródłem informacji jest zmiana przebiegu napięcia spowodowana zmianą przebiegu prądu kompensatora. Pokazano, że do tego celu może być użyty algorytm optymalizacyjny dostępny w programie MATLAB. Przedstawiono testy uzyskane na przykładzie kilku obwodów nieliniowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.