Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrometria otworowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę geologiczną i geoelektryczną ośrodka geologicznego w rejonie Grabownica Starzeńska - Humniska - Brzozów w Karpatach Wschodnich na podstawie danych elektrometrii otworowej i danych geologicznych z otworów. Dla wybranych czterech otworów wiertniczych wykorzystano dane elektrometrii otworowej i obliczono krzywe syntetyczne sondowań TDEM (Time Domain ElectroMagnetic Method). Obliczone krzywe sondowań przeanalizowano pod względem możliwości kartowania struktur wysokooporowych, interesujących ze względu na złoża węglowodorów. Wykonano interpretację 1D krzywych sondowań TDEM zlokalizowanych wzdłuż profili przebiegających przez otwór złożowy Humniska Brzozów-7 z wykorzystaniem algorytmu Occama. Wykonano interpretację kompleksową na tych profilach pod kątem możliwości kartowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego metodą TDEM.
EN
The paper presents the geologic and geoelectric characteristics of the Grabownica Starzeńska - Humniska - Brzozów area (Polish Eastern Carpathians) based on electric logs and downhole geologic data. Synthetic TDEM sounding curves were calculated based on electric log data from four boreholes from the study area. The synthetic sounding curves were analysed from the point of view of possible interpretation of high-resistivity layers that could be prospective for oil and gas exploration. The 1D Occam interpretation of chosen TDEM soundings from profiles that ran across the Humniska Brzozów-7 borehole, was performed. The integrated data interpretation was made to estimate the capability of TDEM method to map hydrocarbon deposits at the study area.
PL
Profilowania oporności z wykorzystaniem zwykłych sond potencjałowych i gradientowych określane obecnie jako klasyczne są nadal wykonywane w otworach wiertniczych. Istnieje ponadto olbrzymia ilość materiałów archiwalnych, w których pomiary te występują jako podstawowe pomiary elektrometryczne. W pracy przedstawiono fizyczno-teoretyczne podstawy metodyki ciągłej interpretacji klasycznych profilowań potencjałowo-gradientowych w oparciu o metodę superpozycji pól. Opracowaną metodykę zilustrowano praktycznymi przykładami interpretacji materiałów otworowych z rejonu przedgórza Karpat. Zaprezentowane przykłady obejmują szeroki zakres spotykanych w praktyce pomiarowej oporności skał (przekroje nisko-, średnio- i wysokooporowe).
EN
Resistivity logging using normal and lateral sondes is referred to as classic ones and they are still being carried out in boreholes. There are plenty of archival data in which those measurements were treated as basic electrical measurements. In this paper the physical and theoretical foundations are presented for the continuous interpretation of conventional resistivity logs based on a field superposition method. This elaborated methodology is illustrated by practical examples of borehole data interpretation from the area of the Carpathian Foreland. The examples presented containa wide range of resistivity measurements encountered in practice (low, medium and high resistivity rocks).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.