Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkło użytkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Od neonów do rzeźb plazmowych
EN
The paper presents an analysis of the capability of developing a system for on-line inspection of tableware glass products at the hot end of a production line. In the first part of the article, based on literature review and experimental studies, monitoring and inspection techniques used in the glass industry are presented. On the basis of conducted research, the author proposes an inspection method based on a fluorescence effect which is an alternative to known techniques based on infrared radiation.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości opracowania systemu kontroli jakości on-line produktów szklanych na gorącym końcu linii produkcyjnej. W pierwszej części artykułu przedstawiony został przegląd literatury oraz badań z zakresu technik monitorowania oraz inspekcji wykorzystywanych w przemyśle szklarskim. Następnie na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych autor zaproponował metodę inspekcji wykorzystującą efekt fluorescencji, która może stanowić alternatywne rozwiązanie dla znanych metod, w których wykorzystywane jest promieniowanie podczerwone.
4
Content available remote Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego
5
Content available remote Światy równoległe
EN
The paper presents an analysis of the capability of developing a system for on-line inspection of tableware glass products. In the first part of the article, basie imaging techniques for dimension measurements and flaw detection are presented. As part of the experimental studies, inspection techniques are proposed for the detection of typical defects of tableware glass products. Example experimental results for selected products are discussed. The article proposes a solution based on a special lens used to inspect holes that enable the detection of cracks in the sides of glass products using a single camera. In the finał part of the article, based on literature review and experimental studies, the authors summarize machine vision techniques used to assess the quality of glass products.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości opracowania systemu kontroli jakości on-line produktów szklanych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano podstawowe techniki obrazowania umożliwiające pomiary wymiarów geometrycznych oraz wykrywanie wad. W ramach badań eksperymentalnych zaproponowano techniki kontroli jakości dla typowych wad produktów szklanych. Omówiono przykładowe wyniki doświadczalne uzyskane dla wytypowanych wyrobów. W artykule zaproponowano rozwiązanie oparte na specjalnym obiektywie wykorzystywanym do kontroli otworów, które umożliwia kontrolę i detekcję pęknięć ścian bocznych produktów szklanych przy zastosowaniu pojedynczej kamery. W końcowej części artykułu, na podstawie przeglądu literatury i przeprowadzonych badań, autorzy dokonali podsumowania technik wizji maszynowej stosowanych do oceny jakości wyrobów ze szkła.
EN
The paper presents an analysis of the capability of developing a system for on-line automatic measurement for residual stresses in tableware glass products. In the first part of the article, conventional techniques of photoelasticity together with its limitations are briefly presented. Furthermore, methods based on digital image analysis for the determination of stresses are generally described. Based on conducted research, a concept of in-line machine vision system is propose. Lastly, example experimental results for a selected inspection technique are discussed.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości opracowania systemu do automatycznego pomiaru on-line naprężeń w produktach szklanych. W pierwszej części przedstawione zostały konwencjonalne techniki elastooptyki wraz z ich ograniczeniami. Następnie zaprezentowane zostały metody pomiaru naprężeń oparte na cyfrowej analizie obrazu. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowana została koncepcja systemu wizyjnego do pomiaru naprężeń resztkowych zintegrowanego z linią produkcyjną. W ostatniej części artykułu zaprezentowane zostały przykładowe wyniki pomiarów uzyskane na opracowanym eksperymentalnym stanowisku laboratoryjnym.
10
Content available remote Na fali szkła
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.